Logo

Israel / Soldati sinucigasi ...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7883 times
Israel / Soldati sinucigasi ... Image

Israel / Soldati sinucigasi ...

RO

Ierusalim, Israel

Au trecut trei luni de la încheierea conflictului din Gaza care a luat viața a 70 de Israelieni, cei mai mulți dintre ei soldați și a peste 2200 de palestinieni, cei mai mulți dintre ei civili, bărbați, femei și copii. A fost unul dintre cele mai brutale războaie scurte din istorie care s-a soldat cu băi de sânge. Israelul este în sfârșit, liniștit. Sau nu?

Trei soldați israelieni aparținând temutei Brigade Givati, admirați pentru curajul și ferocitatea lor în război, s-au sinucis, împușcându-se cu propriile arme. Aceste sinucideri au cauzat foarte multă tristețe în Israel, dar au atras de asemenea atenția asupra modului brutal de a conduce a comandatului Brigaderi Givati, Colonelul Ofer Winter. Colonelul Winter este un erou în Israel, dar metodele sale au fost contoversate. Colonelul Winter este un evreu foarte religios și care a folosit în mod deschis Vechiul Testament pentru a-și inspira soldații în conflict. Unitatea sa a fost cunoscută de asemenea ca fiind cea care a început lupta cu palestinienii și ca fiind cea care a cauzat cele mai multe victim palestiniene, cele mai multe dintre acestea fiind civili.

Potrivit organizațiilor ce protejează drepturile omului, „Trupele IDF au fost responsabile pentru bombardarea repetată a civililor, lipsa de acces a acestora la personal medical și pentru amenințarea atacului forțelor israeliene în timp ce aceștia (civilii) încercau părăsească zona.”

Un cercetător al drepturilor omului de la Amnesty International, Saleh Hijazi a declarat că „ieșit din comun este ceea ce am văzut în Khuzaa, inclusiv atacuri asupra caselor în timp ce familiile se aflau înăuntru, iar Rafah, a bombardat zonele pline cu civili, nepăcându-i de consecințe. Se pare că nu s-a luat în considerare proprietatea și viețile oamenilor. Se pare că au fost comise crime de război”.

Dar ce le-a provocat soldaților israelieni o astfel de traumă încât să vrea să se sinucidă, chiar și după victoria atinsă și într-un final, după ce țara era la pace?  

Mooli Lahad, un psihiatru israelian a încercat să ofere o explicație pentru sinuciderile lor. El a declarat că „este ciudat că nu au văzut un specialist. Acest lucru nu este normal pentru IDF. Sinuciderile au de-a face cu boli ce există deja, precum depresie și o acumulare de factori care au dus la o stare de tristețe, ce ar putea fi alungată de terapie.”

Dr. Lahad a adăugat că „uneori, într-o cultură strict masculină, atunci când cineva caută ajutor pentru depresie sau pentru stress posttraumatic, acest lucru este un semn de slăbiciune, deci persoana este descurajată. Dacă mai există și un comandant crede că Dumnezeu îi șoptește în ureche, atunci situația este și mai dificilă.”  

Un medic psihiatru din Statele Unite, Dr. William Nash a declarat că este puțin probabil ca sinuciderile să fi fost produsul vinei pentru participarea în război. El a mai declarat că deși acesta ar fi putut fi un motiv, „cu toate acestea nu explică de ce au ales să facă acest lucru. Este ceva improbabil, dar dacă aceste sinucideri au fost motivate de … participarea în aceste așa zise atrocități, atunci sunt sute de alți soldați care încă suferă.”

Oricare ar fi motivul sinuciderilor soldaților israelieni, o descoperire recent arată că domnul colonel Winter a fost dat jos din funcția sa de ofițer comandant a brigadei Givata. Armata israeliană nu a dat motive pentru acest lucru. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.veteranstoday.com 

 

EN

Jerusalem, Israel

It has been three months since the end of the Gaza conflict which took 70 Israeli lives, most of them soldiers, and over 2,200 Palestinian lives, mostly civilians, men, women and children. It was one of the most brutal limited wars in history that saw a copious amount of bloodshed. Israel is finally at peace. Or, is it, really?

Three Israeli soldiers belonging to the fearsome Givati Brigade, much admired for its bravery and ferocity in warfare, have commited suicide by shooting themselves with their own weapons. These suicides have caused a lot of grief in Israel, but have also drawn attention to the brutal warfare conducted by the commander of the Givati Brigade, Colonel Ofer Winter.

Colonel Winter is a hero in Israel, but his methods have caused a lot of debate. Col. Winter is a very religious Jew, and he openly extolled the Old Testament and used it as a tool to inspire his soldiers in the conflict. His unit was also known for taking the battle to the Palestinians, and responsible for maximum Palestinian casualties, most of them civilian casualties.

According to the Human Rights Watch,  “IDF troops there were responsible for repeated shelling that struck apparent civilian structures, lack of access to necessary medical care, and the threat of attack from Israeli forces as [civilians] tried to leave the area.”

A human-rights researcher for Amnesty International, Saleh Hijazi says:  “What stands out is what we saw in Khuzaa, including attacks on homes with families in them, and Rafah, with indiscriminate shelling of civilian areas.It seems there was a complete disregard for civilian lives and property. It seems like war crimes were committed.”

But what caused the Israeli soldiers so much trauma that they had to commit suicide, even after victory had been achieved and finally, there was peace in their country?

Mooli Lahad, an Israeli psychiatrist tries to offer an explanation for thes suicides. He says,“It is strange that they hadn’t seen a mental-health counsellor. This isn’t common for the IDF. Suicide usually has to do with pre-existing issues, such as depression, and an accumulation of factors can lead to a sense of hopelessness, which counseling helps to prevent.”

Dr. Lahad adds, “Sometimes, if there is a particularly macho culture, seeking help for depression or PTSD is seen as showing weakness, which is discouraged. If there’s a commander who thinks God is whispering in his ear, this can make things even more difficult.”

A US military psychiatrist, Dr. William Nash says that it was unlikely that the suicides were because of guilt because of a participation in any atrocity.  He says, while that could be a reason, “However, it doesn’t explain why they chose to do it. It’s a stretch, but if it’s true that these suicides were motivated by… participation in these alleged atrocities, there must be hundreds more soldiers suffering.”

Whatever could be the reason for the suicides of the the Israeli soldiers, a recent development has been that  Colonel Winter has been removed from his position as the commanding officer of the Givata Brigade. No reasons have been given by the Israeli Army for this move.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: Israel, soldati, palestina, razboi, sinucidere


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.