Logo

India/Conflicte in Parlament pentru Gaza

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8407 times
India/Conflicte in Parlament pentru Gaza Image

India/Conflicte in Parlament pentru Gaza

RO

New Delhi, India, 22/7/2014

Politicienii opoziţiei din Camera superioară a Parlamentului au părăsit sala în semn de protest faţă de
rezoluţia Israelului privind conflictul din Fâşia Gaza. Ministrul Afacerilor Externe, Sushma Swaraj a respins categoric apelurile rezoluţiei privind violenţele din Gaza, dezaprobând complet cererile puternice ale opoziţiei, spunând că Israel şi Palestina trebuie să aibă discuţii de pace, Guvernul indian neintervenind în niciun fel. Ea a respins toate cererile pentru o rezoluţie a Parlamentul indian privind Gaza.

India este o bună prietenă a Israelului şi partidul central de guvernământ, Partidul Bharatiya Janata sau BJP, este cunoscut ca având puternice sentimente pro-israeliene. Noul Prim-ministru al Indiei, Narendra Modi este bine cunoscută ca fiind foarte prietenoasă faţă de Israel. Israelul a întâmpinat cu mare bucurie ascensiunea sa în funcţia de Prim-ministru al Indiei, în luna mai a acestui an, după ce a câştigat cu greu alegerile. Israel şi India au o relaţie de ani buni, Israel fiind cel mai mare furnizor de arme al Indiei.

Multe dintre echipamentele militare indiene avansate sunt realizate în Israel şi, atât India, cât şi Israel
s-au sprijinit întotdeauna reciproc împotriva tuturor acuzaţiilor formulate împotriva lor, în cadrul forumurilor internaţionale, cum ar fi Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.
La fel cum India a oferit întotdeauna sprijin Israelului în conflictul cu Palestina, Israel a sprijinit întotdeauna India în disputa din regiunea Kashmir. Această puternică prietenie s-a adâncit odată cu numirea lui Narendra Modi ca Prim-ministru al Indiei iar omologul său, Benjamin Netanyahu, Prim-ministru al Israelului, fiind un admirator al Indiei.

Acest lucru nu a mers bine cu partidele de opoziţie din India, care spre deosebire de Mr. Modi şi BJP, contribuie la votarea băncii musulmane din India, fiind cunoscut pentru opiniile sale anti-israeliene.(Trebuie menţionat aici că, majoritatea indienilor, care sunt non-musulmani, sunt mari admiratori ai micuţei ţării.) Deci, opoziţia indiană, într-o încercare de a face pe plac susţinătorilor musulmani din India, s-a ridicat cu multă ură împotriva Israelului, cerând Indiei să-şi condamne minunatul prieten.

Ei chiar au cerut Guvernului Indian să oprească exportul de arme din Israel. Văzând că nu reuşesc, atunci au încercat chiar să perturbe întâlnirele Parlamentului Indian, împiedicând lucrul prin scandarea de proteste împotriva Israelului.

Ghulam Nabi Azad, un lider musulman al opoziţiei, a acuzat Guvernul Indian că este un simplu "spectator" la " masacrul continuu" din Palestina, spunând: "Cer Guvernului Indian, opoziţiei, Camerei superioare şi celor 1,2 miliarde de locuitori ai ţării să lupte pentru o ocazie în scopuri umanitare.
O rezoluţie trebuie acceptată ... trebuie oprită folosirea forţei ... prevenirea de a pierdere în continuare vieţi şi proprietăţi în Palestina. Trebuie făcut un apel unit. Guvernul trebuie să realizeze postura Indiei şi trebuie să discute. Întreaga Cameră superioară a Parlamentului ar trebui să condamne atacul şi să accepte o rezoluţie."

Referindu-se la marea epopee hindusă Mahabharata, domnul Azad a comparat marile puteri ale lumii care asistă la conflictul din Gaza, cu regele orb Dhritrashtra din Kauravas, care refuza să vadă răul comis de fiul său, Duryodhana, împotriva nobilului Pandavas.

Dr. Chandan Mitra, un membru al partidului de guvernământ, BJP, a înlăturat temerile opoziţiei, spunând că rivalii BJP au fost " aşa cum era de aşteptat, mai mult emoţionali decât logici."
De asemenea, el a spus că nu era nevoie să devină "prea emoţionali" pentru că India trebuie să ţină cont de faptul că, orice " înclinare " a ambelor părţi, poate avea impact asupra politicii externe a ţării.
Liderul BJP a declarat că India estet un admirator al păcii şi va lua toate măsurile pentru a se asigura că Asia de Vest va devini o regiune a păcii. El a respins sub orice formă toate apelurile de a condamna Israelul.

