Logo

Iran vs Arabia Saudita, motivul din spatele urii

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4390 times
Iran vs Arabia Saudita, motivul din spatele urii Image

Iran vs Arabia Saudita, motivul din spatele urii

RO

Pentru cei care nu știu detaliile legate de Orientul Mijlociu, situația de acolo pare a fi mereu volatilă. Regiunea a rămas volatilă de ceva timp – au avut loc războaie, state ce și-au schimbat granițele, certuri ce au durat zeci de ani și o istorie a violenței fără precedent. Așadar, ce face regiunea aceasta atât de volatilă?  

Una dintre cele mai mari probleme din această dispută a fost relația foarte rece dintre cele două mari puteri islamice, Iranul și Arabia Saudită. Disputa dintre cele două imperii este mai veche decât existența statelor sub această formă. De fapt, totul se rezumă la istoria religiei islamice. Nu voi vorbi despre asta – e un subiect pentru o altă serie de articole.  

Care este această dispută, probabil vă întrebați, care continuă să împingă țările una împotriva celeilalte deși ambele au aceeași religie?

Ei bine, răspunsul nu e atât de simplu. La fel cum nu există o singură formă de creștinism, și islamul există în mai multe forme. Deși Arabia Saudită este centrul religiei, secta sunni care există în țară este foarte diferită față de secta Shia practicată în Iran. Există multe diferențe între cele două secte, dar principal problemă este faptul că nici una nu o consideră pe cealaltă ca fiind adevărata formă a islamului. Atât Iranul, cât și Arabia Saudită au declarat deschis că ei sunt secta adevărată și s-au certat puternic pe tema aceasta.

Deși ambele țări rămân certate, confruntarea directă între cele două a fost evitată până acum. Au existat multe războaie în apropierea celor două țări - și în trecut, și acum, care continuă să distrugă religia. În Siria de exemplu, deși regimul actual al lui Bashar al Assad este sprijinit de către Iran, rebelii sunt sprijiniți de către Arabia Saudită (și deschis, și în secret). Acest lucru crează o dinamică fluidă care duce la probleme pe mai multe straturi și situații care sunt greu de înțeles.  

Anul acesta, sancțiunile de 30 de ani aplicate Iranului au fost ridicate. Deși lumea a primit cu brațele deschise Iranul care va deveni parte a lumii mainstream, Arabia Saudită a preluat o poziție fermă. În ultimele zile, nu numai Arabia Saudită, ci și țările care sunt aliați tradiționali ai acesteia au închis toate relațiile diplomatice cu Iranul. Într-o astfel de perioadă, în care marile puteri încercau să închidă Iranul undeva, se pare că a apărut o mare oportunitate care a ajutat Iranul să se alăture lumii mainstream.  

Rămâne de văzut cum va reacționa Arabia Saudită la schimbarea de circumstanțe și rămâne de văzut cum va deveni Iranul parte a comerțului internațional din nou.  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.americansecurityproject.com

EN

Desk Feature: For those who don’t know the details about Middle East, the condition must always seem volatile. The region has remained volatile for some time now – there have been wars, states changing their boundaries, long standing feuds and almost a history of violence that remains unrivalled. So what is it that makes this region so extremely volatile?

One of the main problems in this dispute has been the stone cold relations of two major Islamic powers in the world namely Iran and Saudi Arabia. The dispute between these two empires is older than any of these existed in their current form. In fact it goes back almost to the history of the religion Islam itself. I won’t delve into the matter – that is out of scope for a series of articles as of now.

What is the dispute, you may ask, that continues to irk these two countries against each other when both of them practice the same religion?

Well, the answer isn’t as simple as it may seem. Just like there isn’t a single form of Christianity, Islam also exists in different forms. While Saudi Arabia remains the center of the religion, the Sunni Sect practiced in the country is very much different to the Shia Sect widely practiced in Iran. There are many differences between the two sects but one major problem is that none of them consider the other to be the right form of Islam. Both Iran and Saudi Arabia have openly denounced that the sects and have had hard line stances against each other.

While these two countries have mostly remained at odds, direct confrontation between these two has been avoided so far. There have been many proxy wars – both past and current that continues to hamper the region. In Syria for example, while the current regime of Bashar ul Assad is backed by Iran, the rebels are backed by Saudi Arabia (openly and secretly). This creates for a fluid dynamic that results in creating multi-layered problems and situations that are hard to understand.

This year, the three decade long sanctions at Iran were finally lifted. While the world welcomed Iran to be included in the mainstream world, Saudi Arabia maintained a tough stance. In the last few days, not only Saudi Arabia but countries that are traditional allies with the country had all severed diplomatic ties with Iran. In such a time when the power centers were trying to squeeze Iran to a corner, a global opportunity has risen that helps Iran join the mainstream world.

It is to be seen how Saudi Arab reacts to the change of circumstances and it is also to be seen how Iran becomes part of the major trade route again.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: arabia saudita, iran, islam, musulman, razboi,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.