Logo

Infometarea, tactica folosita in Siria in 2016

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5510 times
Infometarea, tactica folosita in Siria in 2016 Image

Infometarea, tactica folosita in Siria in 2016

RO

Potrivit opoziției din Siria, oamenii mor de foame. Mai multe rapoarte arată că cetățenii sirieni ajung să mănânce iarbă în regiunea de nord a țării. Potrivit legilor umanitare și internaționale a drepturilor omului, Statele Unite a declarat că toate părțile implicate în conflictul din Siria trebuie să folosească război de asediu. Ca tatică de război, legea internațională interzice folosirii foametei în război. Crucea Roșie și Programul Mondial de Hrănire descriu situații greu de imaginat în unele zone ale Siriei. Aici, voi vorbi despre situația cetățenilor încă prinși în Siria după aproape 5 ani de război civil.  

Cum mulți oameni sunt sub asediu în Siria

Organizația Națiunilor Unite crede că în jur de 4,6 milioane de oameni trăiesc în zone greu accesabile din Siria, iar aproximativ 400.000 locuiesc în zone asediate. Potrivit raportului secretarului Națiunilor Unite, Ban Ki-Moon despre Siria, care a fost publicat în 2014, „părțile implicate în conflict continuă să oprească accesul sau să împiedice accesul către zonele asediate din Siria”. Libertatea de mișcare atât pentru produse, cât și pentru oameni, este interzisă sau împiedicată, ceea ce duce la prețuri foarte ridicate pentru diferite produse ce sunt aduse cu ajutorul unor linii de transport neregulate. Acest raport descrie de asemenea faptul că agențiile Națiunilor Unite au putut să trimită ajutoare foarte puține către acești oameni.

„Situație gravă” în satele asediate din Siria

Potrivit Națiunilor Unite, acești oameni aflați sub asediu includ aproape 2 milioane de oameni ce se află încă în zone controlate de guvern. Aceste 2 milioane de oameni fac parte din orașul estic din Siria numit „Deir al-Zour”. Aproximativ 1,7 miliarde de oameni din orașul de est Ghouta sunt asediați de forțele guvernamentale siriene în diferite locații din țară.  

Conflictul din Siria pe scurt

Cetățenii sirieni abia pot să își hrănească familiile. Majoritatea cetățenilor sirieni care sunt prinși în zonele aflate sub asediu depind de o piață neregulată cu produse la prețuri umflate. În iulie 2015, Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite a realizat o anchetă în Siria și a descoperit oameni vulnerabili, care muriseră din cauza lipsei accesului la electricitate și la medicamente.  

Potrivit acestei anchete, „oamenii care sunt prinși sub asediu nu au avut acces la necesitățile de bază și trăiesc sub o teamă constantă că ar putea fi bombardați sau uciși de lunetiști. Disperarea este cuvântul care caracterizează trauma psihologică a comunităților care trăiesc sub asediu.” Comisia a delarat și că în 2015, un tată s-a înecat în timp ce încerca să treacă râul Eufrat din Deir al-Zour cu scopul de găsi mâncare pentru copilașul lui.  

Lunetiștii din zonele asediate au ucis civili ce încearcă să scape, inclusiv femei și copii. Comisia a declarat că în 2015, o fată de 13 ani a murit de foame în aceste zone asediate. Abdel Wahab Ahmed este un locuitor din Madhya care a declarat pentru BBC că în orașul lui, 2 oameni au murit de foame într-o singură zi. El a spus BBC-ului de asemenea că „oamenii din această regiune au început să mănânce pământ pentru că nu mai e nimic altceva”. De asemenea „iarba și frunzele au dispărut din cauza zăpezii”. Abdel a descris și lipsa de facilități medicale pentru cei bolnavi, întreaga situație fiind nu numai vulnerabilă, ci și terifiantă.  

Autor: Abdul Waly - Pakistan
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.europevartha.com

EN

According to opposition in Syria, peoples are dying of starvation. Several reports showed that citizens of Syria resort to eating grass in the further north region. In breach of Humanitarian laws and international human right, United States says to all the parties which are included in Conflict in Syria have to use siege warfare. As a tactic of war, international law prohibits the starvation of civilization.  The international Red Cross and World Food Program describe conditions in some areas as extremely dire. Here I am going to share with you about the situation for trapped civilization in Syria after nearly 5 years of civil war.

How Many Peoples are Under Siege in Syria


The United Nations believes that about 4.6 million people living in hard to reach areas of Syria and approximately 400,000 are living in besieged areas. According to United Nation Secretary General Ban KI-moon’s latest Report on Syria which was published in 2014 “Parties to the conflict continued to entirely Syria or heavily restrict access to besieged areas”. Freedom of movement for both goods and peoples is heavily restricted which leads to high prices for commodities brought in with the help of irregular supply lines. This report also describes United Nations agencies were able to provide the paltry amount of aid that to those peoples.

‘Dire Situation’ in Besieged Villages of Syria


According to United Nations, those peoples who are under siege include approximately 2 Billion people are in Government controlled areas. These 2 Billion peoples are belongs to the eastern city of Syria which is called “Deir al-Zour”. About 1.7 Million peoples of eastern “Ghouta” region are besieged by Syrian Government Forces in various locations of the country.

The Short Story of Syrian Conflict

Syrian citizens are feeding themselves and their families with great difficulty. Most of the Syrian citizens who are trapped in areas under siege depend on irregular market supplies at inflated prices. In July 2015, the United Nations Human Right Council Commission of Inquiry on Syria found the people particularly the vulnerable, had died due to the lack of access to electricity and medicines.

According to this Inquiry ‘Peoples who are trapped and did not have basic necessities of life and under constant fear of deadly bombardment and snipers, severe desperation characterizes and psychological trauma the besieged communities’. The commission also says that in 2015 a father is drowned while attempting to swim across the river the Euphrates from “Deir al-Zour” for the purpose of finding food for this child.

Snipers in the besieged areas have killed civilians seeking to escape including children and women. The commission says that in 2015 a 13-year-old girl died of hunger in these besieged areas. Abdel Wahab Ahmed is a resident of Madhya city he told the BBC that in his city 2 peoples had died of starvation in one day.  He also told the BBC that “Peoples of this region have started eating earth because there is nothing to eat”. Also “Leaves and Grass have died due to heavy snow”. Abdel described that lack of medical facilities for the sick peoples and vulnerable as terrifying.

Author: Abdul Waly - Pakistan

Share it!
Tags: siria, refugiati, islam, musulmani, teroristi, asediu, lunetisti, atac, foamete,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.