Logo

India, o tara bogata, dar saraca

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 9878 times
India, o tara bogata, dar saraca Image

India, o tara bogata, dar saraca

RO

India este a doua țară cea mai populară din lume din cauza numărului foarte mare de cetățeni, a democrației, a climatului, a limbii și a culturii. India a fost creată în 1947. Astăzi, India crește prea repede. Potrivit noilor cifre publicate de către autoritățile indiene în 2015, creșterea economică a ajuns la 7,5%. Eu cred că acest procentaj este cel mai mare din lume. În 2014, această rată era de 6,9%. Dacă vorbim despre țări vecine precum China, rata creșterii este de 6,3%. India însă suferă de o criză de câțiva ani. După câțiva ani ani dezamăgitori, țara a început din nou să crească. Economia indiană este a 10-a din lume, iar prezicerile economice arată că în curând va ajunge pe locul 3 în lume, după Statele Unite și China.   

Economia Indiei duce la două întrebări foarte importante, acestea fiind va continua India pe acest drum sau se va întoarce criza anterioară? Și dacă asta se va întâmpla, cum va ieși India ca o nouă putere economică în lume? Răspunsurile la aceste două întrebări sunt presupunerile făcute deseori în Occident. Primul e că această creștere a Indiei nu va fi liniară și uniformă. Din punctul de vedere al economiei, India este un haos deoarece țara are 1,3 miliarde de oameni foarte diferiți. toate aceste calcule de creștere din India sunt realizate potrivit unei formule noi și generoase. Acum un an, acest lucru a fost respins de către un expert în economie, „Rushi Sharma”, autor de bestselleruri și bancher. Personalități precum el au respins această formulă ca o „glumă proastă”. Mai recent însă, și alți economiști din India au fost și mai nimicitori.  

Statisticile PIB-ului din India este o organizație guvernamentală care descrie realitatea pe care nu o vede nimeni. Cu toate acestea, toți cei care sunt din India sau care vin în India văd că țara suferă de niște probleme uriașe. Dar totuși, nu trebuie să dăm la o parte ideea că India ar putea deveni o putere mondială. Oricare ar fi incertitudinile, e dificil de negat bogăția uriașă generată de India în ultimii 25 de ani. Eu cred că este posibil ca India să crească prea repede în anii ce vin și vom vedea un astfel de model mult timp.  

Așadar, ce înseamnă această creștere economică a Indiei pentru restul lumii? Pânăa cum, India nu și-a transformat noua bogăție într-o influență la nivel mondial. Până acum, India a avut o poziție destul de joasă pe scena internațională. Un alt motiv este că India a fost mereu absentă din consiliul pe probleme de securitate a Națiunilor Unite, dar și țările vecine ale Indiei sunt dure. Fostul Prim Ministru al Indiei, Manmohan Singh a declarat în 2013 că în ciuda creșterii, India va rămâne mereu o țară săracă. Dar încercările noului Prim Ministru Modi de a rezolva aceste probleme au dat roade, iar India se află acum pe lista țărilor dezvoltate din lume.   

Autor: Abdul Waly - Pakistan
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.yourarticlelibrary.com

EN

India is the 2nd most popular country in the world because of its largest population, Democracy, climate, language and culture. India came into existence in 1947.Nowadays India is growing too fast. According to new figures which are released by Indian authorities in 2015 put economic growth in the emerging power at 7.5%. I think this growth percentage is the highest percentage in the world. In 2014, this rate is about 6.9%.If we talk about the neighbor countries of India like China this growth rate is about 6.3% in 2016.India is suffering from a crisis from the last few years. So after few disappointing years now this country is once again began growing. Indians economy is the 10th biggest economy in the world and this economy forecast to reach at the third number in the world after the United States and China.

Economy of India leads two significant questions that are Indian will rise which looked too hard or India will really back on track of crisis.? And if so, what will India eventual emergence as a major economic power in the world? The answers to both the question are many of the easy assumptions which are often made in the west. The first one is that India will rise is unlikely to be linear and uniform. In Economy point of view, India is very little else in the chaotic because immensely it is a varied nation of approximately 1.3 billion. All the growth calculations of India were made according to a new and generous formula. A year ago this is dismissed by an expert of emerging economics "Rushi Sharma", best-selling author and Banker. These personalities dismissed this formula as "a bad Joke". More recently also, other economists of India have been less scathing.

GDP growth statistics is a Government organization in India which describes ground reality nobody claims on this organization. However, anyone who belongs to India or spends some time in India knows that this country still suffers from enormous problems. But still it would be wrong to dismiss the rise of India. Whatever the doubts, it is so difficult to deny the huge wealth generated in India over the past 25 years. I think it is likely India will grow too fast in the upcoming years will see more of the same.

So what this Economic growth of India mean for the rest of the world. So far India has not yet converted its new found wealth into commensurate global clout. After the creation of this India to till now India has always punched below its weight on the international stage.One another reason is that India has been absent from the United Nation Security council and also neighborhood countries of India are quite tough. Former prime minister of India Manmohan Singh said in 2013 that despite the boom years India always remains a poor country. But great struggles of new prime minister of India Modi works and now India is in the list of developed countries of the world.

Author: Abdul Waly - Pakistan

Share it!
Tags: india, economie, crestere, saracie, asia, china, usa


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.