Logo

Indonesia/Naufragiu langa Bali

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8253 times
Indonesia/Naufragiu langa Bali Image

Indonesia/Naufragiu langa Bali

RO

Duminica (17.08.2014), în jurul orei 1:15 PM, s-a raportat că 27 de oameni de pe o navă pasageră s-au înecat în apele insulei Sangeang, West Nusa Tenggara, Bima. Dintre toți pasagerii și echipajul navei, doar zece oameni au fost salvați, în timp ce restul nu au fost găsiți. Cei mai mulți dintre pasageri sunt de naționalitate străină. „Zece oameni au fost salvați de către pasagerele care au trecut în Marmet 1 în jurul zonei accidentului, în timp ce restul sunt dispăruți”, a spus Șeful Operațiunilor de Căutare și Salvare, Mataram Then Revelation Efendi, care a fost contactat prin telefon. A spus că barca transporta călători cu barca phinisi din Labuan Lombok, East Lombok, West Nusa Tenggara (NTB) înspre Insula Komodo, East Nusa Tenggara (NTT). Cu toate acestea, când se aflau în apele nordice ale Insulei Sangeang, un vas din lemn se presupune că a lovit stânci și că a lăsat apă. „Acum barca poate pluti, nu să se scufunde la fundul apei pentru că este construită din lemn. Acestea au fost informațiile inițiale pe care le-am primit din districtul SAR Bima, în jurul orei 08:00 PM”, a spus el.

Treisprezece pasageri și membri ai echipajului care s-au înecat în apele Insulei Sangeang, Kabupaben Bima, West Nusa Tenggara, au fost găsiți. Scafandrii încă îi caută pe cei doi străini dispăruți. „Încă desfășurăm misiuni de căutare”, au spus luni dimineață(18.08.2014) Jarudin și membri echipei de logistică de urgență ai Agenției de Managemen a Dezastrelor Regionale, Bima, West Nusa Tenggara. Până acum sunt 23 de victime care au fust recuperate. „Cinci oameni au fost tratați la Wera, Centrul de Sănătate al Districtului, iar alți cinci au fost tratați la Spitalul General din Bima”, a spus el. Agenția de Management a Dezastrelor Naționale precizează că printre supraviețuitori se numără turiști din Spania, Franța, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Olanda și Germania. Barca cu motor numită Forcase Fish Blue StarKlick a avut un accident sâmbătă (16.08) la ora 8:00 PM sau 7:00 PM datorită pierderilor de apă după lovirea unui recif, conform informațiilor strânse de Agenția de Management a Dezastrelor Naționale (AMDN).  Conform Șefului Informațiilor și Relațiilor Publice ale AMDN, Sutopo Purwo Nugroho, vasul care transporta 20 de turiști străini și patru membri ai echipajului și un ghid a plecat de la Bali spre Insula Komodo. Între timp, o turistă din Spania care a supraviețuit a spus că a trebuit să înoate șapte ore după ce s-a scufundat vasul. „A trebuit să înot șapte ore cu alți turiști. Am fost în sfârșit salvați de o barcă de pescuit”, a spus femeia turist din Spania care nu a dorit să fie identificată.

Cinci oameni au fost tratați la Centrul Medial al Districtului, Wera, iar cinci oameni au fost tratați la Spitalul din Bima. Până acum, nu se cunoaște identitatea a 15 oameni dispăruți. Se organizează încă operațiuni de căutare pentru cei 15 oameni de către o echipă mixtă formată din membri ai Basarnas Kab SAR. Milky, SAR NTT, BPBDs, BIMA, forțelor militare, poliției, voluntari și pescari. Căutările se efectuează cu diferite vase care străbat apele. Pasagerii care au fost salvați a doua zi erau cinci membri ai echipajului și opt turiști străini. Așadar, un total de 23 de pasageri a supraviețuit, în timp ce ceilalți doi sunt încă dispăruți. „Să sperăm că ceilalți doi călători vor fi găsiți astăzi într-o stare la fel de bună precum tovarășii lor”, spun Wahyu, Agenția de Management a Dezastrelor Regionale (AMDR), Bima și pescarii. Mataram Basarnas a trimis 25 de oameni în apele din jurul insulei Sangean, folosind bărci de salvare RB220 din Portul Sheer, West Lombock, duminică (17.08) pentru a ajuta căutările victimelor. Un număr de jurnaliști din media scrisă și electronică, atât locală și națională sunt cu echipele de salvare în căutarea celor doi călători pierduți în apele mării.

