Logo

India/ Prim Ministrul Modi in Israel!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 2689 times
India/ Prim Ministrul Modi in Israel! Image

India/ Prim Ministrul Modi in Israel!

RO

Prim Ministrul Narendra Modi va vizita Israelul în curând într-o călătorie istorică. Vizita de două zile a Prim Ministrului Modi în Israel va începe pe 4 iulie și este prima vizită în Israel realizată de un Prim Ministru indian. Acordurile ce vor fi semnate între cele două națiuni sunt în valoare de miliarde de dolari.

li Alfassi de la compania israeliană IAI a declarat că „nu totul se rezumă la activități de apărare, există și alte departamente. Eu cred că cooperarea între cele două țări este foarte importantă și strategică pentru toată lumea.”

IAI produce arme pentru Israel, iar India este cea mai mare piață. Acordul dintre India și Israel în 2016 era în valoare de $4,2 miliarde. Acesta este cu mult mai mare față de acordul de $200 de milioane, acordul dintre cele două țări când India a ridicat toate interdicțiile asupra Israelului în 1992. India a fost una dintre țările care au ajutat Palestina și au refuzat să facă comerț cu Israelul.

Dar acum, lucrurile stau diferit. Israelul și India sunt prieteni foarte buni. Israelul are o industrie a armelor înfloritoare, iar India este cea mai mare piață a acesteia, potrivit lui Daniel Flesch de la Avascent: „India este o piață condusă de amenințări și acest lucru se vede clar în normalizarea relațiilor de apărare.”

Vizita Prim Ministrului Modi este urmărită îndeaproape de comunitatea internațională, care vrea să știe încontro se îndreaptă relația dintre India și Israel.

În cee ace privește ultimul acord al companiei cu forțele navale indiene, Alfassi de la IAI a declarat că: „acum, forțele armate indiene au ales acest sistem de apărare pentru trei servicii. Acest lucru înseamnă că IAI și alte companii israeliene vor fi mai active în India în anii ce vin.”

Israelul este de asemenea unul dintre cei mai mari suporteri ai politicii Make in India al Prim Ministrului, care încearcă să încurajeze fabricarea și cercetarea în India.

„Alături de acest program, noi suntem 100% alături de politica Make in India a Prim Ministrului Modi. Chiar și înaintea acestei initiative, noi am început să dezvoltăm și să producem alături de mulți subcontractanți din India care produc părți și sisteme și subsisteme de MRSAM [Medium-Range Surface-to-Air Missile] din India” a declarat Alfassi.

Flesch de la Avascent adaugă că „India poate să apeleze la Israel nu doar pentru a obține capacitatea de apărare, ci și pentru a învăța multe lucruri legate de apărare și pentru a putea să răspundă amenințărilor văzute și nevăzute din mediul său.”

Cu siguranță că India a demonstrat că poate fi un prieten foarte bun pentru Israel în această situație globală foarte tensionată datorită căreia Israelul se trezește că este din ce în ce mai izolat. Prim Ministrul Modi nu și-a ascuns admirația față de puterea antreprenorială și tehnologică. Israelul a găsit în Modi un prieten adevărat care se cunoaște la ananghie.

Prim Ministrul Modi se va întâlni cu comunitatea indiană din Israel formată din 40.000 de oameni, care sunt mari suporteri ai lui. El se va întâlni de asemenea cu Moshe Holtzberg, copilul israelian de 11 ani care avea doar doi ani când părinții lui au fost uciși de teroriști în cadrul atacurilor teroriste din Mumbai din 2008. Acesta va fi într-adevăr un moment emotional. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.indianexpress.com

EN

Prime Minister Narendra Modi is going to be visiting Israel shortly on a historic tour. PM Modi’s 2-day tour of Israel begins on July 4 and is the first trip to Israel by an Indian Prime Minister. Business deals worth billions of dollars will be signed on this trip between the two nations.

li Alfassi of the Israeli company IAI said, "Not everything is starting and ending in defense activities, there are more areas. I think the cooperation between the two countries is very important and strategic to both."

IAI is an arms manufacturer for them, India is the biggest market. The trade between India and Israel was $4.2 billion in 2016. This is much higher than the figure of $200 million, which was the trade between the two countries when India first removed all blockades on Israel in 1992. India was one of the many countries in those days that were sympathetic to the Palestinian cause and refused to trade with Israel.

But now things are different. Israel and India are now best friends.  Israel has a flourishing weapons industry and India is its biggest market, says Daniel Flesch of Avascent: "India in particular was really a threat-driven market and its showing a normalization of defense relations."

PM Modi’s visit is being closely watched by the international community, who want to know the direction in which the India – Israel relationship takes.

Speaking about his company’s recent deal with the Indian Navy, IAIs Alfassi says, "The meaning of the recent deal is that now the Indian armed forces have chosen this air defense system for the three services. The meaning of this project is that IAI and other Israeli companies will be active in India for years to come."  

Israel is also one of the biggest supporters of Prime Minister Modi’s Make in India policy, which seeks to encourage manufacturing and research in India.

"With this program we e 100 percent implementing the policy of Prime Minister Modi of Make in India. Even before this initiative we started developing and producing together with dozens of subcontractors in India who e producing parts and systems and subsystems of this MRSAM [Medium-Range Surface-to-Air Missile] system in India," Alfassi said.

 Avascents Flesch adds, "India can look to Israel, not only to acquire defense capabilities but also defense know-how and be able to adapt to threats, unforeseen threats in its environment."

Certainly, India has proved to be a good friend to Israel in a tense global political situation when Israel finds itself increasingly isolated. Prime Minister Modi has made no secret of this admiration for Israel’s entrepreneurial strength and technological power. Israel has found in PM Modi a true friend in their time of need.

PM Modi will be meeting the 40,000 strong Indian community in Israel, who are his big supporters. He will also meet Moshe Holtzberg, the 11- year old Israeli child who was only two when his parents were killed by terrorists in the 2008 Mumbai attacks. That is going to be an emotional moment. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: india, modi, israel, vizita, arme, afaceri, acorduri, palestina, terorism, atacuri, isis, mumbai,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.