Logo

India/Raportul UN pentru dezvoltare

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7238 times
India/Raportul UN pentru dezvoltare Image

India/Raportul UN pentru dezvoltare

RO
Naţiunile Unite au publicat recent \"raportul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului\" conform căruia o mare majoritate a oamenilor care trăiesc pe mai puţin de 1,25 de dolari pe zi locuiesc în Asia de Sud si Africa. India este una dintre cele mai surprinzătoare ţări, deoarece 35% din cele 1,2 miliarde de oameni săraci din întreaga lume trăiesc în India.

India o duce prost si când vine vorba de mortalitatea infantilă, până la 1,4 milioane de copii murind în fiecare an înainte de a implini vârsta de 5 ani. Raportul UN recunoaşte că ţara a parcurs un progres continuu în decesele infantile, cu aproape 50% în ultimul deceniu, dar faptul că 40% din decesele infantile din întreaga lume apar in India este un adevăr crunt. India mai are de parcurs un drum lung pentru a-şi îmbunătăţi standardele de sănătate pentru copiii mici.

Lucrurile arată la fel de rău şi când bine vorba de sănătatea femeilor din India, ţara având aproape 320 de decesele materne la fiecare 10.000 de naşteri - o proporţie mai mare decât oriunde altundeva în lume, chiar mai mare decât în Africa sub-sahariană. De fapt, până la 17% din toate decesele materne din lume, aproape 500.000, au loc în India.
 
Raportul UN spune că  mai multe dintre obiectivele de dezvoltare au fost îndeplinite de către India, dar mai  are încă un drum lung de parcurs, şi mai trebuie îndeplinite multe obiective înainte de termenul limită din 2015 pus de către UN pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor de dezvoltare de toate ţările.  
Există optimism totuşi, deoarece trei dintre obiectivele UN pentru 2015 au fost deja îndeplinite, precum – facilităţi mai bune pentru apă de băut pentru cei săraci, reducerea semnificativă a sărăciei şi introducerea mai multor fete în şcolile primare, îndeplinind aici egalitatea sexurilor.   

Mai sunt multe de îndeplinit, precum acces mai uşor la tratamentele pentru malaria, tuberculoză şi HIV. În timp ce problema foametei nu a fost rezolvată complet, a fost totuşi diminuată destul de mult, în special în India. Procentul oamenilor subnutriţi în comparaţie cu populaţia Indiei a scăzut de la 24% la 14% în ultimii 10 ani, ceea ce este o realizare demnă de laudă pentru ţară.  
În timp ce India mai are de îmbunătăţit indexul dezvoltării umane, a fost realizat un progres semnificativ în direcţia potrivită. Mai multe trebuie să fie realizate şi pot fi realizate.
  
Secretarul General al UN Ban Ki-Moon a declarat într-un discurs recent: \\\"Noi ştim că realizările au fost inegale printre obiective, şi printre regiuni şi ţări şi printre grupuri de populaţie”. Secretarul General Ban a adăugat de asemenea că până când aceste dezechilibre nu vor fi redresate prin intervenţii mai îndrăzneţe şi mai centrate de către guvernele naţiunilor în curs de dezvoltare, este foarte improbabil ca unele dintre cele mai dificile obiective să fie îndeplinite, aici incluzând arii critice precum mortalitatea infantilă, decesele materne, educaţie primară universală şi protejarea mediului.
  
Se speră că noul guvern ce se află la putere în Delhi acordă atenţie apelului către acţiune a Secretarului General Ban şi acţionează urgent pentru a îndeplini obiectivele puse de proiectul de Dezvoltare a Mileniului a UN. 

Autor: Rgahav Hedge - India
Traducător: Raluca

EN
The United Nations recently came out with the Millennium Development Goals Report 2014 recently, according to which a huge majority of people who subsist on less than 1.25 dollars a day are from South Asia and Africa. India has the dubious distinction of being home to over 35% of the world\'s 1.2 billion poorest people.

India also fares poorly when it comes to infant mortality, with as many as 1.4 million children in the country dying each year before turning 5 years of age. The UN report does acknowledge that the country has made a steady progress at reducing under aged child deaths, by as much as 50% over the last decade, but it is a fact that 40% of the death of under aged children all over the world, happens in India. India still has a long way to go to improve its health standards for small children.

Things look equally grim when it comes to women\'s health as well in India, with the country having as many as 230 maternal deaths for every 100,000 births – a ratio that is the highest in the world, even worse than that in sub-Saharan Africa. In fact, as much as 17% of all maternal deaths, in the world, as many as 500,000, happen in India.

The UN report did say that several development targets have been met by India, but there is still a long way to go, and much more has to be achieved before the 2015 deadline set by the United Nations to achieve the developmental goals by all countries. 

There has been a cause for optimism as three of the United Nation\'s goals for 2015 have already been met, such as - better drinking water facilities for the poor, reducing poverty significantly and getting more girls in primary schools, achieving a gender parity there.

A lot more is yet to be achieved, such as greater access to malaria, tuberculosis and HIV treatments. While the problem of hunger has not been solved completely, it has been mitigated to a large extent, especially in India. The percentage of undernourished people relative to India\\\'s population has seen a significant fall from 24% to 14% over the last 10 years, which is a laudable achievement by the country.
While India is yet to improve on many of the yardsticks for human development index, a significant progress has been made in the right direction. A lot more has to be achieved and can be achieved. 

The United Nations Secretary-General Ban Ki-moon said in a recent speech,\"We know that achievements have been uneven between goals, among and within regions and countries, and between population groups.\" Secretary-General Ban also added that till the imbalances were addressed through much bolder and even more focused interventions by the governments of the developing nations, it was highly unlikely for some of the more difficult targets to be met, including critical areas such child mortality, maternal mortality, universal primary education, and sustainability of the environment.

It is hoped the new government in power in Delhi pays heed to Secretary-General Ban\'s clear call for action and takes urgent steps to achieve the goals set by the United Nations Millennium Development project.

Autor: Raghav Hedge

Share it!
Tags: ONU, zappernews, India


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.