Logo

Indonesia/Rusia, principal investitor

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 8897 times
Indonesia/Rusia, principal investitor Image

Indonesia/Rusia, principal investitor

RO


Indonezia este una dintre destinațiile ochite de către Rusia pentru investiții. Fondurile de investiții rusești posibile ajung până la 55 de miliarde de dolari. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse și a Republicii Indonezia și a Republicii Belarus, Djauhari Oratmangun a declarat că Indonezia este considerată de Rusia o țară potrivită pentru investiții. „Ei au văzut că potențialul rușilor în Indonezia este incredibil și că ar trebui să profite de aceste oportunități”, a declarat Djauhari, la Bursa din Jakarta, vineri (25/7).

El a declarat că în momentul de față, mulți investitori ruși explorează posibilitatea de a investi în Indonezia. De exemplu, investițiile în mijloace de transport precum în trenuri în Vestul Kalimantan pe o distanță de 198 de km, sunt estimate că ar costa în jur de 2,5 miliarde de dolari. Există de asemenea un potențial de investiții în industria aluminei estimate la 3 miliarde de dolari.

"Nu există investiții în căi ferate, există una în Vestul Kalimantan pentru o distanță de 198 de km în valoare de 2.5 miliarde de dolari și, să sperăm că într-o perioadă scurtă de timp, investițiile vor fi inovatoare, iar investițiile pentru alumina sunt în jur de 3 miliarde de dolari. Companiile de alumina vor face o vizită la începutul lui august, au fost aici deja de 6 ori”, a explicat el. El a explicat mai departe că, deși Indonezia este considerată o țară potrivită pentru investiții, Indonezia trebuie să fie mai agresivă în atragerea investitorilor în țară, deoarece țările vecine au început deja să atragă în mod agresiv investitorii străini.
 
"Ar trebui să intrăm într-o competiție mai agresivă cu țările vecine. Eu doresc de asemenea ca antreprenorii noștrii să fie mai agresivi, deoarece vedem că Rusia ar putea fi o țară ce ar putea investi în Indonezia” a declarat Djauhari. El a menționat că Indonezia va fi o destinație globală pentru investiții. Cifrele de investiții în Indonezia în cel de-al doilea trimestru din 2014 au fost de asemenea remarcabile,  în jur de 112 trilioane de rupii, o sumă fabuloasă. Să sperăm că următoarele vor fi mai mari”, a spus el.

”Oamenii de afaceri ruși sunt de asemenea foarte importanți, ajungând aici 40 în februarie, iar în martie au fost în număr de 50. Iar înainte am întâlnit niște oameni ce vor veni aici în viitorul apropiat. Să sperăm că în august, septembrie, octombrie sau decembrie ei vor ajunge aici”  adăugat el.

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse și a Republicii Indonezia și a Republicii Belarus, Djauhari Oratmangun a declarat că Rusia este acum țara cu economia mondială cea mai mare care trebuie luată în considerare. Să vedem niște exemple ale fostei țări sovietice. Încă de la destrămarea Uniunii Sovietice la începutul anilor 1990, Rusia a trebuit să-și reconstruiască identitatea și independența economică. Rusia este acum în top 10 în economia mondială.

Din păcate, potrivit lui Djauhari, de această dată, viziunea Indoneziei față de Rusia nu este atât de bună. „Viziunea noastră în ceea ce privește Rusia trebuie să se schimbe. Imaginați-vă, studenții indonezieni în Rusia sunt în număr de 132, în timp ce studenții din alte state asiatice sunt în număr de mii” a declarat Djauhari când a prezentat ”Dezvoltarea, geopolitica și geoeconomia Rusiei” la Bursa Indoneziană, vineri (25/7/2014). „În 1992 și 1998, Rusia era un dezastru. Nimeni nu îndrăznea să vină în Rusia. După ce (Vladimir) Putin a devenit președinte în 2000, Rusia a devenit un jucător global” a declarat el.  

Indonezia, a spus Djauhari, poate învăța de la Rusia. ”Acum nu prea mult timp, a existat un sondaj ce se învârtea în jurul întrebării „ce vă face mândrii că sunteți ruși?” Răspunsul la această întrebare este foarte popular în rândul tinerilor. În primul rând, rușii sunt mândrii de istoria lor. Aceasta se învârte în jurul naționalismului.

