Logo

Israel/Noi violente in Gaza

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9156 times
Israel/Noi violente in Gaza Image

Israel/Noi violente in Gaza

RO

Israel a lansat noi atacuri aeriene noaptea trecută, din moment ce propunerea de încetare a focurilor negociată cu Egiptul s-a prăbuşit întrucât militanţii palestinieni continuă să lanseze rachete în Israel. Luni nici mai mult, nici mai puţin de 107 rachete au fost trase în direcţia Israelului, ceea ce a dus la moartea mai multor civili. 68 de israelieni, civili şi personal militar, au fost ucişi până acum de pe 8 iulie, când a fost lansată prima rachetă. Un băieţel de 4 ani a fost ucis în mod tragic ieri, în Israel, în urma unei rachete care şi-a atins scopul.

De la anularea acordului de încetare a focului de exact acum o săptămână, Israel a organizat peste 350 de atacuri aeriene în urma cărora 112 palestinieni au fost ucişi, mulţi dintre ei femei şi copii. Printre cei ucişi de partea palestinienilor se numără şi o femeie, un bătrân de 78 de ani şi un băieţel de doar 3 ani. Un jurnalist care se ocupă de acest conflict, Abdullah Mortaja, a fost de asemenea ucis. Avea doar 27 de ani. Se spune că a fost ucis de un tanc de atac din Israel în zona Shejaiya, în estul oraşului Gaza.

Asta în seamnă că numărul total al morţilor din Gaza, de la începutul campaniei militare în Israel, se ridică la 2 133, cu 10 890 de oameni grav răniţi. Patru moschee din Gaza au fost de asemenea distruse. Până acum, 71 dintre moscheele din Gaza au fost distruse de atacurile aeriene israeliene.

Oficialităţile din fiecare parte se străduiesc să încheie un nou acord de încetare a focurilor. Un lider palestinian, care a dorit să rămână anonim, a spus „avem o idee pentru un acord temporar de încetare a focului care deschide drumurile, asigură ajutor şi materiale de reconstrucţie, iar punctele-cheie vor fi discutate într-o lună. Am fi dispuşi să acceptăm această înţelegere, dar aşteptăm ca Israel să răspundă la această propunere”. Cu toate acestea, Hamas sunt încă stricţi în legătură cu cererile lor,  dat fiind că liderul Hamas, Abu Zuiri, a spus: „Succesul discuţiilor pentru încheierea unei înţelegeri de încetare a focului depinde de îndeplinirea cererilor palestinienilor”.

Primul-Ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, a ales pe de altă parte să nu renunţe la pretenţia sa ca toate tunelurile să fie distruse şi armele palestinienilor să fie predate. Primul-Ministru Netanyahu se exprimă foarte clar – vrea ca toată Gaza să fie demilitarizată, iar Israelul nu va înceta campania militară până când acest scop nu este atins.

Alte surse ale guvernului din Israel, precum Ministrul de Ştiinţe din Israel, Yaakov Peri, a atras atenţia că există o cale de ieşire din încurcătură, că un acord de încetare a focului este posibil, dar „nu cred că este o chestiune de câteva ore. Cred că de data asta statul Israel va încerca să se asigure pe durata a mai multe ore, sau chiar a unei zi, că acordul rezistă.”

Au existat violenţe în West Bank de asemenea, în urma cărora o fetiţă de 14 ani din Palestina este cea mai recentă victimă a confruntărilor împotriva forţelor israeliene în războiul de la Gaza. În West Bank, 20 de palestinieni au fost ucişi până acum în timp ce protestau, solidari cu compatrioţii lor din Gaza.

 

Author - Raghav Hegde - India

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - thenational.ae

EN

Israel launched several new air strikes last night as the proposed ceasefire brokered by Egypt collapsed with Palestinian militants continuing to fire rockets into Israel. On Monday, as many as 107 rockets were fired into the Israeli side, leading to more civilian deaths. 68 Israelis, civilians as well as military personnel have been killed so far ever since the first rocket was fired on July 8th. Tragically, a four year old boy was killed on the Israeli side yesterday in one of the rockets that hit its mark.

 

Since the collapse of the ceasefire exactly a week ago, Israel has launched over 350 air strikes in which 112 Palestinians have been killed, many of them women and children. Among those killed on the Palestinian side were a woman, a 78-year-old man and a boy who was only three years old. A journalist covering the confrontation, Abdullah Mortaja was also killed. He was only 27 years old. He is said to have been killed by Israeli tank fire while at the Shejaiya area of eastern Gaza City.

 

This brings the total estimated death toll in Gaza since the start of the military campaign by Israel to 2,133 killed and 10,890 seriously injured. Four mosques in Gaza were also destroyed. So far a total of 71 mosques in Gaza have been destroyed in Israeli air strikes.

 

Officials in both sides are struggling to get a ceasefire agreement. One Palestinian leader, who wished to be anonymous said, "There is an idea for a temporary ceasefire that opens the crossings, allows aid and reconstruction material, and the disputed points will be discussed in a month. We would be willing to accept this, but are waiting for the Israeli response to this proposal"

However, Hamas is still being stringent with its demands with Hamas leader Abu Zuiri saying "The success of contacts (talks) to reach a ceasefire depends on Palestinian demands being met.

Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel, in the other hand, has chosen to hold on to his strict demands of wanting all tunnels to be destroyed and weapons to be handed over from the Palestinian side. Prime Minister Netanyahu is very clear that he wants the whole of Gaza to be demilitarized and that Israel wouldn’t stop its military campaign till this goal is achieved.

 

Other sources in the Israeli government, such as the Israeli minister for science, Yaakov Peri, signalled that there was a way out of the imbroglio, saying, that a ceasefire was still possible, but, "I don\t think it will be a matter of a few hours. I think this time Israel will try to make sure over several more hours or a day that the ceasefire is holding.”

 

There has been violence in the West Bank, as well, with a 14-year-old Palestinian being the latest casualty of clashes against Israeli forces over the war at Gaza. At the West Bank, 20 Palestinians have been killed so far while protesting in solidarity with their compatriots in Gaza.

Author - Raghav Hegde - India

 

Share it!
Tags: israel, lupte, pakistan, violente


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.