Logo

Israel/ Alegeri stranse …

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6273 times
Israel/ Alegeri stranse … Image

Israel/ Alegeri stranse …

RO

În momentul în care acest articol a fost scris, mai era doar o zi până la alegerile care vor avea loc pe 17 martie 2015. Aceste alegeri sunt considerate a fi cruciale pentru viitorul Prim Ministrului Benjamin Netanyahu care se are probleme mari în păstrarea poziției sale ca liderul Israelului.  

Partidul Prim Ministrului Netanyahu, Likud, de dreapta se află într-o competiție continuă cu partidele din opoziție conduse de liderii Uniunii Zioniste, Isaac Herzog și Tzipi Livni. Primul Ministru a scos toate asurile din mânecă în cadrul acestei campanii și i-a acuzat pe oponenții său, Herzog și Livni, că sprijină forțele străine care se opun Israelului.

Primul Ministru Netanyahu a declarat că „mă întorc către public acum când spun că sunt îngrijorat de faptul că nu vom putea forma un guvern din cauza sprijinului enorm care vine de la asociațiile străine care le oferă zeci de milioane de dolari. Acest sprijin este oferit doar dacă cei aleși voi accepta cele dictate de comunitatea internațioală.”  

El a adăugat: „Oamenii și consilierii externi și asociațiile merg în mii de case. Merg în sectorul arab pentru a-i scoate pe oameni din case ca să voteze. Acesta este un efort mondial de înlocuire a guvernului Likud pe care îl conduc eu cu unul de stânga … ce vedem acum este doar vârful aisbergului.”

Primul Ministru Netanyahu a avertizat că „Tzipi și Herzog nu vor rezista presiunii nici cinci minute – nu sunt capabili de a face asta și nu vor să facă asta. Ei cred că vor putea cumpăra simpatia lumii prin concesiuni incluzându-i și pe cei care pun în pericol Israelul.”  

„Eu sigur că sunt îngrijorat de posibilitatea că deși majoritatea cetățenilor mă vor Prim Ministru, votul va fi împărțit sau oamenii vor sta acasă și apoi îl vom vedea pe Herzog și Tzipi și un guvern de stânga sprijiit de arabi” a adăugat el.  

Membrii partidelor din opoziție, precum MK Dov Lipman, din partidul Yesh Atid, au declarat că alegerile sunt de fapt un referendum pentru Netanyahu. Lipman a spus că „pentru unii oameni, el a eșuat în domeniul securității. Pentru alții, el a eșuat în domeniul economiei. A devenit totul foarte personal. Există o dorință puternică și destul de răspândită pentru schimbare.”  

Un alegător, Dana Scheindlin a declarat că incidentul cu Fâșia Gaza de vara trecută „i-a afectat imaginea lui Netanyahu în viziunea multor alegători”. Ea a adăugat că „asta înseamă că Netanyahu nu mai are o imagine atât de puternică precum domnul Siguranță cum se tot prezintă. Securitatea este lucrul în care el excela, dar acum auzi oamenii spunând că nu am obținut mare lucru din război.”  

Un tânăr votant, Ben Harel, a declarat că „pentru mine, problemele economice sunt cele mai dificile. Trăiesc în Tel Aviv, dar din toate călătoriile mele peste tot în Israel mi-am dat seama că oamenii sunt cel mai îngrijorați de economia țării.”  

Dimi Reider, un jurnalist și cercetător israelian la Consiliul European pe probleme externe a declarat că el se așteaptă ca Netanyahu să câștige în ciuda greșelilor sale. El a explicat că „în ciuda deciziilor și programelor proaste, printre care se numără și politicile și problemele cu palestinienii, cei mai mulți israelieni nu îl văd ca un prim ministru ieșit din comun de rău.”  

„Cei mai mulți israelieni nu văd prea multe motive pentru a schimba guvernul. Dacă el câștigă, și mă aștept să câștige, acestea sunt ultimele alegeri pe care le poate câștiga. De cealaltă parte a hărții politice, asta înseamnă că israelienii de centru-stânga și stânga nu au reușit să se adune încă.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: 

EN

At the time of this writing, there is just a day to go for Israel national elections which will be held on March 17, 2015. This election is considered to be very crucial to the future of Prime Minister Benjamin Netanyahu who faces a losing battle to hold on to his position as Israel’s leader.

Prime Minister Netanyahu’s party, the right-wing Likud are in a nect and neck race with the opposition parties led by Zionist Union leaders Isaac Herzog and Tzipi Livni. The Prime Minister has come out with all guns blazing as the election campaign hits the last stage and has accused his opponents, Mr. Herzog and Ms. Livni of being supported by foreign forces opposed to Israel.

Prime Minister Netanyahu said, “I turn to the public out of concern that we will not be able to form the government because of the enormous support to them from foreign associations which are giving them tens of millions of dollars. This support is provided because those giving it know that if elected they will accept the dictates of the international community.”

He added: “People and foreign advisers and associations are going to hundreds of thousands of households; they go to the Arab sector so that it will go out and vote more. There is a world-embracing effort to replace the Likud government that I head with a left government… What we are seeing is only the tip of the iceberg.’’

Prime Minister Netanyahu warned, “Tzipi and Herzog won’t stand up to the pressure for even five minutes – they are not capable of doing so and they don’t want to do so. They think they can buy the sympathy of the world through concessions including those that will endanger [Israel].”

“I am definitely worried by the possibility that even though a majority of citizens want me as prime minister, the vote will be split or people will stay at home and then we will get Herzog and Tzipi as a left-wing government supported by the Arab list,” he added.

The opposition party members, such as MK Dov Lipman, of the Yesh Atid party, said the election was a referendum on Netanyahu. Mr. Lipman said, "For some people, its his failure in the security realm. For others, its his failure in the economic realm. It has become very personal. There is a very strong and large sentiment hoping for some kind of change."

A voter, Dana Scheindlin said that the Gaza was last summer has actually "harmed Netanyahus image in the eyes of many voters". She added, “It means that Netanyahu is not quite as strong in his image as Mr Security as he presents himself. Security was the thing that Netanyahu had going for him, but now you often hear people say that there weren any serious achievements from the war."

A young voter Ben Harel said, "For me, economic issues affect me most. I live in Tel Aviv, but throughout my travels across Israel I see that the economy is the concern of most people.”

Dimi Reider, an Israeli journalist and researcher at the European Council on Foreign Relations said that he expected Netanyahu to win in spite of his mistakes. He explained, "Despite making very bad decisions and programs, among them destructive economic policies and issues with the Palestinians, most Israelis don regard him as a particularly bad prime minister.”

"Most Israelis see very little reason to change the incumbent. If he wins, and I expect he will, these are the last elections he will win. On the other side of the political map, that means that the Israeli centre-left and left are still nowhere near getting back on their feet."

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: israel, netanyahu, palestina, alegeri,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.