Logo

Israel/ 6 ore de armistitiu

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 9688 times
Israel/ 6 ore de armistitiu Image

Israel/ 6 ore de armistitiu

RO
Ierusalim, Israel, 17-7-2014

Miercuri seara, armata israeliană a decis joi să respecte cererea Naţiunilor Unite de a-şi opri atacurile asupra Fâşiei Gaza pentru şase ore. Decizia a fost luată ţinându-se cont de drepturile umanitare. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a declarat miercuri seara, “între orele 10.00 şi 16.00 (1700-1200 GMT) Forţele de Apărare ale Israelului îşi vor opri activitatea în interiorul Fâşiei Gaza şi vor înceta focul”. 

Miercuri, militanţii palestinieni ce fac parte din grupul Hamas au cerut schimbări în propunerea de pace care a fost intermediată de Egipt acum câteva zile. Potrivit lui Azzam al-Ahmad, un lider principal în mişcarea Fatah, “Hamas a respins propunerea în forma actuală şi a cerut modificări, adică să se aplice înţelegerea din 2012 în ceea ce priveşte trecerea graniţelor în Israel şi a cerut dreptul de a se pescui în mare la 12 mile de ţărm."
Cererea a fost impusă grupului Hamas de vicepreşedintele său, Mussa Abu Matzuq, după ce s-a întâlnit cu oficiali din Guvernul egiptean în Cairo. Ultimul conflict dintre Israel şi Palestina a intrat astăzi în cea de-a zecea zi de când se desfăşoară. Victimele din partea palestiniană au fost masive, cu peste 220 de morţi şi peste 1500 de răniţi. Autorităţile palestiniene spun că cei mai mulţi dintre cei ucişi şi răniţi sunt în mare parte bărbaţi, femei şi copii nevinovaţi. 
Un lider principal al Hamas, Ghazi Hamad a declarat foarte clar reporterilor din oraşul Gaza că propunerea de pace a Egiptului a fost complet respinsă “în forma sa actuală” şi că Hamas a informat Egiptul despre schimbările dorite. Domnul Hamad a adăugat că “iniţiativa ar trebui să conţină o formulare clară asupra ridicării complete a blocadei asupra Fâşiei Gaza, inclusiv deschiderea tuturor punctelor de trecere şi eliberarea prizonierilor ce au fost rearestaţi după înţelegerea (Gilad) Shalit din Banca de Vest”.  
Aceasta s-a referit la o înţelegere din 2011 dintre Israel şi Hamas, atunci când un soldat israelian capturat şi închis într-o locaţie secretă de către militanţii Gaza timp de cinci ani, Shalit, a fost eliberat în schimbul a câţiva prizonieri palestinieni. 

Un lider Palestinian care doreşte să rămână anonim, a spus că ei s-au opus termenului “ostilităţi” din propunerea egipteană, deoarece el a insistat că “ceea ce ei (Hamas) fac se numeşte autoapărare şi rezistenţă împotriva ocupaţiei de către Israel, dar ceea ce ţara ocupantă face se numeşte agresiune”. 

El a mai adăugat că “vor exista întâlniri între Egipt şi grupurile mai mici pentru a ajusta pe cât posibil formularea iniţiativei şi pentru a obţine o încetare a focului”.  

Israelul a suferit prima victimă  când un bărbat israelian a murit în urma rănilor miercuri la orele dimineţii. Alţi patru israelieni au fost răniţi grav în urma atacurilor cu rachete care au pornit din Gaza încă de acum zece zile. Câteva sute de rachete au intrat în oraşele din Israel, Ierusalim, Hadera şi Tel Aviv, trase de către militanţii palestinieni. Atacurile cu rachetă au creat panică majoră printre locuitorii acestor oraşe, care au fugit să se ascundă în adăposturi nucleare după fiecare nou val de atacuri.

Israelul acceptase de fapt propunerea de pace a Egiptului mai devreme, dar a fost forţat să reînceapă bombardamentul aerian asupra Fâşiei Gaza, deoarece Hamas nu a arătat nici un interes în acceptarea propunerii. 
Autor: Raghav Hedge – IndiaTraducător: Raluca
EN

Jerusalem, Israel, 17-7-2014

A decision was taken by the Israeli Army on late Wednesday to adhere to a request by the United Nations to halt their attacks on the Gaza Strip for as many as six hours on Thursday. The decision was taken keeping humanitarian grounds in mind. As the Israeli Army spokesperson said in a statement released on Wednesday evening, "Between 10.00 and 16.00 (0700-1300 GMT), the Israel Defence Forces will cease operational activity within the Gaza Strip and hold its fire."

Earlier on Wednesday, the Palestinian militant outfit Hamas had asked for changes in the peace proposal brokered by Egypt a few a days ago. According to Azzam al-Ahmad, a senior leader in the Fatah movement, "Hamas has rejected the proposal in its current form and demanded additions, like applying the 2012 agreement concerning border crossings with Israel, and demanded right for fishing up to 12 miles into the sea."


The demand was stressed upon by Hamas deputy leader Mussa Abu Marzuq, as he met top officials in the Egyptian government in Cairo. The latest conflict between Israel and Palestine has entered its tenth day today. The casualties on the Palestinian side have been massive, over 220 killed and scores more, over 1500, injured. Palestinian authorities insist that most of those killed and injured are innocent men, women and children.


A senior Hamas leader Ghazi Hamad made it clear to reporters at the Gaza City saying that the Egyptian peace proposal plan was completely rejected "in its current form" and that Hamas had informed Egypt about the changes it wanted. Mr.Hamad added, “"The initiative should include clear wording on fully lifting the blockade on Gaza, including opening all the crossings and releasing the rearrested prisoners from the (Gilad) Shalit deal in the West Bank."


The reference was to a 2011 deal between Israel and Hamas, under which an Israeli soldier captured and kept in a secret location by Gaza militants for five years, Shalit, was freed in exchange for several of Palestinian prisoners.


A Palestinian leader who wished to be anonymous said that they were objecting to the term "hostilities" in the Egyptian proposal, as he insisted that "what they (the Hamas) are doing is self-defence and resisting the occupation (Israel) , but what the occupation is doing is aggression".

He added that, "meetings between Egypt and the factions as soon as possible to adjust the wording of the initiative and get to a ceasefire".


Israel suffered its first casualty in the conflict when an Israeli man succumbed to his injuries early on Wednesday morning. Four other Israelis have also been seriously wounded in the rocket attacks which started from the Gaza Strip over ten days ago. Several hundred rockets have entered Israeli cities of Jerusalem, Hadera and Tel Aviv, fired by Palestinian militants since then. The rocket strikes have created great panic among the people of these cities as they rush to bomb protection shelters after every new wave of attacks.

Israel had actually accepted the Egyptian peace proposal earlier, but was forced to resume its aerial bombardment of the Gaza Strip as Hamas showed no interest in following the proposal themselves.

Author: Raghav Hedge – India


Share it!
Tags: Israel, Fasia Gaza, armistitiu, bomba, victima, palestinian, zappernews


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.