Logo

India o duce din ce in ce mai bine!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 4824 times
India o duce din ce in ce mai bine! Image

India o duce din ce in ce mai bine!

RO

În momentul de față, americanii s-au trezit într-o criză politică mulțumită protestelor dintre suporterii și cei care sunt împotriva președintelui Donald Trump, dar există o țară care nu a fost niciodată mai pașnică și mai stabilă din punct de vedere politic, și anume India.

Există mult optimism în ceea ce privește viitorul în India sub conducerea Prim Ministrului Narendra Modi, care este un președinte de dreapta la fel ca președintele Trump. La fel ca și Trump, lui Modi I se opun cei din poziții înalte și este sprijinit de oamenii de rând. La fel ca și Trump, Modi este un tip dinafara scenei politice.

Dar există mai multe diferențe decât similitudini între cei doi. Modi nu obișnuiește să vorbească prea mult și nu devine la fel de emoționat precum Trump. El nu-și schimbă deciziile odată ce le-a luat.

El știe că presa nu îl place, dar presa nu poate să facă prea multe deoarece el niciodată nu reacționează în fața acuzațiilor presei. El reprezintă cumpătarea într-o țară cu o scenă politică volatilă recum India. În plus, este un geniu când vine vorba de victorii. Modi a câștigat majoritatea alegerilor la nivel de statal și local de când a ajuns la putere în 2014.

Dar ce putem spune despre efectul pe care Modi l-a avut asupra economiei indiene? Până acum, totul e bine – economia indiană tocmai a intrat în stadiul cel mai rapid de creștere. Țara are PIB-ul cu cea mai rapidă creștere din lume în momentul de față, deoarece acesta crește mai repede și decât cel din China.

Bursa din India zboară, NIFTY trecând de 10.000 recent și BSE SENSEX atingând 32.000.

Un raport scris de către Edelweiss Investment Research arată că „noi credem că India este aproape de a intra în acest stadiu și că nu am văzut încă cât de repede poate crește.”

Edelweiss a declarat că: „dacă am compara Nifty cu randamentul obligațiunilor statului, vom vedea că capitalurile proprii încă sunt foarte atractive în comparație cu titlurile de creanță și ar trebui să așteptăm să aibă loc o schimbare în alocarea fondurilor de la datorii la capitaluri proprii.”  

Edelweiss a lăudat deciziile uriașe luate de către Modi precum demonetizarea, un efort major de a aduce toate bancnotele contrafăcute sau averea neimpozitată în mâinile guvernului și introducerea GST-ului, care unifică întregul sistem de taxă în India.

Raportul avertizează însă că această creștere nu a fost intenționată și explică de ce: „creșterea exporturilor continuă desi se confruntă cu o rupie puternică. Noi ne așteptăm ca exporturile să rămână sănătoase, odată cu îmbunătățirea activității industriale globale. Noi credem că povestea de consum a Indiei va afecta investițiile la fel cum am văzut între 2003 și 2008 și în anii precedenți.”  

Inflația în India este foarte joasă, rezervele în valută străină sunt la nivelul cel mai sus dintotdeauna, iar economia pare că merge în sus. Acestea sunt cu siguranță toate știri bune pentru indieni, iar noi aici la ZapperNews.ro le urăm tuturor indienilor o zi a independenței fericită pe 15 august!

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.ndtvimg.com

EN

Even as Americans find themselves in a huge political crisis thanks to the clash between the supporters and opponents of President Donald Trump, one country that has never looked more peaceful or more politically stable is India.

There is a lot of optimism about the future in India under Prime Minister Narendra Modi, who is very much a right-wing leader like President Trump. Like Trump, PM Modi is opposed by the establishment forces and supported by the masses. Like Trump, PM Modi is an outsider.

But there are more differences than similarities between the two. PM Modi does not have the habit of talking too much and he does not get emotional in the same manner as Trump does. He does not change his decisions once they are made.

He knows the media does not like him, but the media cannot do much against him as he hardly ever reacts to the latest media outrages. He is a semblance of sanity in a politically volatile country like India. Plus, he is a genius at winning elections. PM Modi has consistently won most of the elections at the state or local level that were held after he came to power in 2014.

But what about Modi’s effect on the Indian economy? So far, so good – the Indian economy has just entered its fastest growth stage. The country has the world’s fastest growing GDP at the moment, even faster than China.

The Indian stock markets are flying with the NIFTY crossing 10,000 recently and the BSE SENSEX hitting 32,000.

A report from Edelweiss Investment Research said, “We believe that India is at the cusp of entering this phase and full blown bull market is yet to play out.”

Edelweiss stated: “A comparison of Nifty’s earning yield versus the 10 year government bond yield shows that equities are still attractive as compared to debt instruments and we should expect shift in the allocation of funds from debt to equity to continue.”  

Edelweiss hailed the landmark decisions taken by PM Modi such as demonetization, a major effort made to bring all black money or untaxed wealth into the system, and GST, which unifies the tax system for all in India.

The report warned that export growth wasn’t taking off as intended and explained why: “Export growth is held up despite facing pressure from a strong rupee. We expect exports to remain healthy with global industrial activity reviving. We believe that India’s strong consumption story will drive in investment as witnessed from 2003-08 and earlier episodes.”  

Inflation in India is at a low, foreign exchange reserves are at the highest they have ever been and the trajectory of the economy is very much on the up. This is certainly good news for Indians, and we at ZapperNews.ro wish all Indians a “Happy Independence Day” on August 15th! 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: india, modi, reforme, prim ministru, asia, director, taxe, impozite,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.