Logo

Indonesia/News Fraud

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10675 times
Indonesia/News Fraud Image

Indonesia/News Fraud

RO

Unele site-uri indoneziene de ştiri on-line sunt pline de ştiri false şi fictive. Site-urile care au fost falsificat sunt: Tempo.co, Kompas.com, Antaranews.com, Detik.com, Tribunnews.com, Liputan6.com şi Inilah.com. Site-urile de ştiri false folosesc o formă suplimentară de URL "news.com".
De exemplu, Tempo.co este Tempo.com - news.com, precum şi Liputan6.com în Liputan6.com -  news.com. Toate site-urile de ştiri false prezentate sunt legate de rezultatele alegerilor prezidenţiale. Există ştiri că prezentatorul de ştiri al KPU este suspectat, dar nu a existat niciodată o instituţie juridică care să-l numească susptect pe Husni Kamil Manik.

Este puţin probabil ca aceste site-uri false să aibă aspectul unui astfel de blog. Şapte mass-media falsuri on-line arată diferit faţă de site-ul original, pentru că, în mod clar, nu au logo-urile fiecărei reţele mass-media. Aşa a procedat şi canalul de ştiri, care se pare că nu există, în falsul site. Pe partea dreaptă se află o listă de site-uri care falsifică ştirile. Dacă se dă clic, ştirea va conduce vizitatorii la alte site-uri care sunt, de asemenea, falsificate. Poliţia investighează cazul site-urilor false de ştiri. Site-ul a răspândit informaţii fictive, chiar calomnioase. Ancheta se face fără a aştepta raportul de la proprietarul şi administratorul site-ului.

"Am început investigarea", a declarat Rikwanto, Comisarul de Poliţie, şeful Relaţiilor Publice din Jakarta, citat de Reuters pe 30.07.2014. Există cel puţin 10 site-uri de ştiri din Indonezia care au falsificat reţeaua de Internet pentru difuzarea de informaţii fictive, chiar calomnioase. Cititorii sunt rugaţi să fie atenţi să potrivească adresa site-urilor mass-media din listă.
De la verificare şi urmărire, site-urile au reuşit să deturneze site-urile importante de mass-media, anume Antaranews.com, Beritasatu.com, Detik.com, Inilah.com, Compass. com, Liputan6.com, Merdeka.com, Republika.com, Tempo.co, şi Tribunnews.com. Nu este prea dificil să se facă distincţia dintre site-urile mass-media autentice şi cele false. Adresa corectă este Kompas.com, în timp ce falsul este Kompas.com - news.com.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru alte site-uri. Adresele corecte nu se termină cu „-news.com”.
Este destul de uşor să vă daţi seama care site-uri sunt adevărate sau false. Cititorii nu trebuie să aibă încredere în site-ul cu adresa suplimentară "-news.com".

Un exemplu, pe Kompas.com - nicio informaţie news.com nu a intitulat "Date cu nereguli surprinzătoare constatate de Comisie asupra site-urilor oficiale”.
Această informaţie nu include sursa, astfel că ştirea nu poate fi de încredere. Când s-a verificat site-ul Kompas.com, ştirile nu au existat. Cititorii care nu sunt atenţi pot fi păcăliţi şi se pot încrede în informaţiile care vin de la Kompas.com în detrimentul editorialului Kompas.com. "Informaţiile difuzate de falsul site au fost înşelătoare,", a declarat Taufik H Mihardja, redactorul-şef al Kompas.com. Editorii au solicitat Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale să intervină asupra site-urilor de ştiri contrafăcute şi a cerut poliţiei să investigheze acest caz.

Acelaşi lucru a spus şi Daru Priyambodo, redactorul-şef de la Tempo.co. Kemenkominfo a cerut urmărirea rapidă şi închiderea site-ului fals. "Site-urile porno şi SARA trebuie blocate. Site-urile care transmit informaţii greşite ar trebui să fie, de asemenea, închise", a spus el. Daru a declarat că a cerut unei echipe de tehnologia informaţiei să verifice site-urile web ca material fals al poliţiei. Cu toate acestea, cel mai important este că publicul sau cititorul ar trebui să ştie şi să fie conştienţi de faptul că există site-uri web care falsifică site-urile naţionale de ştiri.

