Logo

Israel/ Netanyahu, furios pe lume pentru decizia de la ONU!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 4411 times
Israel/ Netanyahu, furios pe lume pentru decizia de la ONU! Image

Israel/ Netanyahu, furios pe lume pentru decizia de la ONU!

RO

Prim Ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu este un bărbat foarte furios. Este furios pe decizia la care a ajuns Consiliul de Securitate ONU care a numit așezările israeliene din zona West Bank ilegale. Netanyahu este furios în special pe președintele american.

El a dat vina pe Barack Obama pentru faptul că nu și-a folosit puterea de veto împotriva deciziei ONU asupra Israelului cum Statele Unite făcuseră mereu. El i-a criticat de asemenea pe liderii mondiali care au urat Hanukkah fericită după ce decizia a fost luată, un lucru pe care Prim Ministrul l-a numit „rușinos”.

Prim Ministrul Netanyahu a declarat pentru presă imediat după decizie că: „eu nu am plănuit să fiu aici în seara aceasta, dar având în vedere decizia ONU, am știut că nu există un loc mai bun de a aprinde a doua lumânare Hanukkah decât Wastern Wall” a declarat Netanyahu în timpul evenimentului.

„Eu aș vrea să le întreb pe aceleași țări care ne-au urat Hanukkah fericită cum au putut să voteze către o decizie ONU potrivit căreia acest loc în care noi sărbătorim Hanukkah este teritoriu ocupat ilegal?”

Oficialii israelieni au declarat că decizia ar putea duce la o serie de atacuri teroriste împotriva Israelului. „Administrația Obama a făcut o mișcare rușinoasă și foarte urâtă” a declarat Netanyahu după vot.

Vorbind despre Hannukah pe pagina sa de Facebook, Netanyahu a declarat că „țineți minte victoria Hasmoneanilor împotriva grecilor care a culminat cu miracolul petrolului și rededicarea față de Templu.”

„Bătăliile care au luat loc ca parte a acestei revolte au avut loc chiar aici, de ambele părți a „Liniei Verzi”, pe dealurile Modi’in. Hasmoneanii au purificat Templul și au aprins menora pe Muntele Templului, aceleași locuri pe care țările care au sprijinit decizia ONU le numesc „teritoriu palestinian ocupat” a subliniat Prim Ministrul.

Netanyahu a adăugat următoarele: „cum e posibil să ne urezi Hanukkah fericită și în același timp, să ne refuzi conexiunile atât de adânci cu Western Wall-ul din Ierusalim și alte locuri de pe teritoriul nostru?”

„Partidele politice de stânga și comentatorii TV și-au frecat mâinile de bucurie când au auzit de decizia Națiunilor Unite, aproape la fel ca Autoritatea Palestiniană și Hamas” a scris Prim Ministrul Netanyahu.

„În ciuda opoziției Consiliului de Securitate ONU, noi suntem aici și vom rămâne mereu aici” a încheiat Prim Ministrul.

David Keyes, un oficial israelian și purtător de cuvânt al lui Netanyahu a dat vina în mod direct pe președintele Obama pentru decizie. El a declarat că „noi avem informații clare din surse și internaționale, și arabe, potrivit cărora Statelor Unite a împins de la spate decizia aceasta și au ajutat la crearea acestui rezultat.”

Ambasadorul israelian la Washington, un mare critic al președintelui Obama, Ron Dermer, a declarat că guvernul său va oferi dovezile pe care le are în legătură cu implicarea președintelui Obama către președintele Trump: „noi vom prezenta aceste dovezi noii administrații prin canalele potrivite. Dacă va dori să publice aceste informații, sunt bineveniți să o facă” a declarat Dermer.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.islamicinvitationturkey.com

EN

Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu is a very angry man. He is angry with the new UN Security Council resolution that calls Israeli settlements in the West Bank as illegal. PM Netanyahu is particularly angry with US President.

He blames Barack Obama for not using the power of veto against the UN resolution against Israel like the US has always done. He was also critical of the world leaders who issued the Hanukkah greetings, after passing the resolution, which the prime minister called “shameful”.

Prime Minister Netanyahu told the media immediately after the resolution: “I did not plan to be here this evening but in light of the U.N. resolution I thought that there was no better place to light the second Hanukkah candle than the Western Wall,” Netanyahu said during the event.

“I ask those same countries that wish us a Happy Hanukkah how they could vote for a U.N. resolution which says that this place, in which we are now celebrating Hanukkah, is occupied territory?”

Israeli officials say that the resolution could lead to a spate of terror strikes against Israel. “The Obama administration made a shameful, underhanded move,” PM Netanyahu said after the vote.

Speaking about the Hannukah in his Facebook page, PM Netanyahu said, “remember the victory of the Hasmoneans in a revolt against the Greeks, culminating with the miracle of the oil and the rededication of the Temple.”

“The battles that took place as part of the revolt happened right here, on both sides of the ‘Green Line,’ in the hills of Modi’in. The Hasmoneans purified the Temple and lit the menorah on the Temple Mount, which the same countries that supported the UN decision decided to call ‘occupied Palestinian territory,’” the prime minister noted.

Netanyahu added, “How is it possible to offer us best wishes for Hanukkah and at the same time deny our deep connection to the Western Wall in Jerusalem and other places in our land?”

“Leftist political parties and TV commentators have been rubbing their hands in glee over the anti-Israeli decision at the United Nations, almost like the Palestinian Authority and Hamas,” Prime Minister Netanyahu wrote.

“In spite of the opposition of the UN Security Council, we were here and we will remain here,” the prime minister concluded.

David Keyes a top Israeli official and a spokesman for Netanyahu has directly blamed President Obama for the resolution. He said, “We have rather iron-clad information from sources in both the Arab world and internationally that this was a deliberate push by the United States and in fact they helped create the resolution in the first place.”  

The Israeli ambassador to Washington and a vocal critic of President Obama, Ron Dermer said that his government would pass the evidence to the incoming Trump administration about Obama’s involvement: “We will present this evidence to the new administration through the appropriate channels. If they want to share it with the American people, they are welcome to do it,” Mr. Dermer said.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: israel, obama, us, veto, onu, consiliu, decizie, palestina, west bank, asezari, barack obama,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.