Logo

Italia/ Dezastru in Mediterana

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 8044 times
Italia/ Dezastru in Mediterana Image

Italia/ Dezastru in Mediterana

RO

În ceea ce a fost considerat una dintre cele mai rele dezastre navale din istorie, 800 de oameni au murit în Marea Mediterană când încercau să ajungă în Italia cu o navă. Cei care au fost uciși erau refugiați de mai multe naționalități care încercau să ajungă în Italia pentru a găsi un loc de muncă și pentru a-și construi o viață aici. 

Doar 27 de oameni au supraviețuit dezastrului. Mulți dintre cei uciși au fost copii, unii mai mici de 10 ani. Printre cei care au supraviețuit ar fi bărbați sirieni și tunisieni care au fost arestați deoarece sunt suspectați că ar face parte dintr-o bandă de infractori care aduce refugiați în Europa în mod ilegal din întreaga lume.

Carlotta Sami, un purtător de cuvânt pentru UNHCR a declarat: „putem spune că 800 de oameni au murit. Erau puțin peste 800 de oameni la bord, inclusiv copii între 10 și 12 ani. Erau sirieni, aproximativ 150 de eritrieni, somalieni … toți au plecat din Tripoli în jurul orei 8 dimineața sâmbătă.”

Flavio Di Giacomo, purtător de cuvânt al IOM Italia a declarat: „toți cei 28 de supraviețuitori au vorbit cu autoritățile italiene. Credem că acestea sunt cifrele cele mai exacte ale celui mai mare dezastru ce a avut loc vreodată în Marea Mediterană.”

Matteo Renzi, Prim Ministrul Italiei a declarat că „acum 20 de ani, noi și Europa am închis ochii la ce se întâmpla în Srebrenica. Astăzi este imposibil să închidem ochii și doar să comemorăm aceste evenimente mai târziu.”  

Când a fost întrebat despre ce pași ar trebui ca guvernul său să ia pentru ca astfel de tragedii să nu mai aibă loc în viitor, Primul Ministru Renzi a declarat că lucrul critic este oprirea traficului de persoane. „Avem aici o organizație infracțională care face foarte mulți bani distrugând în principal vieți omenești. Țara noastră nu poate permite traficul de persoane.”

Vincenzo Bonomo, unul dintre salvatori a declarat: „ni s-a rupt inima chiar și nouă, oamenilor obișnuiți cu marea. Am făcut tot ce am putut. Când am fost alertați, ne aflam la 80 de mile de la locul incidentului. Ne-a luat 6 ore să ajungem în zona respectivă.”  

El a adăugat: „am văzut papucii copiilor, haine, ghiozdane cum plateau în apă. De fiecare dată când am văzut un papuc sau o geantă, orice semn de viață, credeam că am găsit un supraviețuitor. Dar de fiecare dată am fost dezamăgiți. Ni s-au rupt inimile.”

Gianluigi Bove, căpitanul bărcii cu salvatori a vorbit și cu presa. El a spus că „nu am găsit nici un supraviețuitor, nici unul. Nu am părăsit zona până când nu ni s-au stins speranțele complet. Am vrut să găsit măcar cadavrele ca să le putem îngropa creștinește.  

„Ne-au spus că erau între 700 și 900 de oameni pe vas, cei mai mulți în zona unde au rămas prinși după ce nava s-a răsturnat. Nu am găsit nici o urmă a vasului, doar resturi și urme de petrol.”

Primul Ministru al Australiei, Tony Abbott a transmis condoleanțe familiilor celor care au fost uciși și a declarat că: „singura modalitate în care putem opri morțile de genul acesta este să oprim traficul de oameni. Singura modalitate prin care putem opri morțile de acest tip este să oprim vasele. De aceea este foarte urgent ca țările din Europa să adopte politici foarte puternice pentru a opri traficul de oameni în Marea Mediterană.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.people.com

EN

In what is considered to be one of the worst boat disasters in history, 800 people were killed in the Mediterranean Sea, while attempting to get to Italy by a ship. Those who were killed were refugees from multiple nationalities, who were attempting to reach Italy and find jobs and a livelihood there.

There were only 27 survivors from the disaster. Many of those killed were children, no more than 10 years old. Among those who survived are said to be Tunisian and Syrian men, who have been arrested as they are believed to be a part of the criminal gang which brings illegal refugees to Europe, from all over the world.

Carlotta Sami, a spokesperson for the UNHR says:  “We can say that 800 are dead. There were a little over 800 people on board, including children aged between 10 and 12. There were Syrians, about 150 Eritreans, Somalians … They had left Tripoli at about 8am on Saturday.”

Flavio Di Giacomo, IOM Italy spokesperson, said: “All the 28 survivors/witnesses have now talked to Italian officials. We believe these are likely to be [pretty] definite figures of what is the deadliest disaster in the Mediterranean to date.”

Matteo Renzi, the Prime Minister of Italy said:  “Twenty years ago, we and Europe closed our eyes to Srebrenica. Today it’s not possible to close our eyes again and only commemorate these events later”.

When asked about what steps his government would take to stop such tragedies from happening in the future, Prime Minister Renzi said the critical thing was to stop the gangs doing the human smuggling, “We are in the presence of a criminal organisation that is making a lot of money but mostly is ruining many human lives. Our country cannot allow this kind of trade in human lives.”

Vincenzo Bonomo, one of the rescuers, told the media: “It was a sight that broke the hearts of even men of the sea like us. We did what was possible. At the time of the alert, we were 80 miles off the incident site. It took us six hours to reach the area.”

He added, “I saw children’s shoes, clothing, backpacks floating in the water. Every time we saw a shoe or a bag, any sign of life, we thought we might have found a survivor. But every time we were disappointed. It was heart-breaking.

Gianluigi Bove, the rescue boat captain talked to the media as well. He said: “We didn’t find a single survivor – not one. We didn’t leave the area until the last shred of hope had gone. We wanted to at least find more bodies so that they could be given a dignified burial.

“They told us that there were between 700 and 900 people on board, mostly in the hold where they were trapped after the boat capsized. There was no trace of the boat, just debris and traces of petrol.”

Australia’s Prime Minister Tony Abbott, offered his condolences to these killed in the tragedy and said: “The only way you can stop the deaths is to stop the people smuggling trade. The only way you can stop the deaths is, in fact, to stop the boats. That’s why it is so urgent that the countries of Europe adopt very strong policies that will end the people smuggling trade across the Mediterranean.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: libya, terorism, razboi, marea meditarana, morti, imigranti, italia, ue,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.