Logo

Indonesia/Garfield...in Asia

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 36645 times
Indonesia/Garfield...in Asia Image

Indonesia/Garfield...in Asia

RO

Pe lângă Garfield, această companie a creat atât conținutul, cât și animația și efectele vizuale, cu facilități care asigură locul de muncă a 200 de oameni în Indonezia și Singapore. Pisica haioasă, în dungi, pe nume Garfield a fost creată în Statele Unite, dar episoadele animate televizate, bazate pe celebrul personaj din benzile desante au fost create de Jim Davis, în studioul care a produs multe în Insula Batam. Studioul a fost construit în 1997 ca o companie de postproducție cinematografică și avea 13 oameni. Pe lângă ridicarea studioului datorită succesului Garfield, compania s-a diversificat, creând diferite conținuturi, precum și animații și efecte vizuale, cu facilități în care sunt angajați 200 de oameni din Indonezia și Singapore. Asia de Est s-a dezvoltat ca un centru de producție de film, numărul angajaților este din ce în ce mai mare și crește și exportul în regiune, chiar înspre centrele mari de producție cu tradiție creatoare precum Statele Unite sau Europa.

„Asia de Est este încă tânără în ceea ce privește jocul media. Presupun că ne-am alăturat acestei afaceri acum zece ani sau mai mult, în timp ce alte țări din lume au o lungă istorie în dezvoltarea economiei creative”, a spus directorul general al Infinite, Mike Wiluan. „Cred că asta este o mare oportunitate. Când suntem față în față cu lumea, suntem văzuți ca o regiune, și nu un stat, și încercăm să concurăm într-o zonă foarte restrânsă”, a adăugat. Industria de film în Indonezia, Malaysia, Filipine, Singapore, Thailanda și Vietnam a avut o valoare de 1.15 miliarde de dolari în 2014 din vânzarea biletelor și a reclamelor  în cinema, și se prezice că valoarea va sări cu 17%, până la valoarea de 1.34 miliarde de dolari până în 2018, conform estimărilor PrincewaterhouseCoopers.

Pinewood Studios din Marea Britanie, care este celebru pentru franciza James Bond, s-a aliat cu agenția de investiții a guvernului, Khazanah Nasional Malaysia Berhad, pentru a deschide Pinewood Iskandar Malaysia Studios în Iunie. Studioul american The Weinstein Company va folosi complexul de 170 de milioane de dolari din statul Joho, din sudul Malaysiei, ca platou de filmare pentru „Marco Polo”, un serial despre un explorator italian din Veneția, conform rapoartelor media. Serialul va fi difuzat de serviciul video Netflix. În Singapore, creatorul „Star Wars”, Lucasfilm, a deschis un centrul de efecte vizuale și animație în ianuarie pentru a lucra la proiecte majore de la Hollywood și pentru a spori eforturile de marketing din Asia.

Nu e foarte dificil pentru o echipă de animatori să învețe cum să creeze un Garfield animat – personajul care a apărut prima oară în benzile desenate ale lui Davis în 1978. Infinite vine în principal din Indonezia, conform lui Wiluan. Dargaud Media din Franța, care deține drepturile de autor pentru „The Garfield Show” a realizat o „creație biblică” și sub-contractele se supun lor în procesul de creație. „Practic, ne permite tuturor să urmăm instrucțiuni în legătură cu modul în care aceste personaje arată, simt și se poartă”, a spus William. „Cred că motivul pentru care Garfield a avut atât succes internațional este pentru că vorbește despre aventurile unei pisici foarte amuzante și înțelese de toată lumea.”

Pe lângă faptul că traduc personajele din Vest, producătorii de film sud-est-asiatici explorează cultura locală pentru a crea conținuturi unice care să atragă atenția piețelor locale și internaționale. „The Raid 2”, un film de acțiune produs de PT.Merantau Films, în Indonezia, este despre un polițist care folosește artele marțiale pentru a lupta împotriva infractorilor – a fost premiat la Sundance Film Festival la începutul anului acesta și s-a bucurat de recenzii bune. Studioul de animație Les Copaque Production Sdn Bhd, din Malaysia, produce celebrul serial „Upin and Ipin”, despre o pereche de gemeni de cinci ani care țin pentru prima oară postul Ramadanului. Desenul a fost difuzat de Disney Channel, Hilal TV în Turcia și posturi de televiziune din Indonezia și Malaysia.

Autor - Pieter Djatmiko - Indonezia

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - di-o-matic.com

EN

In addition to Garfield, this company has created content as well as animation and visual effects, with facilities that employ 200 people in Indonesia and Singapore. Garfield comic strip cat created in the United States, but the animated television series based on the famous cartoon character created by Jim Davis in the studio that produced large in Batam Island. Infinite Studios was built in 1997 as a movie postproduction company with 13 people. In addition to building on the success of Garfield, the company has diversified to create content as well as animation and visual effects, with facilities that employ 200 people in Indonesia and Singapore. Southeast Asia has grown as a center of film production, the number of local workers are more and more and increase exports to the region or even the production centers to the large traditional creative like the United States and Europe.

"Southeast Asia is still very new to the media game. I guess we just jumped into this business about a decade or more, while other countries in the world have had a long history in developing the creative economy," said Infinite chief executive, Mike Wiluan . "I think this is a great opportunity. When we face the world, we are seen as a region, instead of the state and try to compete in a very small area," he added. The film industry in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam had a total value of $ 1.15 billion in 2014, through ticket sales and ads in cinema, and is projected to jump nearly 17 percent to $ 1.34 billion in 2018, according to PricewaterhouseCoopers estimates.

Pinewood Studios Group of the UK, which is famous for the James Bond film franchise, partnered with the government-owned investment agency Khazanah Nasional Malaysia Berhad for Pinewood Iskandar Malaysia Studios opened in June. American studio The Weinstein Company will use $ 170 million complex in the state of Johor in southern Malaysia, as the set for "Marco Polo", a series about the Italian explorer from Venice, according to media reports. The series will be aired by the broadcast video service Netflix. In Singapore, the creator of "Star Wars" Lucasfilm launched visual effects and animation center in January to work on major Hollywood films and boost marketing efforts in Asia.

The process of learning to make animated Garfield, who first appeared as a comic strip by Davis in 1978, it is not too difficult for a team of animators Infinite mostly come from Indonesia, according Wiluan. Dargaud Media from France, which holds the copyright "The Garfield Show", has made ​​a "biblical creation" are obeyed by the sub-contractors in the production process. "It basically allows everyone to follow the instructions of how these characters will look, feel and act," said Wiluan. "I think why Garfield has been so successful worldwide is because it tells the adventures of a cat that was very funny and everyone understood it."

In addition to translate the characters from the West, South-East Asian filmmakers explore the local culture to create unique content that attracts attention of domestic and international markets. "The Raid 2", an action film produced by PT. Merantau Films from Indonesia, about a cop who uses martial arts to fight criminals, premiered at the Sundance Film Festival earlier this year and get the reviews are positive. Malaysian animation studio, Les\ Copaque Production Sdn Bhd, produces the popular television series "Upin and Ipin", about a pair of five-year-old twins for the first time fasting Ramadan. The event was aired on the Disney Channel, Hilal TV in Turkey and television stations in Malaysia and Indonesia.

 

Author - Pieter Djatmiko - Indonesia 

Share it!
Tags: garfield, desene, animate, asia


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.