Logo

Indonesia/10 ani dupa Tsunami

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7826 times
Indonesia/10 ani dupa Tsunami Image

Indonesia/10 ani dupa Tsunami

RO

Ochii femeii de vârstă mijlocie încă mai luceau. Lacrimi de emoţie se opriseră la colţul pleoapelor. Jamaliah, pentru că acesta este numele femeii, încă mulţumea pentru regăsirea  fiicei sale, de care fusese despărţită  de tsunami în Aceh, în urmă cu 10 ani . ,,Dumnezeu ne-a dăruit un miracol’’, a spus Jamaliah, după cum ne relatează Onlslam, Vineri. ,,Când l-am întâlnit, mi-am simţit inima bătând cu putere’’, a adăugat el. Ca şi alte zeci de mii de familii din Aceh, Jamaliah a devenit victimă a uraganului tsunami în decembrie 2004, femeia în vârstă de 42 de ani reuşind să supravieţuiască  împreună cu soţul ei, Septi Rangkuti, şi cu cele două fiice mai mici. În mijlocul apelor învolburate , familia s-a salvat folosindu-se de scânduri de lemn. Orice val mai mare de apă îi lovea. Fiul lor, Raudhatul Jannah (4 ani) şi fretele său, Arif Primary Rangkuti (7), nu au reuşit să supravieţuiască. Cei doi fraţi nu au avut destulă forţă să reziste unui potop aşa de mare.

După retragerea tsunamiului , Septi şi Jamaliah Rangkuti încercau să-şi regăsescă cele două bucăţi ale inimilor lor. O lună întreagă  au răscolit prin satele din Aceh să-i găsească. Căutările lor asidue au dat rezultate. Cu durere în suflet, acest om bătrân a renunţat să-i mai caute pe doi dintre cei doi copii ai săi.Ei credeau , de asemenea,  că  cei doi au murit zdrobiţi de forţa apei devastatoare.  Pentru ei copiii făceau parte acum dintre cei 227 de persoane ucise de tsunami în decembrie. L a vremea aceea, ,,dragonul de apă’’, trezit parcă de un cutremur măsurând nouă grade pe scara Richter, a  zguduit Ocenul Indian.  Nu doar bunurile materiale au fost spulberate de valurile uriaşe. Această familie a fost distrusă. Ca mamă, Jamaliah adesea  simte dorul fiului pierdut. Până când unchiul Raudhatul  al lui Jannah, în iunie, a văzut în sat o tânără întorcându-se de la şcoală. Unchiul a observat că fata semăna foarte mult cu Jannah cea dispărută.

A început  să se intereseze în sat despre fată. Din ce spuneau oamenii, fata se pare că fusese găsită ca supravieţuitoare a valurilor de tsunami.  Jannah spunea că a fost dusă de curenţii de apă din Aceh în insulele îndepărtate din partea de sud-vest. După ce s-a asigurat că fata era chiar Jannah, unchiul le-a transmis vestea lui Jamaliah şi Rangkuti. La sfârşitul lui iunie bătrânul începu să urmeze instrucţiunule unchiului. Cum a văzut-o pe Jannah, Jamaliah a imbrăţişat-o  cu putere,fără nicio ezitare. ,,Am îmbrăţişat-o şi m-a luat şi ea în braţe şi m-am simţit foarte bine ’’, a spus el. El a continuat să plângă, emoţionat de această mică reunuine de familie.,, Figura fetei seamănă cu a mea când eram adolescent. Dacă are cineva vreo îndoială, am pregătit un test ADN.’’ L a început Rangkuti a acceptat, fiind sceptic încă de la aflarea veştii. De îndată ce a văzut-o  că dubiile sale s-au spulberat. ,,Am ştiut imediat că este ea’’, a spus el.

