Logo

Israel/ USA si Netanyahu...dupa alegeri

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10501 times
Israel/ USA si Netanyahu...dupa alegeri Image

Israel/ USA si Netanyahu...dupa alegeri

RO

Victoria Prim Ministrului Benjamin Netanyahu a bucurat câțiva oameni din Statele Unite și i-a întristat pe alții, în funcție de partidul din care a făcut parte. Democrații, este ușor de văzut, au fost foarte dezamăgiți.  

Dar Republicanii sunt foarte încântați, fericiți și chiar în al nouălea cer. Ați crede că Netanyahu e un candidat republican care a câștigat alegerile prezidențiale! Dar e de înțeles, deoarece adevăratul rival al lui Netanyahu în cadrul acestor alegeri prezidențiale a fost președintele Barack Obama. Alegerile au fost de fapt un concurs între Netanyahu și Obama, iar Netanyahu a câștigat.

Purtătorul de cuvânt al partidului, John Boehner, care l-a invitat pe Netanyahu să vorbească, a scris pe twitter „felicitări din toată inima domnului Prim Ministru: abia așteptăm să întărim relația deja puternică dintre America și Israel.”

Reprezentantul Statelor Unite, Nancy Pelosi, democratul aflat la conderea Congresului american, a declarat că „oamenii din Israel au vorbit. Eu respect rezultatele obținute. Cred că ceea ce au reușit ei să producă este de fapt o discuție foarte vioaie despre procesul de pace.”

Josh Earnest, Secretarul pentru Presă de la Casa Albă a reafirmat sprijinul administrației lui pentru Israel. El a spus că „Statele Unite și administrația sunt foarte îngrijorate de retorica ce caută să marginalizeze cetățenii arabo-israelieni.”  

 Senatorul american Lindsey Graham a declarat că „victoria lui Netanyahu înseamnă că „securitatea a învins problemele interne. Acceptă realitatea că Iranul răstoarnă un vecin după altul și că tu, Obama, negociezi ambițiile lor nucleare, iar ei nu plătesc nici un preț pentru destabilizarea regiunii. Administrația are o obsesie cu acordul nuclear cu Iranul care a deanjat pe toată lumea din regiune.”

Senatorul republican din Utah, Orrin Hatch, a declarat că el îl consideră pe Netanyahu prietenul lui și „unul dintre cei mai puternici oameni din lume. Trebuie să recunoști că a câștigat alegerile și, personal, eu cred că rezultatul este în cele mai bune interese ale Israelului și mă bucur că au făcut această alegere.”  

Reprezentantul democratic Keith Ellison din Minnesota a criticat puternic rezultatele alegerilor din Israel, după cum ne așteptam. El a spus că „și iată ce se întâmplă după ce ne-a umilit președintele la el acasă. Nu cred că este o zi bună pentru Israel, nu cred că este o zi bună pentru relațiile dintre Statele Unite și Israel și nu cred că este o zi bună pentru palestinieni.”

Un alt reprezentant Democratic, Richard Blumenthal din Connecticut a spus că „aștept să lucrez cu Netanyahu și să căutăm pacea în Orientul Mijlociu. Noi toți abia așteptăm să oprim Iranul ce are arme nucleare și să ne asigurăm că urmăm aceleași scopuri de pace și politețe în Orientul Mijlociu.”

Senatorul Bob Casey din Pennsylvania a declarat că a văzut o „relație ce nu poate fi ruptă între Statele Unite și Israel și că vom sprijini nu numai securitatea Israelului, ci vom reafirma de asemenea valorile care ne-au adus împreună. Așa vom face indiferent de ce se întâmplă în orice alegeri.”  

Reprezentantul republicanilor Paul Ryan a declarat că „eu cred că administrația Obama l-a ajutat foarte mult să câștige din cauza modului în care l-au tratat. L-au ajutat pe Netanyahu să-și consolideze coaliția pentru a putea obține această victorie ușoară și mă bucur că așa s-a întâmplat.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.frontpagemag.com

EN

Prime Minister Benjamin Netanyahu’s win has delighted some people in the United States and depressed others, depending on their political leanings. The Democrats, it is fair to say, are massively disappointed.

But the Republicans are thrilled, excited and exhilarated. One would have thought that Netanyahu was a Republican candidate who won the US Presidential race! But this is understandable because Netanyahu’s real rival in this Israel election was President Barack Obama. This election was billed as a contest between Netanyahu and Obama, and Netanyahu won.

House Speaker John Boehner, who invited Netanyahu to speak, tweeted "heartfelt congratulations to the prime minister: Looking forward to continuing the strong bond between Israel & America."

U.S. Representative Nancy Pelosi, the US Congress’ leading Democrat said, "The people of Israel have spoken. I respect the results that they have produced. I think that what they have produced will be a continued lively discussion about the peace process."

Josh Earnest, White House Press Secretary reiterated his administrations support for Israel. He said, "The United States and this administration [are] deeply concerned about rhetoric that seeks to marginalize Arab-Israeli citizens."

 U.S. Senator Lindsey Graham said, “Netanyahu’s win means "security trumped domestic issues. Embrace the reality that Iran is toppling one neighbor after the other, and that you [Obama] are negotiating regarding their nuclear ambition and they are not paying any price for destabilizing the region. The administration has an obsession with a nuclear deal with Iran that is disturbing everybody in the region."

The Utah Republican Senator Orrin Hatch said he considered Netanyahu his friend and as "one of the strongest people in the world. You have to give him a lot of credit for winning that election and, personally, I think that [outcome] is in the best interests of Israel and I am glad they made that choice."

Democratic Representative Keith Ellison of Minnesota was highly critical of the Israel election results, as expected.  He said, "And that comes after he embarrassed our president in this chamber. I don’t think this is a good day for Israel, I don’t think this is a good day for the U.S.-Israeli relationship, and I don’t think it is a good day for Palestinians."

Another Democratic Representative Richard Blumenthal of Connecticut  said, "I am looking forward to continuing to work with" Netanyahu "and seeking peace in the Middle East. All of us are simply looking forward to trying to stop a nuclear-armed Iran and make sure we pursue common goals of peace and civility in the Middle East."

Senator Bob Casey of Pennsylvania said he saw "an unbreakable bond between the U.S. and Israel, and we are going to be supportive not only of Israels security, but also reaffirming values that bring us together. Thats the case no matter what happens in any election."

Republican Representative Paul Ryan said, "I actually think the Obama administration helped contribute to his victory because of the way they treated him.  It helped [Netanyahu] consolidate his coalition so that he could have this landslide victory, and Im pleased to see it happen." 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: netanyahu, israel, usa, obama, reactii, alegeri,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.