Logo

Israel/ Sarbatorile de Pasti in Israel

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8569 times
Israel/ Sarbatorile de Pasti in Israel Image

Israel/ Sarbatorile de Pasti in Israel

RO

Creștinii de peste tot din lume călătoresc în Israel pentru a participa la festivitățile organizate în duminica Paștelui. Aceștia speră ca acest Paște să aducă pace și fericire în Israel, dar și în restul Orientului Mijlociu, regiune unde au avut loc foarte multe conflicte brutale.

Hans Putman, din Olanda, a declarat că el se roagă pentru viețile zecilor de mii de creștini persecutați peste tot în Orientul Mijlociu.  

Putnam a declarat că “Mulți creștini sunt persecutați în Irak și Siria și mă rog ca creștinii din Orientul Mijlociu să aibă putere. Aceste este momentul învierii – care arată că binele e mai presus ca răul, că dragostea învinge ura.” 

Robert Buck, un locuitor al statului Ohio din Statele Unite abia aștepta să viziteze Muntele sacru Zion cu ocazia Paștelui. El a citat profețiile biblice: „Psalmul 132 spune că Domnul va veni aici și aici va rămâne pentru totdeauna. Atunci când Iisus a ridicat un pahar cu vin la Cina cea de Taină, el a spus „eu nu voi bea asta până nu o voi bea cu voi în împărăția tatălui Meu.”  

„Când a spus asta, s-a referit la faptul că ne așteaptă, la fel cum noi îl așteptăm pe el. Ca și creștini, nu ne gândim foarte des la momentul venirii lui Iisus dar când va veni, va avea nevoie de un acoperiș deasupra capului și un pat, iar acestea vor fi aici pe Muntele Zion.” 

Kyle Shanklin, din Colorado, SUA, studiază în Israel de un an de zile și a declarat că Paștele îi amintește de casă: „crești într-un oraș și sărbătorești Paștele la biserica locală, deci e o experiență de neprețuit pe care mi-o aminti mereu, faptul că am sărbătorit Paștele în orașul unde totul a luat naștere.”  

Prietenul lui, Mikey Caplin, de 24 de ani, din Utah, SUA, era foarte bucuros că se afla în Israel cu ocazia duminicii Paștelui. El a declarat că „pentru mine, când stăteam la coadă dimineața asta pentru slujba de dimineață, când era încă întuneric, mi-am dat seama: wow, aici e locul unde Iisus a înviat. A părut mult mai real.” 

S-a bucurat mult și de modul în care evreii din Israel i-au întâmpinat pe toți creștinii. Caplin a declarat că „am zis „shalom” unei femei israeliene azi și ea mi-a răspuns „chag sameach” știind că sunt creștin și asta mi s-a părut foarte tare. Totul a fost foarte respectuos și amabil.” 

O fată din Italia, Julia, care are doar 16 ani și care vizitează Israelul pentru prima dată a declarat că:

“E interesant de văzut ce am studiat. Locul acesta este foarte important pentru noi pentru că suntem creștini și este important să vizităm măcar o singură dată Ierusalimul în viața noastră.”  

Ea a declarat și că nu îi este frică de nimic din Israel, ceea ce a fost foarte surprinzător deoarecce viața în Israel este pictată altfel de către presa internațională: „Știrile din Italia spun că totul e haos aici. Când eram acasă, prietenii mi-au zis că e periculos, dar când am ajuns aici am rămas uimită deoarece totul este calm și liniștit.”

Patriarhul Latin Fouad Twal a declarat următoarele pentru toți oamenii din lume cu ocazia Paștelui, de oriunde ar fi ei: „Vă doresc tuturor, țării dumneavoastră, familiilor voastre, locuitorilor țării, un Paște Fericit. Să sperăm că această înviere nouă va schimba modul în care trăim și va aduce mai multă pace, dreptate și mai multă colaborare.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.sacbee.com

EN

Christians from around the world made the trip to Jerusalem in Israel to participate in Easter Sunday festivities. They hoped that this Easter would lead to peace and happiness in Israel as well as in the rest of the Middle East, which has seen brutal conflict for long.

Hans Putman, who is from Netherlands, said he that he prayed for the life of tens of thousands of brutally persecuted Christians all over the Middle East.

Mr. Putnam said, “Many Christians are being persecuted in Iraq and Syria, so I am praying for all the Christians in the Middle East to have strength. This is the point of the resurrection – that good is stronger than evil; that love is stronger than hate.”

Robert Buck, a resident of Ohio, United States was in a state of religious fervor on his visit to the sacred Mount Zion on the occasion of East. He spoke of the Biblical prophecies: “Psalm 132 says the Lord will come right here and dwell forever. When Jesus held up a wine glass at the Last Supper, he said ‘I will not drink this until I drink it with you in my father’s kingdom.’”

“When he said that, he meant that he is waiting for us, and us for him. As Christians, we don’t think much about when Jesus comes back, but when he does, he’ll need a house and a bed, and it will be right here on Mount Zion.”

Kyle Shanklin,  who is from Colorado, USA and studying in Israel for the past year said that Easter reminded him of home: “You grow up your whole life celebrating Easter in your local church, so it’s a priceless experience that I’ll always remember, celebrating Easter in the city where it all took place.”

His friend Mikey Caplin, 24, who is from Utah, USA, was very happy to be in Jerusalem on the occasion of Easter Sunday. He said: “For me, when we were standing in line this morning for the sunrise service while it was still dark, it hit me: Wow, this is where Jesus rose from the dead. It made it feel more real.”

He was also very happy with the welcome accorded to all Christians by the Jews of Israel.  Mr. Caplin says, “I said ‘shalom’ to an Israeli woman today and she replied ‘chag sameach,’ knowing I was a Christian, and I thought that was really cool. It was very respectful and kind.”

A young girl from Italy, Julia, who is just 16, who is visiting Israel for the first time said,

“It’s interesting to see what I have studied. This place is very important for us because we’re Christians, and it’s important to make at least one pilgrimage to Jerusalem in a lifetime.”

She said she wasn’t scared of anything at all in Israel, which surprised here because of how life in Israel was projected by the international media: “The news in Italy always says it’s crazy here. When I was home my friends said it is dangerous, but when I arrived here I was surprised because it was very calm and peaceful.”

Latin Patriarch Fouad Twal issued this wonderful Easter greeting to the people of the world, wherever they may be:  “I wish you all, your country, your families, your people, Happy Easter. I wish to us all a happy new resurrection, to change the way we are living, and find more peace, more justice, and more collaboration.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: israel, pasti, sarbatori, crestinism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.