Logo

India / Modernizarea caii ferate

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12573 times
India / Modernizarea caii ferate Image

India / Modernizarea caii ferate

RO

India va cheltui mai mult de $130 de miliarde încercând să transforme și să modernizeze complet infrastructura căilor ferate care se prăbușește. Căile ferate sunt coloana vertebrală a sistemului de transport, dar au fost ignorate de toate guvernele până acum.

Guvernul indian prezent condus de Prim Ministrul Narenda Modi și-a luat responsabilitatea de a schimba căile ferate în mai bine. Suresh Prahbu, ministrul indian al căilor ferate a adus un buget revoluționar care promite să crească investiția în infrastructura căilor ferate, oferind mai mult de $100 de miliarde în următorii 5 ani pentru acest proces.

Vorbind despre importanța căilor ferate din India, Prahbu a vorbit despre Mahatma Gandhi și cum căile ferate l-au ajutat să salveze India de sub puterea Marii Britanii. El a declarat că „este o organizație care atinge inimile și însăși existența tuturor indienilor, chiar și cea a lui Mahatma Gandhi. Mahatma a decis să facă o călătorie pentru descoperiri în India înainte de a se dedica mișcării de eliberare națională. A făcut apoi acest turneu al Indiei, întotdeauna călătorind la clasa a treia.”  

El a promis că va face sistemul de căi ferate a Indiei mai sigur, că va construi mai multe căi ferate și va face călătoriile cu trenul mai sigure. El a vorbit despre instalarea Wi-Fi-ului în toate trenurile. Vorbind despre eșecul căilor ferate indiene de a-și atinge toate obiectivele propuse până acum, el a declarat că „facilitățile căilor ferate nu s-au îmbunătățit substanțial în ultimele decenii, iar acest lucru este rezultatul unor investiții sub limită care afectează capacitatea, fapt ce duce la un moral scăzut.”

„Acest lucru a dus la un cerc vicios de invetiții cronice sub limită pentru o perioadă lungă. Trebuie să refacem puterea căilor ferate indiene ca și coloana vertebrală a infrastructurii transportului țării noastre.”  

Prabhu a vorbit despre importanța forței de muncă formată din 1.6 milioane de oameni care lucrează la căile ferate: „Oamenii noștrii sunt cei mai importanți. Chiar și pe această perioadă scurtă cât am deținut această funcție am văzut entuziasmul și dedicarea personalului care lucrează la căile ferate din întreaga țară. Pentru călătoria noastră de transformare și pentru a avea succes, va fi foarte important să folosim talentul angajașilor noștrii și să îl dezvoltăm prin programe de training.”  

Referindu-se la cele mai rapide trenuri din India, Rajdhani și Shatabdi, el a declarat că nu sunt destul de rapide: „Căile ferate indiene trebuie să aibă trenuri rapide precum Rajdhani și Shatabdi, trenuri obișnuite precum și trenuri pentru marfă. Este cineva surprins de faptul că deși Rajdhani și Shatabdi pot ajunge la o viteză de 130 de km/oră, viteza medie nu trece de 70 de km? Este cineva surprins de faptul că trenul obișnuit pentru pasageri sau trenul de mărfuri nu poate trece de media de 25 de km/oră?”  

Modernizarea căilor ferate indiene este critică pentru planurile Prim Ministrului Narendra Modi de a reîntineri creșterea Indiei încă o dată după ce economia s-a împotmolit.

Primul Ministru Modi a declarat că bugetul a marcat  o „schimbare radicală de la discutarea proiectelor și trenurilor la acțiuni propriu-zise.”

El a adăugat într-o emisiune TV că „sistemul de căi ferate din India nu este folosit doar pentru a merge dintr-un loc în altul, ci este o unealtă puternică pentru a accelera economia Indiei.”  

Sistemul de căi ferate al Indiei este unul dintre cele mai mari din lume, fiind folosit de aproape 13 milioane de oameni în fiecare zi de peste tot din țară. Acesta este de asemenea cel mai ieftin sistem de căi ferate din lume.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.wikimedia.com

EN

India will be spending over $130 billion in a bid to transform and completely modernize its crumbling railway infrastructure. Railways are the backbone of the country’s transport system but have been ignored by all governments so far.

The current Indian government led by Prime Minister Narendra Modi has taken upon itself to change Indian Railways for the better. Suresh Prabhu, India’s minister for railways came out with a revolutionary budget that promises a great increase in investment in the railway infrastructure, amounting to over $100 billion over the next 5 years.

Talking about the importance of Indian Railways, Mr. Prabhu talked about Mahatma Gandhi and how the railways influenced him in his quest to free India from British rule. He said: “It is an organization that touches the hearts and existence of all Indians, even Mahatma Gandhi. The Mahatma decided to undertake a voyage of discovery of India before launching himself into the national freedom movement. And he conducted this India tour on trains, always travelling in third class.”

He promised to make India’s railways safer, build more railway lines and make railway journey much faster.  He talked about installing Wi-Fi in all trains. Speaking about why Indian Railways had failed to perform up to expectations so far, he said, “Railways facilities have not improved substantially for the past few decades, which is the result of under-investment that affects capacity, leading to poor morale.”

“This fed into a vicious cycle of chronic under-investment for a long time. We must restore the strength of Indian Railways as the backbone of our country’s transportation infrastructure.”

Mr. Prabhu talked about the importance of Railway’s 1.6 million strong workforce: “Our people are our biggest asset. Even in the short term that I have held this portfolio I have seen the enthusiasm and dedication of Railway personnel across the country. For our transformation journey to succeed it will be very important to harness the talent of our employees through training and development.”

Referring to India’s fastest trains, the Rajdhani and Shatabdi, he said they were not fast enough: “The Indian Railways have to run fast express trains like Rajdhani and Shatabdi, ordinary slow passenger trains as well as goods trains. Is it surprising that though Rajdhani and Shatabdi are capable of doing 130 km/hour, the average speed does not exceed 70? Is it surprising that the ordinary passenger train or a goods train cannot average more than around 25 km/hour?”

Modernization of the Indian railways is critical to Prime Minister Narendra Modi’s plans of rejuvenating India’s growth story once again after a prolonged slump in the economy.

Prime Minister Modi said the rail budget marked a “paradigm shift from discussing coaches and trains to comprehensive reform.”

He added in a TV address, “The Indian Railways is not only for going from one place to another, but it is a powerful tool for speeding up India’s economy.”

India’s railway system is one of the biggest railways in the world, carrying more than 13 million people daily around the country. They are also the world’s cheapest railway transport system.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: india, railway, modernizare,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.