Multe dintre partidele de opoziţie, în special cele cu înclinaţii de stânga au organizat proteste în faţa
Ambasadei Israelului din New Delhi, dar până acum protestele nu au fost multe, deoarece Israel este foarte popular în India. Majoritatea Indiei nu vede nimic greşit în acţiunile Israelului.

Autor: Raghav Hedge – India
Traducător: Cristina

Sursa foto: indianaexpress.com
EN

New Delhi, India, 22/7/2014

The opposition in India staged a walk out in the higher house of India\s parliament, the Rajya Sabha, as the Indian government refused to endorse a resolution against Israel over the ongoing conflict in the Gaza Strip. External Affairs Minister Sushma Swaraj categorically rejected calls for a Parliament resolution on the Gaza violence, completely disregarding the opposition\s strong demands, saying it was up to Israel and Palestine to have peace talks, and that the Indian government would not interfere in any way. She rejected all calls for a resolution by the Indian parliament on Gaza.

India is a great friend of Israel, and the ruling party at the center, the Bharatiya Janata Party or the BJP, is known to have strong pro-Israeli feelings. India\s new Prime Minister, Narendra Modi is well known to be very friendly towards Israel. Israel had fully welcomed his ascension to the post of India\s prime minister in May this year after having won a hard fought election. Israel and India have a long standing relationship, with Israel being India\s largest defense supplier.

Many of the advanced Indian military equipment are made in Israel, and both India and Israel have always supported each other in international forums, such as the United Nations General Assembly against all charges made against them. Just as India has always offered support to Israel over Palestine, Israel has always supported India over the disputed state of Kashmir. This strong friendship has only deepened with Narendra Modi as the Prime Minister of India, and his counterpart, Benjamin Netanyahu, who is known to be an admirer of India, as the Prime Minister of Israel.

This has not gone down well with India\s opposition parties, who unlike Mr.Modi and his BJP, cater to the Muslim vote bank in India, which is known for its anti-Israeli views. (It must be said here that majority of Indians, who are non-Muslim, like Israel and are great admirers of the little country.) So, the Indian opposition, in an attempt to please its Muslim supporters in India, has come out with great anger against Israel, asking for India to condemn its great friend.

They have even asked for the Indian government to stop the export of arms from Israel. Seeing that this has gained no traction with the Israel-friendly Indian government, they have even sought to disturb daily business in the Indian parliament, preventing any work from taking place by holding loud protests against Israel from inside the Indian parliament.

Ghulam Nabi Azad, a Muslim leader of the opposition, accused the Indian government of being a mere "spectator" to the on-going "massacre" in Palestine, saying "I request the Indian government, the Opposition, the House and 1.2 billion people of the country to rise to the occasion on humanitarian grounds.

A resolution should be passed... the use of force must stop...prevent further loss of life and property in Palestine. A united appeal must be made. Government must realize India\s stature and walk the talk. Entire House should condemn the attack and pass a resolution." Referring to the great Hindu epic Mahabharata, Mr. Azad compared the powerful countries of the world, witnessing the ongoing conflict in Gaza to Dhritrashtra, the blind king of the Kauravas, who refuses to see the evil perpetrated by his son, Duryodhana against the noble Pandavas.

A member of the ruling party, the BJP, Dr.Chandan Mitra, allayed the fears of the opposition, saying that BJP\s rivals were "as expected more emotional than logic." He also said that there was no need to get "too emotional" as India needs to keep in mind that any "tilt" on either side could impact the country\s foreign policy. The BJP leader said that India was a votary of peace and would take all efforts to ensure that West Asia becomes a region of peace. He rejected all calls for condemnation of Israel in any form.

Many of the opposition parties, particularly those with leftist leanings have even organized protests outside the Israeli embassy in New Delhi, but the protests have been limited so far, as Israel is widely popular in India. It has frustrated the enemies of Israel in the country to no end that majority of India sees nothing wrong in Israel\s actions.

Autor: Raghav Hedge – India


Share it!
Tags: India, Guvern, rezolutie, conflict, Israel, proteste


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.