Logo

Italia/ Probleme pentru Renzi!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4782 times
Italia/ Probleme pentru Renzi! Image

Italia/ Probleme pentru Renzi!

RO

Prim Ministrul Italiei, Matteo Renzi, se confruntă acum cu cel mai mare test al carierei sale politice deoarece apără un referendum care ar putea auce o schimbare critică în Constituția țării. Acest referendum este un test pentru Renzi, care a declarat nu numai că își va da demisia din poziția de Prim Ministru, ci și că va renunța la politică dacă va pierde referendumul.  

Referendumul va fi organizat pe baza unei reforme care va reduce puterea Senatului, ceea ce va face mai ușoară guvernarea țării pentru Guvern. Acum, devine din ce în ce mai clar că el ar putea chiar să piardă votul populației.  

Referendumul va avea loc pe 4 decembrie, iar opoziția se pregătește pentru o luptă crâncenă. La început, acum câteva luni, părea că Renzi avea să câștige referendumul ușor. Dar acum, odată cu Brexitul din Marea Britanie și cu victoria lui Donald Trump în Marea Britanie, totul pare posibil.  

Iar o înfrângere a lui Renzi poate avea consecințe serioase pentru zona euro deoarece Italia va ajunge astfel să fie controlată de cei care sunt împotriva UE-ului. Ăsta e ultimul lucru pe care Uniunea Europeană îl vrea după Brexit.  

Populația italiană nu prea știe cum să voteze. Cel puțin 25% din votanți încă nu s-au hotărât pe cine vor vota. Anna, o femeie de 23 de ani care lucrează la un mall a declarat că ea nu știe ce rezultat va ieși la referendum. Anna a spus că „prietenii mei spun că „da” la referendum este o alegere rea și nu va avea consecințe pozitive. Lor le pasă de politică și eu am încredere în opinia lor.”  

Ea a adăugat că ar putea să voteze în favoarea reformei. „Nu știu dacă Renzi va rămâne sau va pleca, nu știu dacă vor exista efecte negative” a încheiat tânăra.  

  Vincenzo Scarpetta, analist politic ce lucrează pentru Open Europe a declarat că „mulți italieni pur și simplu nu cred că votul lor va avea vreun impact. (Brexitul și victoria lui Trump) sunt lucruri de care partidele vor profita … dar nu cred că italianul de rând va vedea acest referendum ca unul ce ar putea avea un impact prea mare pe scena internațională.”

Între timp, Renzi era ocupat cu campania. El a glumit despre victoria lui Trump la prezidențiale. El a spus suporterilor săi că „singurii care au prezis acest lucru au fost cei din familia Simpsons în 2000, dar nici eu nu au crezut pe deplin că ar putea să se întâmple.”

  Renzi a criticat opoziția care spune că reforma a fost realizată de „criminali ai viitorului Italiei”. Renzi a declarat că „dacă ajung să te numească un criminal, atunci trebuie să le vorbești despre bicameralism. Nimeni nu a visat din copilărie să distrugă conceptul bicameral, ăsta nu e un scop în viață. Așadar de ce a devenit atât de important, de ce este această reformă atât de fundamentală? E important pentru că Italia e la o răscruce acum.”  

O înfrângere ar putea duce la o demisie rapidă a lui Renzi din poziția de Prim Ministru al Italiei și, foarte posibil, la un transfer de putere în mâinile unui guvern populist italian.  

Giovanni Orsina de la Universitatea LUISS din Roma a declarat că „e adevărat că un vot „nu” este un vot împotriva clasei politice actuale, așadar înțelesul lui este imediat unul populist, dar pe termen lung, un vot „da” înseamnă că Five Star are șanse mari de izbândă.”

„Votanții ar putea să creadă că dacă și Trump este un om okay, de ce nu ar fi și Five Star sau Lega (Liga Nordică de dreapta) okay pentru Italia? Și bineînțeles, am putea avea parte de proteste din partea oamenilor care vor spune că un singur Trump este destul în lume. Cine poate să citească mintea votanților democrați din ziua de azi?” a încheiat Orsina.   

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.yahoo.com

EN

Italy’s Prime Minister Matteo Renzi faces the biggest test of his political career, as he defends a referendum that would bring a critical constitutional change to the country. This referendum is a litmus test for Renzi, who said that he would not only quit his job as the Prime Minister, but also quit politics, if he lost.

The referendum will be done on a reform that would decrease the power of the senate, which would make it much easier for the government to govern the country. Now, it is becoming increasingly clear that Renzi could indeed lose the vote.

The vote is on December 4, and the opposition is gearing up for a fight. It actually looked like an easy win for Renzi when the referendum was announced many months ago. But now, with the Brexit vote in the UK and the Donald Trump win in the US, it seems anything is possible.

And a defeat for Renzi could have serious consequences for the Eurozone as this would put the Euro-skeptics in charge of Italy. This is the last thing the European Union wants after Brexit.

Italian voters are confused about which way to vote. At least 25% of the voters have not yet made up their mind yet. Anna, a 23-year old woman who works at a mall said, she wasn’t sure which way she would turn. Anna says, “My friends say that voting yes would not be a good choice and would have bad consequences. They are interested in politics and I trust their opinion.”

She adds that she might vote in the favor of the reform. “Whether Renzi stays or leaves, whether it has any possible effects, I don’t know,” the young woman concludes.

  Vincenzo Scarpetta, a political analyst who works for Open Europe says, “Many Italians simply do not believe the vote will have a big impact. “[Brexit and the election of Trump] are things that the political parties will seize on … but I doubt that the average Italian voter will see this referendum as a piece in the broader international framework.”  

Meanwhile Renzi has been out campaigning. He joked about Trump winning the Presidency. He told his supporters, “The only ones who predicted it were the Simpsons in 2000, but they didn’t believe it either.”

Renzi was critical of the opposition who said that the reform was done by “serial killers of Italy’s future”. Renzi said, “If they call you a serial killer, you have to talk to them about bicameralism. Nobody as a kid dreamed of abolishing bicameralism, this isn’t the aim in life. So why did it become so important, why is this reform so fundamental? It is important because Italy is at a crossroads.”  

A defeat could mean a quick resignation from Renzi as the Prime Minister of Italy, and quite possibly, a populist takeover of the Italian government.

Giovanni Orsina of the LUISS University in Rome says, “It’s true that a no vote is against the establishment, so its immediate meaning will be populist, but in the long term, a yes vote means the Five Star has a greater chance to win.”  

  “Voters may think if Trump is fine then why shouldn’t the Five Star or the Lega [the rightwing Northern League] be OK in Italy? And of course, we can have a backlash, of people saying that to have Trump is enough. Who is able to read what is in the mind of democratic voters today?” Mr. Orsina concluded. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: renzi, italia, prim ministru, referendum, ue, trump, usa, alegeri, brexit,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.