Logo

Irak/Noul stat califat islamic

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 12999 times
Irak/Noul stat califat islamic Image

Irak/Noul stat califat islamic

RO
Toţi am auzit de haosul pe care ISIS l-a creat în Siria, dar acum haideţi să aflăm ce se întâmplă în momentul de faţă aici.

Pentru cei care nu ştiu ce este ISIS: ISIS este un califat rebel care a preluat controlul asupra Siriei şi pretind că va transforma Siria într-un califat islamic. Numindu-se Statul Califat Islamic al Irakului şi al Marii Sirii, ISIS a ucis mulţi musulmani Shia în întreaga Sirie şi se crede că sunt una dintre cele mai bogate organizaţii teroriste care a fost înfiinţată vreodată.
 
Deoarece există multe teorii ale conspiraţiei despre modul în care organizaţiile îşi obţin fondurile, adevărul este chiar în faţa noastră, iar acesta este că organizaţia aceasta ucide în masă şi aduce numai distrugeri şi dezechilibru.

Recent, un teritoriu localizat în apropierea râului Eufrat care curge prin Siria şi prin ţara vecină, Irak, a fost autoproclamat de rebeli că le-ar aparţine lor. Deşi comandantul armatei siriene libere a anunţat că acest grup va izbucni puternic, autorităţile încă nu ştiu cum să reacţioneze.

El a cerut comunităţii internaţionale şi de asemenea, ţărilor din apropierea Siriei, să trimită ajutor cât mai repede posibil. El a declarat această criză ca fiind un dezastru umanitar care îi ameninţă poporul.

Au fost distruse case, iar cadavrele desfigurate au fost întinse pe străzi cu bucăţi de şrapnel în ele, neexistând nici un membru al familiei care să le revendice. Ceea ce trebuie discutat aici este nivelul de dezechilibru care distruge pur şi simplu ţara. 

Oamenii sunt ucişi în acest război în care se luptă două forţe la fel de puternice care, atunci când se ciocnesc, creează o undă de şoc foarte puternică, distrugând orice este în apropierea lor. 

De asemenea, sâmbăta trecută, pe 2 iulie, o familie formată din opt membri a fost ucisă în bombardamentul condus de Guvern, în urma atacului aerian al unei drone în sudul oraşului Dael. Familia formată dintr-o mamă, un tată şi şase copii au fost transformaţi în moloz, dacă am putea spune aşa şi au fost ucişi în mod tragic şi foarte crud. 

Vieţile lor inocente au fost pierdute în această bătălie măruntă, în care este vorba despre cine câştigă şi cine pierde dintre două forţe foarte puternice. Civilii sunt ucişi continuu şi fără milă de operaţiunile Guvernului în ariile controlate de rebeli. Neluând în considerare orice fel de noţiune de bine sau rău, cu ce au greşit aceşti oameni de au meritat o astfel de moarte dureroasă? De ce au fost bombardaţi, din senin, într-o zi normală, când cerul este albastru ca în fiecare dimineaţă?

Întrebarea care rămâne aici este cea mai stupefiantă şi cea mai uluitoare dintre toate: de ce? Un simplu de ce? De ce trebuie ca toate aceste lucruri să li se întâmple oamenilor nevinovaţi? De ce sunt pierdute vieţi în rivalitatea dintre două forţe care se luptă între ele prin izbucniri copilăreşti şi istericale?

Vom fi noi capabili să trecem de aceste limite şi ziduri pe care religia şi rasa le reprezintă? Armamentul construit de oameni este din ce în ce mai dezvoltat în fiecare zi, tehnologia /puterea care susţine războiul şi banii la fel, dar vom fi noi în stare să trăim vreodată ca o singură rasă umană? 
 
Autor: Adam Fiaz – SUA
Traducător: Raluca

EN

While we all know about the havoc that is being wreaked upon on Syria by ISIS, lets have a look at the au courant.

For those of us who don’t know what ISIS is: ISIS is a rebel caliphate that has taken over Syria and claim to turn Syria into an Islamic caliphate. Calling themselves the Islamic State of Iraq and Greater Syria, The ISIS have raged murders on many Shia Muslims across Syria and are perceived to be the richest terrorist organizations to have ever been founded.

As there are many conspiracy theories as to where the organizations gains funds and weaponry but the only truth in front of us is that they are raging murders and bringing about utter destruction and turmoil.

Recently, a self proclaimed territory of rebel fighters has been established near the Euphrates River that runs across Syria and the neighboring Iraq. What has been warned as a mega outburst by the commander of the free Syrian army, authorities are unsure as to what it is.

He has asked for help from international countries and also from regional and neighboring countries to send help as quickly as possible. He has labeled it as humanitarian disaster that threatens its people, as if there wasn’t already enough threatening the people.

Homes have been destroyed to rubble and disfigured bodies lay dead on the street with bits of shrapnel in their flesh and no family member to claim their bodies. What needs to be discussed here is the level of disintegration that is just destroying the land.

The people are being killed in between this war consisting of two forces that are equally strong and when they collide and they send about a huge shockwave, destroying everything within its reach and periphery.
Also, the previous Saturday, July 2th and family of eight was shelled to death in a Government drive, drone airstrike in the southern town of Dael. The family consisting of a mother, father and six children were made the target of mortar fire, so to say, and brought about to their tragic and cruel death.

Their innocent lives were lost in this petty battle of who wins and who looses in between two ultimate forces. Civilians are recurrently and relentlessly being killed by Government operations in rebel controlled areas. Putting to disregard any notion of who is right and who is wrong, what did these people do to deserve such a painful death? Why were they shelled to death, just out of the blues on normal day under the normal blue sky that we all see every morning.

The question that remains here is the most stupefying and mind-boggling of all: why? A simple why? Why does this always happen to innocent people? Why lives are always lost due to rivalries between to opulent forces battling each other in childish outbursts and tantrums.
Will we ever be able to develop beyond this limits and boundaries of religion, race and vice versa?

With the extremely fast advancement in human weaponry and war-raging technology/ power and money, will we ever be able to live as one human race?
   
Author: Adam Fiaz – USA

Share it!
Tags: ISIS, Siria, grupare terorista, atac aerian, bomba


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.