Logo

Irak/ ISIS nici Islamic si nici Stat

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10228 times
Irak/ ISIS nici Islamic si nici Stat Image

Irak/ ISIS nici Islamic si nici Stat

RO
În fiecare zi, mult-discutatul ISIS sau cum îi spune mass media mainstream; Statul islamic ia din ce în ce mai mult teren din Siria și Irak. În fiecare zi auzim că se întâmplă ceva nou și neprevăzut în Irak, toate cauzate de ISIS. Ceea ce a fost revelat acum este destul de uimitor și destul de evident. ISIS nu are agende politice grave și este doar o bandă de extremiști religioși care folosesc religia pentru a câștiga putere asupra altora.  Așa-numitul lor stat islamic nu este nici islamic, nici stat, a exclamat președintele Obama.

Acum s-a descoperit faptul că grupul ISIS are legături strânse cu fostul dictator irakian Saddam Hussein. Hussein este cunoscut pentru acțiunile sale ca dictator, influențele sale politice și pentru anii în care a condus și a devastat Irak-ul. Acest grup de rebeli extremiști are o mulțime de oficiali de rang înalt, care i-au fost odată foarte loiali lui Saddam Hussein și l-au sprijinit în conducerea sa ca dictator. Ar putea fi posibil ca legăturile lor cu oamenii lui Hussein să reprezinte un obiectiv mult mai mare decât acela de a construi așa-numitul stat islamic? Cu puterea influențelor politice puternice ale lui Hussein și armamentul și bogăția grupului rebel, ar putea fi aceasta o amenințare mai mare pentru celelalte țări? Ar putea fi posibil ca ei să încerce să atace guvernele țărilor din jur?

Nimeni nu este sigur, dar această nouă informație despre ISIS a eliminat unele puncte cu privire la modul în care ISIS a câștigat instantaneu atâta putere și bogăție.

Luna trecuta, ISIS a câștigat controlul asupra unuia dintre cele mai proeminente și productive baraje din Irak; acest lucru a fost minor în comparație cu proporțiile distrugerilor pe care le poate aduce. Ei aduc inflație extremă în țară. Cu barajul luat sub control, oamenii au rămas fără alimentarea cu apă. S-a raportat că barajul a fost una dintre sursele cele mai importante de apă din Irak.

Dar, așa cum se întâmplă în prezent, cele două părți nu merg foarte bine una cu cealaltă și în timp ce apar litigii între ISIS, notițele politice externe au declarat că acesta ar putea fi cel mai optim timp pentru Statele Unite pentru a slăbi și delapida ISIS ca grup terorist. Deși nu vor fi multe neprevăzute dacă Statele Unite ale Americii iau problema ISIS în serios, la fel cum au făcut cu Osama BinLaden.

Tot ce putem face este să așteptăm și să urmărim ce se întâmplă în continuare, deoarece fiecare mișcare și fiecare plan ISIS a fost neprevăzut și puterea lor de acum este prea mare. Ne putem gândi că un conflict interior ar putea slăbi forța rebelă din cea de-a treia parte. Putem spera că forța ne-ar putea face în curând un atac aerian și ar putea anunța un atac asupra grupului rebel. Nimeni nu știe sigur ce o să se întâmple, dar ne putem aștepta să se facă ceva pentru a se restabili pacea înapoi în țară.

Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: mohamedmedia.in

EN
Every day, the much talked about ISIS or as mainstream media refers to it; The Islamic State is taking over more and more land in Syria and Iraq. Every day we get to hear something new and unanticipated happening in Iraq, caused by ISIS. What has now been revealed is quite astonishing and quite obvious too. Even though the ISIS has no serious political agendas and is just a band of religious extremists that use religion to gain power over others. Their so called Islamic State is neither Islamic nor a State, exclaimed president Obama.

As of now, it has been revealed that the ISIS militia group has strong ties with Iraq’s former dictator Saddam Hussein. Hussein is notorious for his actions as a dictator, his political influences and his years of rule when he wreaked havoc over Iraq. This group of extremist rebels has lots of high ranking officials that have once been very loyal to Saddam Hussein and have supported him up until his rule as a dictator. Could it be possible that their ties with Hussein’s people signify a much bigger aim then just building a so called Islamic State? With the power of Hussein’s strong political influences and the weaponry and wealth of the rebel group, could this be an even bigger threat to the other countries? Could it be possible that they would try to over throw the governments of the nearby countries?

No one is sure but this new fact about the ISIS has cleared some points as to how the ISIS instantly gained power and wealth.

Last month, ISIS gained control over one of Iraq’s most prominent and the most productive dam; this was just a small showcasing of what a proportion of destruction they can bring about.  They are bringing extreme inflation the country. With the dam being taken under control, people were left without the supply of water. It was reported that the dam was one of Iraq’s most prominent sources of water.

But as it happens now, the two parties aren’t going very well with each other and while disputes arise in between the ISIS, the Foreign Policy notes have stated that this might be United State’s most optimal time to weaken the ISIS and further perpetuate the terrorist group’s dilapidation. While it won’t be much unanticipated if USA takes matters into hands to take down ISIS, just like they did with Osama BinLaden.

All one can do is wait and watch as to what happens next because every move and every plan ISIS has been unanticipated and their power by now is too strong. One can only think that an inner conflict might weaken the rebel force from within for third party interference. We can hope that the US force might soon do an air strike and announce an attack on the rebel group to take it down. No one knows for sure what is yet to happen but we can only wait that something is done to restore the peace back to the land.

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: ISIS, teroristi, Sadam Hussein, SUA


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.