Logo

India taie fondurile Greenpeace

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5048 times
India taie fondurile Greenpeace Image

India taie fondurile Greenpeace

RO

Autoritățile din India au luat măsuri drastice asupra Greenpeace, intezicând ramurei organizației din India de a mai primi fonduri de peste hotare. Aceste acțiuni fac parte dintr-o inițiativă a guvernului Indian împotriva organizațiilor ce protejează mediul, deoarece în țară se crede că organizațiile non-guvernamentale care sunt ajutate cu fonduri de guvernele vestice lucrează în principal pentru a opri dezvoltarea economiei indiene. 

Guvernul lui Narendra Modi a oprit licențele pentru finanțare externă pentru 9000 de ONG-uri. Greenpeace a fost acuzată că promovează o agendă occidentală liberală după ce a organizat proteste împotriva proiectelor nucleare și miniere, proiecte care guvernul crede că ar fi ajutat la creșterea PIB-ului.  

Aceste măsuri ar putea răni serios activitățile Greenpeace în India. Este de așteptat ca Greenpeace să conteste ordinul guvernului în fața instanței. Guvernul pretinde că Greenpeace India încalcă regulile finanțării externe și că a ascuns anumite informații financiare importante, dar și că a rănit interesele economice ale Indiei. 

Vinuta Gopal, un oficial de la Greenpeace India a declarat că această mișcare este „o încercare disperată de a ne opri munca” și „încă o încercare de a reduce la tăcere criticile.”  

Multe alte ONG-uri precum Ford Foundation, o agenție filantropistă americană, precum și multe organizații de caritate creștine  au fost puse pe lista cu organizațiile a căror finanțare externă trebuie verificată de către Ministrul de Interne indian.   

Mulți indieni sunt suspicioși când vine vorba de ONG-uri străine, crezând că acestea sunt anti-India și că încearcă să oprească dezvoltarea economic a țării. De fapt, rapoartele secrete realizate de către agențiile de inteligență din țară arată că oprirea proiectelor de dezvoltare organizate de Greenpeace în India și alte ONG-uri ar putea scădea PIB-ul cu 3%.  

Oficialii de la Greenpeace i-au sfidat pe cei indieni, declarând următoarele: „câtă dramă. Din moment ce majoritatea fondurilor noastre vin de la cetățenii indieni, munca noastră poate continua. Noi suntem încrezători că oamenii vor arăta că sunt gata să lupte și să trimită un mesaj clar celor de la putere: nu puteți să dați la o parte pe cine nu vă convine într-o democrație.” 

Sumit Ganguly, directorul de la Centrul Global de Securitate Americană de la Universitatea Indiana din Bloomington a apărat Greenpeace, declarând că „aceste tactici ne amintesc de Uniunea Sovietică și de Republica Populară Chineză și nu de o țară care se laudă cu instituțiile democratice și devotamentul său față de libertățile civile și cele personale. Cum să fii o democrație liberal dacă ești atât de amenințat de o fundație care cheltuie câteva milioane de dolari în țara ta?”  

E clar că aceste ONG-uri au sprijinul intelectualilor și al organizațiilor liberale occidentale, dar indianul de rând are o opinie negativă față de ele. De fapt, majoritatea indienilor sunt bucuroși că acești „activiști de 5 stele” cum sunt ei numiți în India, au primit o lecție. În timp ce guvernul lui Narendra Modi va fi criticat cu siguranță de Occident pentru că a luat măsuri împotriva organizațiilor finanțate extern din India, deciziile sale sunt sprijinite de către public.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.huffpost.com

EN

Authorities in India have cracked down on Greenpeace, banning its India branch from receiving funds from abroad. This follows a series of crackdowns by the Indian government against environmental and developmental organizations. This follows a strong feeling in India that non-government organizations, aided and abetted by western governments, are working in sync to prevent the Indian economy from growing fast.

Narendra Modi government has so far cancelled the foreign funding licenses for over 9000 NGOs. Greenpeace in particular has been accused of promoting a liberal Western agenda by campaigning against mining and nuclear projects, which the government felt was hurting the nation’s GDP growth.

This move could hamper Greenpeace’s activities in India. Greenpeace is now expected to challenge the government’s order in court. The government claims that Greenpeace India violated rules on foreign funding, and withheld important financial information, and damaged the India’s economic interests.

Vinuta Gopal, a Greenpeace India official said, the move was “a desperate attempt to get us to cease our work” and “yet another attempt to silence criticism.”

 Many other leading NGOs such the Ford Foundation, a top American philanthropic agency, as well as the Christian charity Caritas – have been placed on a watch-list which requires every dollar of foreign donations to be preapproved by the Indian home ministry.

Many Indians share deep suspicion of foreign NGOs believing that they are anti-India and are trying to restrict their economic growth. In fact, secret report by the country’s top intelligence agency warned that any delays to India’s key development projects as sought by Greenpeace and other NGOs could effectively take away up to 3%  off India’s annual growth rate.

Greenpeace officials put up a show of defiance, saying, “this latest melodrama. Since the majority of our funding comes from Indian citizens, most of our work can indeed continue. We are confident that people will show they are ready to fight back in style, and send a clear message to those in power: you just can’t muzzle dissent in a democracy."

Sumit Ganguly, director of the Centre on American and Global Security at Indiana University in Bloomington defended Greenpeace, saying,  “These tactics are more reminiscent of the Soviet Union or current day People’s Republic of China rather than a country that takes pride in its democratic institutions and its commitment to civil liberties and personal freedoms. What’s the point of being a liberal democracy if you are so threatened by a foundation that spends a few million dollars in your country?”

It is clear that these NGOs may have the support of intellectuals and western liberal organizations, but the average Indian has a very negative view of them. In fact, most Indians have been happy that these “5 star activists” as they are called in India, have been taught a lesson.  While the Narendra Modi government may get a lot of criticism in the West for taking action against foreign funded NGOs, in India, this move has found a lot of support among the public. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: india, greenpeace, ong, verde, guvern,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.