Autor - Pieter Djatmiko - Indonezia 

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - indonesia.travel 

EN

A passenger ship 27 people were reported drowned in the waters of the island Sangeang, Bima regency, West Nusa Tenggara, on Sunday (08/17/2014), at around 1:15 pm. Of all passengers and crew, only ten people were rescued, while the rest have not been found. Most of the passengers are foreign nationals. "Ten people have been rescued passenger ships that pass in Marmet 1 around the scene, while the other passengers were unaccounted for," said Head of Operational Search and Rescue (SAR) Mataram Then Revelation Efendi, who was contacted through a mobile phone. He said the boat was carrying phinisi travelers from Labuan Lombok, East Lombok, West Nusa Tenggara (NTB), to Komodo Island, East Nusa Tenggara (NTT). However, when in the northern waters Sangeang Island, a vessel made of wood was allegedly hit rocks that leaked. "Now the ship in floating condition, not to sink to the bottom of the sea because it is made of wood. Was the initial information we received from the SAR Bima district, around 08.00 pm," he said.

 

Thirteen passengers and crew who drowned in the waters travelers Sangeang Island, Kabupaben Bima, West Nusa Tenggara, have been found. Rescuers are still searching for two missing foreign tourists. "We are still conducting searches," said Jarudin, and logistics emergency team members of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Bima, West Nusa Tenggara, on Monday (18/08) morning. Until now, victims who were rescued were 23 people. "Five people were treated at the District Health Center Wera, and five others were treated at the General Hospital of Bima," he said. National Disaster Management Agency (BNPB) mentions among the survivors are a tourist from Spain, France, New Zealand, Britain, the Netherlands and Germany. Motor boat named Forcase Fish Blue StarKlik accident on Saturday (16.08) at 20:00 pm or 19:00 pm due to leaks after hitting the reef, according to data compiled by BNPB. According to the Head of Data Information and Public Relations BNPB Sutopo Purwo Nugroho, the ship carrying 20 foreign tourists and four crews and a tourist guide is departed from Bali to Komodo Island. Meanwhile, a tourist from Spain who survived said she had to swim about seven hours after the ship sank. "I had to swim for seven hours with four other tourists. We finally rescued fishing boat," said the female tourists from Spain, who did not want to be identified.


Five people were treated at the District Health Center Wera and five people were treated at the Hospital of Bima. Until now the identity of the 15 people who lost is unknown. Search 15 people are still being conducted by a joint team of Basarnas Kab SAR. Milky, SAR NTT, BPBDs Bima, military, police, volunteers and fishermen. Search is performed by combing the waters by using several ships. The passengers were rescued on the second day consisted of five crew members and eight foreign tourists. Thus, a total of 23 passengers who survived, while the other two are still unaccounted for.  "Hopefully, the two travelers today it can be found in such good condition that other colleagues," said Wahyu. Rescue efforts not only involve a team of Basarnas Mataram and Bima district, but also the police, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Bima and fishermen. Mataram Basarnas dispatched 25 members to Sangeang Island waters, using rescue boats RB 220 from Sheet Harbour, West Lombok regency, on Sunday (17/8), to assist the search for victims. A number of journalists of print and electronic media, both locally and nationally as well go with the rescue team in search of the two travelers in marine waters.

 

Author - Pieter Djatmijo 

Share it!
Tags: indoneszia, pasagera, naufragiati, disparuti


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.