Logo

Israel/ Netanyahu versus Obama

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8807 times
Israel/ Netanyahu versus Obama Image

Israel/ Netanyahu versus Obama

RO

Primul Ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, a ținut un discurs remarcabil în fața Congresului ONU împotriva acordului nuclear cu Iran. El a spus multe lucruri care ar putea fi văzute ca un atac direct asupra președintelui Obama. Avem aici câteva framente din discursul Prim Ministrului Netanyahu și reacția directă a lui Obama față de acestea.  

Citiți în continuare, deoarece acest război dintre Netanyahu și Obama devine mai interesant pe zi ce trece. Judecați singuri care dintre cei doi campioni au dat cele mai dureroase și eficace lovituri – Obama sau Netanyahu.  

Netanyahu atacă: „regret nespus că unii cred că prezența mea aici este una politică. Aceasta nu a fost niciodată intenția mea. Vreau să vă mulțumesc vouă, Democraților și Republicanilor, pentru sprijinul oferit Israelului timp de ani și ani.

„Știu că de oricare parte a baricadei ați fi, sunteți alături de Israel.”

Obama răspunde „Eu cred că Prim Ministrul a subliniat bine ideea că între Statele Unite și Israel există o legătură ce nu poate fi ruptă și aici, eu sunt complet de acord cu el.”

Netanyahu atacă: „simt o obligație profundă de a vă vorbi astăzi despre o problem care ar putea să îmi amenințe viitorul țării și oamenilor mei: cercetarea Iranului în domeniul armelor nucleare.”  

„Trebuie să ne aliem cu toții și să oprim cercetarea Iranului care va duce doar la cucerire, subjugare și teroare.”

Obama răspunde: „El (Netanyahu) a subliniat de asemenea că Iranul a avut un regim periculos și care continuă să se implice în activități care nu sunt în interesul Statelor Unite, al Israelului sau al regiunii. Și aici sunt de acord.

„El a subliniat de asemenea ideea că Iranul a amenințat de nenumărate ori Israelul și a fost implicat într-o serie de declarații antisemitice și nimeni nu poate contesta acest lucru.”

Netanyahu atacă: „dacă programul intercontinental al Rachetelor Balistice nu face parte din acord și până acum, Iranul a refuzat categoric să îl aducă măcar pe masa de negocieri – ei bine, Iranul ar putea avea mijloacele necesare pentru a executa un atac nuclear în colțurile cele mai îndepărtate ale lumii, inclusiv în orice parte a Statelor Unite.”

„Acest acord are două mari probleme: în primul rând, faptul că permite Iranului să aibă un program nuclear vast și în al doilea rând, că ridică restricțiile impuse acestui program, restricții care au fost impuse timp de zece ani. De aceea acordul acesta este atât de rău. Nu blochează drumul Iranului către o bombă nucleară. Pavează drumul Iranului către una.”  

Obama răspunde: „Ei bine, acordul pe care încercăm să-l negociem și care nu este încă gata, ar opri avansarea nucleară a Iranului. Ar opri anumite elemente ale programului nuclear. Ne-am asigura astfel că nu ar avea ceea ce noi numim o capacitate de a avansa mai mult de un an de zile. Și ar supune Iranul unor regimuri de inspecții și verificări riguroase care nu au fost impuse nici unde altundeva până acum.  

„Alternativa pe care o oferă Primul Ministru este nici un acord, caz în care Iranul va începe imediat programul său nuclear, fără ca noi să știm măcar ce face. Și fără nici un fel de limitări.”  

În final, Netanyahu declară că „eu pot să vă promit un lucru: chiar dacă Israelul trebuie să se apere singur, Israelul se va apăra.”

Sperăm că v-a plăcut! 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.abcnews.com

EN

Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu made a remarkable speech at the UN Congress against the Iran nuclear deal. He said many things that can be seen as a direct attack on President Obama. We bring excerpts from Prime Minister Netanyahu’s speech and President Obama’s direct reaction to him.

Read on, because this Netanyahu versus Obama cold war is getting more and more interesting day by day. Judge for yourself as to which of the two heavyweight champions delivered the biggest and most effective blows – Obama or Netanyahu.

Netanyahu attacks: "I deeply regret that some perceive my being here as political. That was never my intention. I want to thank you, Democrats and Republicans, for your common support for Israel, year after year, decade after decade.

"I know that no matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel."

Obama responds: "The prime minister I think appropriately pointed out that the bond between the United States and America is unbreakable, and on that point, I thoroughly agree."

Netanyahu attacks: "I feel a profound obligation to speak to you about an issue that could well threaten the survival of my country and the future of my people: Irans quest for nuclear weapons."

"We must all stand together to stop Irans march of conquest, subjugation and terror."

Obama responds: "He (Netanyahu) also pointed out that Iran has been a dangerous regime and continues to engage in activities that are contrary to the interest of the United States, to Israel, and to the region. And on that we agree.

"He also pointed out the fact that Iran has repeatedly threatened Israel and engaged in the most venomous of anti-Semitic statements, and no one can dispute that."

Netanyahu attacks: "If Irans Intercontinental Ballistic Missile program is not part of the deal, and so far, Iran refuses to even put it on the negotiating table — well, Iran could have the means to deliver that nuclear arsenal to the far-reach corners of the earth, including to every part of the United States."

"This deal has two major concessions: one, leaving Iran with a vast nuclear program and two, lifting the restrictions on that program in about a decade. Thats why this deal is so bad. It doesn block Irans path to the bomb. It paves Irans path to the bomb."

Obama responds: "Now, the deal that we are trying to negotiate, that is not yet completed, would cut off the different pathways for Iran to advance its nuclear capabilities. It would roll back some elements of its program. It would ensure that it did not have what we call a breakout capacity that was shorter than a years time. And it would subject Iran to the most vigorous inspections and verifications regimes that have ever been put in place.

"The alternative that the prime minister offers is no deal, in which case Iran will immediately begin once again pursuing its nuclear program, accelerate its nuclear program, without us having any insight into what they e doing. And without constraint."

Finally, Netanyahu says: "I can promise you one more thing: Even if Israel has to stand alone, Israel will stand."

We hope you have had fun!

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: usa, israel, obama, netanyahu, iran, nuclear, program,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.