Logo

Indonesia/Zborul MH17 ... ancheta continua

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8869 times
Indonesia/Zborul MH17 ... ancheta continua Image

Indonesia/Zborul MH17 ... ancheta continua

RO

Preşedintele Susilo Bambang Yudhoyono, în numele Guvernului indonezian şi-a exprimat îngrijorarea şi a prezentat condoleanţe în cazul prăbuşirii avionului MH 17 în estul Ucrainei, provocând moartea a 298 de persoane, inclusiv a unor cetăţeni indonezieni.

Preşedintele solicită investigarea imediată, iar Guvernul din Indonezia este gata să se alăture anchetei pentru a investiga cine a tras în civili. Într-o conferinţă de presă la Sediul Prezidenţial, vineri (18/7), preşedintele a declarat că avionul a fost doborât de către o rachetă sol-aer.

"Prin urmare, Indonezia a cerut imediat o anchetă internaţională. Dacă este adevărat că avionul a fost doborât de arme militare, aceasta este o încălcare a dreptului internaţional, chiar a legii războiului", a spus el. În cazul în care se dovedeşte acest lucru, guvernul indonezian speră sincer ca făptaşii să fie sancţionaţi şi să fie luate măsurile legale.

"Indonezia este gata să se alăture în această anchetă internaţională", a spus Preşedintele Indoneziei. Dintr-un total de 298 de pasageri, există o serie de cetăţeni. Prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi a unui număr de Ambasade, preşedintele a informat cetăţenii cu privire la prezenţa unui pasager în avion.

În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasadele noastre din Olanda, Ucraina, Rusia şi Malaezia continuă acum să lucreze pentru a identifica oficial, câţi şi care au fost cetăţeni.

"Desigur, ne-am aşteptat rândul şi am făcut apel la Liniile Aeriene din Malaysia pentru a anunţa în mod oficial publicul", a spus el. Şeful statului, de asemenea, a spus că liniile aeriene indoneziene evită zonele de conflict militar, în special graniţa dintre Ucraina şi Rusia, precum şi Fâşia Gaza.
Pentru alţi cetăţeni care doresc să călătorească în jurul lumii, preşedintele a cerut asigurarea că rutele aeriane folosite nu traversează zona de conflict. "Ministerul Transporturilor a luat măsuri. În mod similar şi Liniile Aeriene Garuda", a spus el.

Preşedintele Susilo Bambang Yudhoyono, ca şi alţi lideri de top din Republica Indonezia şi-au exprimat condoleanţele cele mai profunde. "În numele statului şi al Guvernului din Indonezia transmitem condoleanţele noastre prietenilor noştri din Malaezia, precum şi familiilor victimelor ", a declarat el, vineri (18/7), la Biroul Prezidenţial din Complexul Palatului Prezidenţial, în Jakarta.
În discursul său, preşedintele a confirmat, de asemenea, că unele dintre cele 298 de victime ale avionului MH17 erau cetăţeni indonezieni.

Cu toate acestea, a continuat el, preşedintele a solicitat familiilor victimelor să aştepte o declaraţie oficială de la Ministerul Afacerilor Externe şi de la o serie de Ambasade din Olanda, Ucraina şi Malaezia, care încă mai încearcă să identifice numărul şi identitatea cetăţenilor.

"Desigur, aşteptăm un anunţ oficial din partea Liniilor Aeriene din Malaysia", a spus el. Liniile Aeriene din Malaysia au menţionat numărul de pasageri care au fost raportaţi anterior ca fiind 295, dar se pare că au mai existat trei copii, inclusiv un copil din Indonezia. Vineri după-amiază au clarificat un numărul total de 298 de morţi.

Declaraţia oficială detaliată a MAS a fost, de asemenea, despre pasagerii şi ţăriile de origine, inclusiv a unui pasager olandez, totalizând 154 de persoane, 45 de persoane din Malaezia şi 27 de persoane din Australia. De asemenea, declaraţia spunea că, unele dintre victime nu au fost identificate după naţionalitate. Un total de 41 de persoane nu au fost identificate, în timp ce numărul pasagerilor din Indonezia s-a ridicat la 12 de persoane, inclusiv un copil pe nume Clarice Yelena Huizen.

