Logo

India/Protectia femeilor indiene

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8981 times
India/Protectia femeilor indiene Image

India/Protectia femeilor indiene

RO

Raportul de mult aşteptat de la Agenţia Indiei de Investigare a Crimelor Naţionale, Naţional Record Bureau (NCRB) a fost lansat luni, ceea ce a dus la o dezbatere largă în ţară despre crime împotriva femeilor. În conformitate cu NCRB, un total de 309,546 cazuri de viol, molestare şi agresiuni sexuale împotriva femeilor au fost semnalate poliţiei în anul 2013, în comparaţie cu 244,270 incidente de acest fel în 2012.

Un număr de 33,707 de violuri au fost raportate în ţară în 2013, acest an fiind cel mai rău pentru siguranţă femeilor în India. Raportul NCRB este o recunoaştere a Guvernul Indian că a fost o creştere majoră în crime contra femeilor din ţară. Multe grupuri pentru drepturile femeii au ieşit cu declaraţii că cifrele agenţiei guvernului subestimează extrem de mult realitatea de pe teren, multe victime de sex feminine sunt speriate să vină să reclame violuri sau violenţă domestică la poliţie, din cauza temerilor legate de represaliile împotriva familiilor lor şi de a fi ostracizate de comunitatiile lor.

Anii 2012 şi 2013 vor rămâne memorabili în India pentru violurile oribile a două femei tinere, aceste acţiuni fiind probabil semnul unei naţiuni în declin. În timp ce 2012 va fi gravat în memoria multor indieni pentru tragicul viol Nirbhaya în New Delhi - unde un student de medicină tânăr a fost violat brutal de 5 bărbaţi în interioul unui autobuz şi supus la o tortură inimaginabilă, tije de fier fiind introduce în părţile lui private; 2013 a fost anul cazului de viol al lui Shakthi Mills în Mumbai - violul în grup a unei tinere jurnaliste într-o zona pustie unde ea făcea fotografii pentru o revista. Fiind nemulţumiţi cu violarea ei, barbarii au făcut chiar şi fotografii, ameninţând să le posteze pe internet.

Din fericire, din cauza prostestelor publice la nivel naţional, au fost luate măsuri imediat împotriva tuturor criminalilor din ambele cazuri de violuri, şi din cauza procedurilor foarte rapide ale instanţei de judecată, mulţi dintre ei au primit sentinţe cu moartea. Cu toate acestea, o astfel de acţiune efectivă şi rapidă luată de autorităţile legale este o raritate şi se întâmplă numai datorită mass-media.

Violurile şi hartuiriile sexuale a femeilor din India este un eveniment zilnic, şi din păcate, în majoritatea din cazuri, nu numai poliţia ia acţiune foarte încet, iar când o fac, cazul este blocat în instanţa de judecată pentru o grămadă de timp, familile simţindu-se libere să ameninţe victimele extreme de hărţuite, din acest motiv multe cazuri de viol sunt neraportate.

Nu este un secret că India este o ţară foarte nesigură pentru femei. Femeile tinere din India sunt foarte obişnuite să fie fluierate sau să fie întâmpinate cu comentarii obscene pe străzile din oraşele indiene sau de a fi pipăite în autobuze şi trenuri, acesta aproape devenind un mod de viaţă pentru ele.

Oameni care îndrăznesc să facă astfel de gesturi sunt cunoscuţi de autorităţi şi, în general, scapă basma curată. Într-adevăr, şeful partidului politic din cel mai mare stat din India a vorbit împotriva legiilor privind violul, numindu-le prea stricte, violul considerându-se un lucru banal comis de tineri într-o nebunie minoră. Această este gândirea parlamentarilor din India. Nu e de mirare că femeile o duc aşa de rău în ţară.

Dar destul de ciudat, astfel de atacuri asupra femeilor sunt de fapt un fenomen modern, ceva care a crescut în ultimele două decenii, urmând urbanizarea rapidă a ţării. Femeile în vârstă încă îşi amintesc ce sigure erau străzile din Delhi şi Mumbai în anii 1950 şi 1960, când oamenii se purtau mult mai bine şi femeile erau mult mai respectate. Mergând mai departe în trecut, indienii erau cunoscuţi pentru războaie, riscând regate întregi pentru a proteja onoarea femeilor. Povestiri despre curajoşii Rajputs ai împărăţiei Chittorh care şi-au riscat vieţiile decât să predea regina lor Padmini unui general musulman libidinous. Religia hindusă venerează femeile că fiind nişte zeiţe şi le pun pe cele mai înalte piedestale posibile.

Deci, nerespectarea femeilor, hărţuirea sexuală, cu siguranţă nu are loc în cultură, religia şi patrimonial Indiei. Acesta este motivul pentru care situaţia curentă din India este o problema.
Este important, că oamenii să nu îşi piardă credinţă în India şi indieni, gândindu-se la situaţie că fiind dincolo de răscumpărare. Tinerii din India nu mai sunt pregătiţi să lase lucrurile să continue în felul acesta.

Cazurile de viol Nirbhaya şi Shakthi Mills au fost luate în serios de autorităţi din simplul motiv că tinerii din India i-au obligat, fortandu-i să ia măsuri rapide, nefiind diferite faţă de cele de văzute la Cairo acum nu mult timp. Tinerii educaţi din India au devenit o forţă puternică, nu mai sunt puţini că număr şi nu mai pot fi reduşi la tăcere de Guvern.