În Indonezia, alegerea lui Jokowi ca președinte se așteaptă să aducă din nou spiritul naționalist în popor. În al doilea rând, diversitatea socio-culturală a acestora. „Este ca și cum noi suntem bogați în cultură” a declarat Djauhari. În al treilea rând, a declarat el, diversitatea etnică și religioasă care unifică Rusia. Următoarele lucruri de care rușii sunt mândri sunt performanțele lor în domeniul sporturilor și în ultimul rând, economia. Potrivit lui Djauhari, rușii sunt într-un fel foarte similari cu indonezienii, așadar nu e nimic rău dacă o astfel de mândrie va apărea de asemenea în Indonezia.

Autor: Pieter Djatmiko – Indonezia
Traducător: Raluca

Sursa foto: forumspb.com

EN

Indonesia is one investment destination ogled Russia. Potential Russian investment funds enter Indonesia large enough to reach approximately $ 5.5 billion (Rp 55 trillion). Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation and the Republic of Indonesia to the Republic of Belarus Djauhari Oratmangun said, Indonesia is considered one of Russia as a potential country for investment purposes.

"They saw, that the potential of Indonesia for the Russians was incredible, these opportunities should we catch," said Djauhari when met at the Stock Exchange Building, Jakarta, Friday (25/7). He explained that currently quite a lot of Russian investors are exploring to invest in Indonesia. For example, investments in transportation such as trains in West Kalimantan with a length of 198 km, was valued at $ 2.5 billion. There is also a potential investment in the alumina industry is valued at $ 3 billion.

"It is no investment in railways, it is in West Kalimantan with 198 KM long with a $ 2.5 billion investment and hopefully in a short time will be groundbreaking, and investments for alumina was about $ 3 billion. Owner companies alumina will visit here in early August, it was already 6 times here, "he explained. He further explained, although Indonesia is considered as a potential country for investment purposes, but Indonesia needs to be more aggressive in attracting more investors into the country. Because the neighboring countries have started aggressive in attracting foreign investors.

"It should also compete with our neighboring countries are more aggressive., But I also want to be entrepreneurs more aggressive we see Russia as a potential state in order to invest in Indonesia," said Djauhari. He mentioned, Indonesia is still going to be a global investment destination. Investment figures continue to rise to reflection if Indonesia still in demand many investors.

"Moreover, investment in Indonesian second quarter of 2014 was also remarkable that announced by the head of BKPM Rp 112 trillion, really big. Hopefully the next more significant," he said. "Russian businessman is also very significant here, yesterday February 40 businessmen, March 50 It was around. And before coming here, I met some people there conglomerate of individuals who will be here in the near future. Hopefully August, September, October to December here, "he added.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation and the Republic of Indonesia to the Republic of Belarus Djauhari Oratmangun said, Russia is now the country with the world economy is taken into account. There are exemplary of the former Soviet Union countries. Since the Collapse of the Soviet Union in the early 1990s, Russia had to rebuild the identity and economic independence. Russia is now in the top 10 of the world economy.

Unfortunately, according to Djauhari, this time against Russian Indonesian perceptions seem less good. "Our view towards Russia must be changed. Imagine, Indonesian students in Russia only 132, students from other Asean countries thousands," said Djauhari when giving a presentation entitled "Development and Geopolitics and geoeconomy of Russia" at the Indonesia Stock Exchange, Friday (25 / 7/2014). "In 1992 and 1998 Russia was in the mess. Nobody dare to come to Russia. (Vladimir) Putin became president in 2000, Russia\s then back to being a global player," he said.

Indonesia, said Djauhari, can learn from Russia. "Not long ago there was a recent survey by the question, what makes you proud to be Russian?" The answer to pride is popular among young Russians. First, the Russians are proud of its history. This is related to nationalism.

In Indonesia, Jokowi election as President is expected to bring back the spirit of nationalism. Secondly, their socio-cultural diversity. "It is like we are rich in culture," said Djauhari. Third, he said, is ethnic and religious diversity as a unifying Russia. Next is the Russian achievements in the field of sport and ultimately the economy. According Djauhari, in fact in some ways very similar to the Russian Indonesian, so there is no harm in such pride also occurs within the Indonesian.

Author: Pieter Djatmiko – Indonesia

Share it!
Tags: Rusia, productie, alamina, Indonezia, investitii


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.