Acestea sunt numele pasagerilor indonezieni din avionul MH17, pe care insurgenţii pro-ruşi din Ucraina l-au doborât în regiunea Doneţk: Hadiono Gunawan, Yodricunda Theistiasih, Ketut Wiartini, Yuli Hastini, Vickline Kurniati Kardia, Supartini, Hendry, Gerda Leliana Lahendra, Wether Smallenburg, Jane M Adi Soetjipto, Wayan Sujana, Clarice Yelena Huizen (copil).


Autor: Pieter Djatmiko
Traducător: Cristina


EN

President Susilo Bambang Yudhoyono on behalf of Indonesian government expressed concern and condolences over the crash hit Malaysia Airlines MH 17 in eastern Ukraine, killing 298 people including Indonesian Citizen (WNI).

President calls for immediate investigation, and the government of Indonesia is ready to join in the investigation to investigate who is responsible for the civilian shooting. In a press conference at the Presidential Office, Friday (18/7), SBY said of a number of official sources and credible government that followed Indonesia, Malaysia plane crashed because it was shot by a surface-to-air missile.

"Therefore, Indonesia really called for immediate international investigation. If it is true, was shot by civilian aircraft crashed military weapons, it is a violation of international law, even the law of war," he said. If it is proven, the Indonesian government sincerely hope that the perpetrators be sanctioned and strict legal action.

"In this case for an international investigation, Indonesia is ready to join," said SBY. From a total of 298 passengers MH 17, there are a number of citizens. Through the Ministry of Foreign Affairs and a number of embassies, the President has instructed citizens to ensure the presence of a passenger in the flight.

In this regard, the Ministry of Foreign Affairs and a number of our main Embassy in the Netherlands, Ukraine, Russia, and Malaysia now continue to work to identify the official, how many and who were citizens. "Of course we were waiting in line to appeal to the carrier Malaysia Airlines to formally announce to the public," he said. The Head of State also instructed that Indonesian airlines avoid areas of military conflict, in particular the border of Ukraine and Russia, as well as the Gaza Strip. To other citizens who want to travel around the world, the President also urged to ensure that the airline used did not cross the conflict area. "The Ministry of Transportation has acted. Similarly, Garuda Indonesia," he said.

The calamity crash-owned Malaysia Airlines MH17, President Susilo Bambang Yudhoyono as individuals and top leaders of the Republic of Indonesia expressed its deepest condolences. "On behalf of the State and the Government of Indonesia and personal, I convey our condolences to the friends of the State, Malaysia, and the families of victims, "he said at the Presidential Office, the Presidential Palace Complex, Jakarta, Friday (18/7) yesterday. In his speech, the President also confirmed that some of the 238 victims of the unfortunate plane MH17 is a citizen of Indonesia (WNI).

Nevertheless, he continued, the President called for the victims\ families wait for official statement from the Ministry of Foreign Affairs and a number of Embassy in the Netherlands, Ukraine, and Malaysia, are still trying to identify the number and identities of citizens who are victims. "Of course we are also waiting Airlines Malaysia to conduct an official announcement," he said. Malaysia Airlines MH17 itself clarify the number of passengers that were previously reported as many as 295 people, it turns out there are three babies, including one infant from Indonesia. As of Friday afternoon (18/07/14) clarified the total death toll of 298.

The official statement detailing the MAS was also the passengers and the country of origin, including a Dutch passenger who totaled 154 people, 45 people Malaysia and Australia by 27 people. It also said that some of the victims have not been identified found what nationality. A total of 41 people have not been identified, while passengers from Indonesia amounted to 12 people including a baby named Clarice Yelena Huizen.

Here are the names of passengers MH17 suspected insurgents shot down by pro-Russian Ukraine in the Donetsk region, from Indonesia: Hadiono Gunawan, Yodricunda Theistiasih, Ketut Wiartini, Yuli Hastini,Vickline Kurniati Kardia, Supartini, Hendry, Gerda Leliana Lahendra, Wether Smallenburg, Jane M Adi Soetjipto, Wayan Sujana, Clarice Yelena Huizen (baby).


Author: Pieter Djatmiko


Share it!
Tags: victime, Indonesia, pasageri indonezieni, avion, prabusire


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.