Şi cea mai mare problema pentru aceşti tineri, femei şi bărbaţi, este siguranţă femeilor, lăsând deoparte corupţii şi slujbe. Acest lucru nu mai poate fi trecut cu vederea: legea forţând treptat autorităţile să joace un rol mai activ în ceea ce priveşte asigurarea securităţii pentru femeile din ţară. Politicienii şi-au dat seama de furia naţională şi se pare că au realizat că vechea lor atitudine nu va mai fi tolerată.

Părinţii fondatori ai Republicii Indiene au văzut India că o ţară unde fiecare locuitor e liber şi are drepturi egale, indiferent de religie, castă, limba sau sex. Se speră că acestea să devină o realitate în practică şi nu doar cuvinte scrise într-o carte. Se speră că femeile din India să nu mai fie considerate că făcând parte din cetăţenii de clasa a două.

Autor: Raghav Hedge – India
Traducător: Mcr 123

EN

The much awaited report from India’s national crime investigation agency, National Crimes Record Bureau (NCRB) was released on Monday, which has led to a widespread debate in the country on crimes against women. According to the NCRB, as many as 309,546 cases of rape, molestation and sexual assaults against women were reported to the police in 2013, compared to 244,270 such incidents in 2012. As many as 33,707 rapes were reported in the country in 2013, which makes it the worst year for women’s safety in India.

The NCRB report is an admission by the Indian government that there has been a major increase in crimes against women in the country. Many women\s rights groups have come out with statements that the government agency’s figures grossly under-estimate the reality on the ground, as many female victims in India are often too scared to come forward to report rapes or domestic violence to the police because of fears of reprisals against their families and subjected to being ostracized by their communities.


It is perhaps the sign of a nation on the decline that the years 2012 and 2013 will be remembered in India for the horrific rapes of two young women. While 2012 will be etched in the memory of most Indians for the tragic Nirbhaya Rape in New Delhi -where a young medical student was brutally raped by a gang of 5 men inside a moving bus and subjected to unimaginable torture, with iron rods inserted in her private parts; 2013 was the year of the Shakthi Mills Rape case in Mumbai – the gang rape of a young photo-journalist in a deserted area where she had been taking photographs for an assignment with a magazine. Not satisfied with raping her, the barbarians in the Mumbai rape case even took her pictures, threatening to post them on the social media.


Thankfully, because of the nationwide public outcry, immediate action was taken against all the criminals involved in both the rapes, and because of superfast proceedings in the court, many of them were handed death sentences. However, such quick and effective action by the legal authorities is a rarity, and only happens in the presence of constant media glare. Rapes and sexual harassments of women in India is a daily occurrence, and unfortunately, in the majority of the cases, not only is the police slow to take action, when they do take action, the cases get stuck in the courts for ages, with the accused and their families seemingly free to threaten their extremely harassed victims – because of which, a great number of rape cases go unreported.


It is no secret that India is a highly unsafe country for women. Young women in India are so accustomed to having been whistled at, or being greeted by obscene comments on the streets of Indian cities and towns, or being groped at in buses or trains, that this has almost become a way of life for them. The men who indulge in such activities are looked on benignly by the law enforcing authorities, and by and large, can get away with anything. Indeed, the head of a leading political party in India\s biggest state spoke out against the rape laws, calling them too stringent, trivializing rape, deeming it to be a minor folly committed by young men in the flush of their youth. Such is the thinking of the lawmakers in India. No wonder women have it so bad in the country.


But strangely enough, such attacks on women are in fact a modern phenomenon in India, something that has increased over the past two decades, following rapid urbanization of the country. Older women still remember how safe the streets of Delhi and Mumbai were in the 1950s and 1960s, when people were much better behaved and women were largely respected. Going even further back, Indians have been known to fight wars, risking entire kingdoms, to safeguard the honor of their women.

Stories of the brave Rajputs of the kingdom of Chittorh who put their lives on the line rather than surrender their Queen Padmini to a lecherous Muslim general are a stuff of legend told over the ages. The Hindu religion worships women as Goddesses, and places them on the highest pedestal possible. So, disrespecting women, sexually harassing them, definitely has no place in India\s culture, religion and heritage. That is why the current situation in India is quite baffling.


It is important, though, that people do not lose faith in India and Indians, thinking the situation to be beyond redemption. The youth of India are no longer prepared to let things carry on the way they have been any longer. The Nirbhaya and Shakthi Mills rape cases were taken seriously by the authorities for the simple reason that the youth in India compelled them to, forcing them to take swift action with candlelight vigils and marches, not dissimilar to those seen in Cairo not so long ago.

The educated youth in India have become a potent force, are not insignificant anymore in number, and cannot be silenced any longer by the ruling establishment. And the biggest issue for these young men and women, apart from jobs and corruption, is women\s safety. This can no longer be placed on the back burner; the law enforcing authorities have gradually been forced to take a more active role in ensuring security for women in the country. Politicians too have realized the national anger and seem to have realized that the lackadaisical attitude of old will no longer be tolerated.


The Founding Fathers of the Indian Republic envisaged India as a land where every citizen was free and enjoyed equal rights, regardless of his or her religion, caste, language or gender. It is hoped that this becomes a reality in practice, not stay merely as words written in a book. It is hoped that the women of India are no longer relegated to the status of second class citizens.

Author: Raghav Hedge - India


Share it!
Tags: India, femei, protectie, lupta, viol, zappernews


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.