După ce şi-a regăsit fiica, familia a pierdut speranţa că şi fiul ar avea o soartă ca aceasta./ ,, Sperăm să-l găsim şi fratele ei ‚’’ a spus Rangkuti. El a admis că a raportat la poliţie dispariţia fiului lor, aşa că puteau primi ajutor pentru a fi găsit. Rangkuti crede că fiul său ar putea să mai trăiască încă în Many Islands. Un arhipelag situat la 96.5 km de coasta Aceh-ului  este locul unde mulţi copii au ajuns după retagerea apelor. ,,Bănuiala mea este că e încă în viaţă. Trebuie să mergem acolo să-l căutăm’’, a adăugat Jamaliah. Cât timp a fost dispărută, Jannah a locuit la un pescar care avea doi copii. Pescarul a adoptat-o pa Jannah, în ciuda greutăţilor pe care la avea deja, trebuind să crească cei doi copii. Jannah a fost crescută de mama sa adoptivă , soţia pescarului, Sarwani. Ea a fost numită Weni. Bunica era foarte fericită pentru că familia era acum reunită. ,,El va face parte acum din din familia noastră, chiar dacă noi suntem şi  aşa o familie mare’’, a spus el.

 

Autor - Pieter Djatmiko - Indonezia

Traducator - Mangalea Ioana 

Sursa foto - dayandnightnews.com

EN

Middle-aged woman\s eyes were still glazed. Tears of emotion was also a stop on the two eyelids. Jamaliah, the name of the woman, still give thanks after reunited with her ​​daughter who has been separated 10 years ago by the tsunami in Aceh. "God has given us a miracle," said Jamaliah, as quoted from OnIslam, Friday (9/8). "When I met him, my heart pounding," he added. As tens of thousands of other families in Aceh, Jamaliah become victims of the tsunami in December 2004, 42-year-old woman was still able to survive with her husband, Septi Rangkuti, also both of their youngest daughter. In the middle of the water coils, the family was saved themselves by only using wooden planks. Any big wave struck. Their son, Raudhatul Jannah (4 years), and his brother, Arif Primary Rangkuti (7), failed to survive. Two brothers were not strongly resist the invasion of the water is so great.

 

After regression of the tsunami, and Septi Jamaliah Rangkuti trying to find two pieces of their hearts. A month full of them blusukan to villages in Aceh to search. Their hard work was fruitful. With a heavy heart, this old man to give up the departure of two of his children. They also believe that if two of their children have died crashing waves. For them, two children have become part of the 227 thousand people killed by the tsunami in December. At that time, \water dragon\ as if awakened by an earthquake measuring nine on the Richter scale that shook the Indian Ocean. Not only possessions were buffeted by the waves exhausted. This family was torn apart. As a mother, Jamaliah is often felt long for his lost son. Until, June uncle Raudhatul Jannah see teenage girl in a village. Jannah was walking home after returning home from school. The uncle felt if her face was very similar to the missing Jannah.

 

She began asking around the village to find out about the girl\s profile. From the description of the people, the girl was found to carry over the tsunami waves. Jannah said to be carried by water currents from Aceh to remote islands in the southwestern part. After unsure if the girl really Jannah, uncle was reported to Jamaliah and Rangkuti. In late June, the old man started to follow instructions uncle. After seeing Jannah, Jamaliah unhesitatingly embraced her tightly. "I hug him and he hugged me back and I felt very comfortable in the hand, \" he said. He also continues to cry for a little reunion took place. \ "This girl\s face is my offspring. If anyone had any doubts, I prepared a DNA test." At first Rangkuti admitted, still skeptical when he first heard the information. Upon seeing his face, the doubts vanished. "We immediately felt confident," he said.

 

After meeting his daughter, the family had lost hope that if his son would be a similar fate. \ "We are hoping to find his brother" said Rangkuti. He admitted that he has reported his son missing to the police, so they can get help for search. Rangkuti believes his son may still exist in Many Islands. An archipelago situated 60 miles off the coast of Aceh where the children end up after waves swept away. "My hunch is that he is still alive. We have to go there to look for him," added Jamaliah. During disappeared, Jannah stay with the fisherman who lives with two children. Jannah fishermen adopt despite having to bear the burden of having to live with two children. Jannah was raised by his mother fisherman, Sarwani. He was named Weni. Grandma was admitted very happy because her family is now reunited. "He will be a part of our family, even if now we feel have a big family," he said.

 

Author - Pieter Djatmiko - Indonesia

Share it!
Tags: tsunami, indonesia, victime, supravietuitori


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.