Logo

Iran vs Arabia Saudita, razboiul ce ar putea distruge lumea

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5552 times
Iran vs Arabia Saudita, razboiul ce ar putea distruge lumea Image

Iran vs Arabia Saudita, razboiul ce ar putea distruge lumea

RO

Există și alte probleme, ani de zile Arabia Saudită a fost condusă de un regim dictatorial care a condus țara cu un pumn de fier. Economia a mers bine – au existat oameni care au vrut să cumpere petrol, mulți dolari au fost investiți, iar țara a avut parte de un boom economic. Economia nu a fost dezvoltată – s-a cumpărat tot ceea ce a fost nevoie fără prea multă timp de gândire.

Pe de altă parte, Iranul a supraviețuit unei perioade foarte dificile. Țara a petrecut aproape trei decenii fără vreun sprijin străin. Este dificil de imaginat ce se va întâmpla dacă Iranul va deveni una dintre principalele țări care vând petrol tuturor țărilor din lume. Deși oamenii de rând au suferit, guvernele au avut timp să crească câte un pic. Pare că Iranul a fost modelat de situațiile dificile, nu s-a născut în întuneric, ci lumina i-a fost furată când era încă tânăr. Rezultatul nu a fost prea bun, dar țara însăși a devenit mai puternică. Știe cum să supraviețuiască în perioadele dificile – are o economie mai puternică, mai eficace și mai flexibilă decât cea a Arabiei Saudită care continuă să se înece în grăsime excesivă și în procese nestructurate bine.  

În ultima lună, am văzut multe lucruri – toată lumea a încercat să închidă prăpastia care continuă să crească mai mare. America a intervenit, lobby-ul musulman încearcă să facă un acord de pace, până și China speră să îmbunătățească relațiile dintre cele două țări. Momentul de declanșare – pedeapsa cu moartea aplicată unui cleric Shia în Arabia Saudită a dus la ambasade închise, la consulate atacate de mulțimi furioase și aliați care au boicotat și tăiat relațiile diplomatice în funcție de țara aliată.  

Situația dificilă înseamnă că cele două țări care au rămas în spatele multor dispute se ridică din umbră. Confruntările sunt mai frontale acum. Problemele par a fi devenit mai reale.  

Lumea trebuie să fie atentă la aceste dispute. A trecut perioada în care totul era un vulcan ușor de controlat. Vulcanul ce a dormit a fost trezit și are o forță imensă acum: există lavă, pământ fierbinte și cenușă care abia așteaptă să explodeze dacă situația nu este controlată. Lumea poate să există fără mai multe dispute, lumea poate să existe fără încă o altă problemă, iar lumea poate cu siguranță să ajute două țări să nu înceapă un război din cauza egoismului lor are va ieși de sub control.  

Deși există multe lucruri ce trebuie dezbătute, multe certuri de rezolvat și multe dezbateri de organizat, este timpul ca ambele țări să realizeze că e mai bine pentru întreaga lume dacă s-ar împacă, dacă s-ar uita mai mult la asemănările dintre ele și dacă ar opri această dispută complet nefolositoare.  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.youtube.com

EN

Desk Feature: There are other problems as well, for years Saudi Arabia has been ruled by a hard line regime that has ruled with an iron fist. The economy was good – there were people willing to buy petrol, there were dollars on offer and the country saw an economic boom. The economy wasn’t developed – whatever was needed would be bought without a second thought.

On the other hand, Iran has survived a difficult period. The country has almost spent three decades without any foreign support. It is difficult to imagine that Iran happens to be one of the leading oil supplying countries to the world. While the ordinary people have suffered, the governments had time to grow gradually. From the looks of it, Iran looks to be a country that has been molded by difficult situations, it wasn’t born in the darkness, but light was taken away for much of its young age. The result has not been great but the country itself has become stronger. It knows now how to survive in difficult terms – it has a leaner, stronger and effective economy as compared to Saudi Arabia that continues to dabble with excess fat and unstructured processes.

The last month has seen all kinds of things happening – everyone has tried to step in to close the chasm that continues to grow wider. America has stepped in, the Muslim lobby is trying to broker a peace deal and even China wishes for better relations between these two countries. The trigger moment – death penalty for a Shia Cleric in Saudi Arabia has resulted in embassies being closed, consulates being attacked by angry mobs and allies boycotting and severing diplomatic ties depending on the country of alliance.

The difficult situation means that these two countries which have remained almost at the backend of many disputes are rising from their shadows. The confrontations are more head-on now; the problems have become more real.

The world has to take notice of this dispute; it has crossed the period where it was a docile controllable volcano. The dormant volcano has woken with great force now; there is lava, hot earth, and ashes ready to burst up at any moment if the situation isn’t controlled. The world can do without one more disputes, the world can do without one more problem and the world can definitely do with two countries that don’t let their egos grow out of control.

While there are many things to debate, many feuds to settle, and many debates to have, it is time both of these countries realize that for the greater good of the world, they should try to find solace in the similarities that they have and stop this useless dispute. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: iran, arabia saudita, orientul mijlociu, usa, razboi, islam, musulman,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.