Nezar Patria, membru al Consiliului de presă, a spus că una este să faci un site fals cu rea intenţie, deoarece se adresează site-ului original şi alta sa difuzezi informaţii false sau inexacte, nu de încredere, chiar calomnioase. "Cu toate acestea, efectul este că publicul este indus în eroare şi crede informaţia", a spus el. Consiliul de presă al monitorizării site-urilor le-au falsificat şi l-a rugat pe administratorul site-ului să raporteze falsele ştiri. Consiliul de Presă a cerut publicului să citească critic şi cu atenţie informaţiile. Să verifice sursa site-urilor de ştiri pentru a integra calomniile. Expertul în criminalistică digitală, Ruby Alam, a spus că este o crimă să piratezi site-urile de ştiri, prin crearea de adrese cu subdomenii false. Această metodă se foloseşte de multe ori în crimele bancare, care direcţionează victima către un site fals de internet banking de retrage fonduri. În conformitate cu Ruby, crimă încă lasă urme pe Internet, astfel încât poate fi urmărită şi rezolvată. Referitor la aceste cazuri, Kemenkominfo şi Poliţia ar trebui să aplice Legea nr. 11din 2008 privind informaţiile şi tranzacţiile electronice. "Aplicarea legii nu trebuie să aştepte raportul, se poate face oricând," a spus el.

Autor: Pieter Djatmiko – Indonesia
Traducător: Cristina

Sursa foto: www.youtube.com

EN

Some Indonesian online news site filled with news falsified and fictitious. Sites that forged the Tempo.co, Kompas.com, Antaranews.com, Detik.com, Tribunnews.com, Liputan6.com, and Inilah.com. The fake news sites use an additional form of URL "--news.com". For example, Tempo.co forged into Tempo.com - news.com, as well as Liputan6.com be Liputan6.com - news.com. All the fake news sites shown are related to the results of the presidential election. There is news KPU chairman Defined suspect, but there was never a legal institution set Husni Kamil Manik as a suspect. These fake sites are more likely to have the appearance of such a blog. Seven fake online media looks different from the original site, because it is clearly not equipped with the logos of each media. So did the news channel that also did not seem to exist in the fake site. On the right side there is a list of websites that false news. If clicked, the news will lead visitors to other sites which are also forged. Police was investigating the case of forgery number of news websites. The site spread fictitious information, even slander. The investigation is done without waiting for the report from the owner and manager of the site.

"We started investigating," said Head of Public Relations Jakarta Police Commissioner Rikwanto, as quoted by Reuters on Wednesday (07/30/2014). Least there are 10 news sites in Indonesia falsified Internet network for information dissemination fictitious, even slander. Readers are asked be careful to match the address of the mainstream media sites listed. From checking and tracking, websites managed hijacked the mainstream mass media, namely Antaranews.com, Beritasatu.com, Detik.com, Inilah.com, Compass. com, Liputan6.com, Merdeka.com, Republika.com, Tempo.co, and Tribunnews.com.  Not too difficult to distinguish address mainstream mass media websites are genuine and the fake. The correct address is Kompas.com, while the fake is Kompas.com - news.com. The same is true of other sites. Resemblance is no additional "--news.com" behind the correct address. Quite easy to tell which sites are true or false. Readers should not believe on the site with additional domain address "--news.com".

One example, in Kompas.com - no information news.com titled "Surprising Data Irregularities Found Commission on Official Site". This information does not include the source so that the news cannot be trusted. When checked to Kompas.com, the news never existed. Readers who are not careful can be fooled and trust the information that comes from Kompas.com to the detriment of the editorial Kompas.com. "The information disseminated false website was misleading," said Editor in Chief Kompas.com Taufik H Mihardja. Editors asked the Ministry of Communications and Information overcome counterfeiting news sites and asked the police to investigate this case. The same thing is said chief editor Daru Tempo.co Priyambodo.  Kemenkominfo asked to quickly track down and shut down the fake site. "Porn site and fast SARA blocked. Site spreader misguided information should also be closed, "he said. Daru said it had asked a team of information technology to check websites as a material false statement to police. However, most importantly, the public or the reader should know and be aware that there are websites counterfeiters national news website to spread false news.

Press Council members, Nezar Patria, who contacted said, making fake website intentioned bad because it addresses similar original site, but to broadcast disinformation or inaccurate news, not trusted, even slander. "However, the effect is that the public is misled and believe that crime in the information," he said. Press Council monitoring sites fake it and ask the site administrator to report news that is harmed. The Press Council asked the public to read the information critically and carefully. Check the source of news sites to mainstream media to slander inedible. Digital forensics expert Ruby Alam said, crimes against piracy news site instead, but make fake subdomain addresses. This method often occurs in the banking crime, which directs the victim to a fake internet banking sites link to withdraw funds. According to Ruby, the crime is still leaving traces on the Internet so that it can be tracked and resolved. Of these cases, Kemenkominfo and police should enforce the Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. "Law enforcement does not need to wait for the report, can be done anytime," he said.

Author: Pieter Djatmiko - Indonesia

Share it!
Tags: Indonesia, frauda, site, news, informatie, stiri, presa, piratare


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.