Logo

India/ Realizarile Prim Ministrului Modi!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 3109 times
India/ Realizarile Prim Ministrului Modi! Image

India/ Realizarile Prim Ministrului Modi!

RO

Acum 3 ani, pe 16 mai 2014, Narendra Modi a câștigat cele mai importante alegeri dintotdeauna, obținând o majoritate uriașă pentru a deveni Prim Ministrul Indiei. Acesta a fost un eveniment uriaș pentru toți cei care l-au sprijinit pe Modi și de asemenea, a fost un eveniment care a schimbat India pentru totdeauna.

Deși primii doi ani din mandatul lui Modi au fost plini de acțiune, al treilea an a făcut diferența. Mulți critici au comentat în primii doi ani că Prim Ministrului îi păsa mai mult de politica externă decât de reformele economice care aveau să aducă schimbări în țară și de care India avea atât de multă nevoie.

Unde sunt reformele? se plângeau experții. Acum că guvernul lui Modi și-a încheiat al treilea an, putem spune că au sosit și reformele, și în ce fel!  

Guvernul a lansat mai multe politici îndrăznețe care au ca scop controlarea mediului politic și economic datorită cărora Modi a reușit să obțină o victorie zdrobitoare, câștigând alegerile în statul Uttar Pradesh – cel mai mare stat din India.

El a câștigat de asemenea statele Goa, Uttarakhand și Manipur, cee ace înseamnă că partidul lui, BJP-ul, deține puterea în 16 state indiene unde locuiește 70% din populație.

Schimbarea poate fi văzută peste tot. Demonetizarea bancnotelor de valoare mare care a început pe 8 noiembrie 2016 a dat curs unui set de evenimente care au ajutat guvernul să schimbe peisajul din sectorul financiar.

Acesta a fost unul dintre cele mai mari exerciții economice din istorie, deoarece o națiune cu o populație de 1,25 miliarde de oameni a schimbat 70% dintre toate bancnotele de pe piață. Aceasta a fost o fază foarte dificilă din mandatul lui Modi, dar a urmat o victorie în cadrul noilor alegeri, care au arătat faptul că publicul îl sprijină, chiar și după demonetizarea bancnotelor.

Aceasta a fost urmată de Taxa pe Bunuri și Servicii (GST) care a impus întregii țări un singur sistem de taxare. Înainte, fiecare stat din India avea propriile taxe, dar acum va exista uniformitate și toate statele vor plăti aceeași taxă, numită GST.

Alte initiative importante au fost Codul Insolvenței și Falimentului, precum și amendamentele SARFAESI și Actele de Recupere a Datoriilor, care ar trebui să ajute guvernul să rezolve problem împrumuturile cu care se luptă băncile din sectorul public.

Guvernul a amânat data anunțării bugetului și a fuzionat-o cu Bugetul Căii Ferate și Bugetul Uniunilor, o altă reformă foarte importantă.

Publicul îl sprijină pe Modi într-un număr covârșitor. El este cu mult mai iubit decât oricine altcineva din opoziție și se bucură de o rată de aprobare între 60% și 80%, în funcție de sondaj. E clar că indienii îl văd ca pe un om de-al lor, nu ca pe un politician.

Și industriașii l-au sprijinit pe Modi la fel de mult ca oamenii de rând. Directorul Bharti Enterprises, Sunil Bharti Mittal a declarat că: „punctul cel mai important al leadershipului Prim Ministrului Modi a fost claritatea scopului lui, modul de gândire și abilitatea de a lua decizii îndrăznețe. De la Digital India, Make in India până la GST, demonetizarea și Swachch Bharat, guvernul a abordat o viziune de a duce India la un nou nivel.”

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.slate.com

EN

It was exactly 3 years ago, on May 16, 2014, that Narendra Modi won the biggest election of all time, winning a comprehensive majority to become the Prime Minister of India. That was a huge moment for all of us who supported Modi, and set into motion events that would change India forever.

While the first two years of PM Modi were action packed, it was the third year that really made all the difference. Many observers were commenting in the first two years that the Prime Minister was more worried about this foreign policy than about bringing forth wholescale economic reforms, which India needed so badly.

Where are the reforms, as experts complained. Now that the Modi government has completed its third year, it can be said that the reforms are here, and how!

The government has unleashed a number of bold policy actions which helped it to seize control of the economic and political narrative, because of which PM Modi was able to win a huge political victory, winning the state elections in the state of Uttar Pradesh – India’s biggest state – comprehensively.

He also won the states of Goa, Uttarakhand and Manipur, thereby ensuring that his party, the BJP, were in power in 16 Indian states, covering a population of 70%.

Change is there to be seen everywhere. The demonetization of high-value currency notes on November 8, 2016 started a chain of events that helped the government change the landscape of the financial sector.

That was one of the biggest economic exercises conducted in history, as an entire nation of 1.25 billion changed 70 percent worth of currency notes. That was a very difficult phase in PM Modi’s tenure, but the victory in the elections that followed, which were seen as a referendum on demonetization shows that the public supported him all the way.

This was followed by the Goods and Service Tax (GST) which brought the entire country under a single taxation system. Before that every state in India had its own taxes, but now, there will be uniformity and all states will levy the same tax, called as the GST.

Other important initiatives have been the Insolvency and Bankruptcy Code as well as critical amendments to the SARFAESI and Debt Recovery Acts, which should help the government deal with the bad loans problem that public sector banks are saddled with.

The government has advanced the Budget date and merged the Railway Budget with the Union Budget, which is another significant reform.

Public support for PM Modi is enormous. He is way ahead of anyone in the opposition and enjoys approval rating of between 60 percent and 80 percent, depending on which opinion poll you refer to. It is clear that the people of India see him as one of their own.

Industrialists have been very supportive of PM Modi, just as much as ordinary citizens. Bharti Enterprises Chairman Sunil Bharti Mittal said, “The highlight of Prime Minister Modi’s leadership has been clarity of purpose, transformational thinking and the ability to take bold decisions. From Digital India, Make in India to GST, demonetisation and Swachch Bharat, the government has taken a visionary approach to taking India to the next level.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: india, modi, reforme, prim ministru, asia, director, taxe, impozite,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.