Logo

Independenta Cataloniei: da sau nu?

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 6735 times
Independenta Cataloniei: da sau nu? Image

Independenta Cataloniei: da sau nu?

RO

O întrebare care se află pe buzele tuturor în momentele de față este dacă Catalonia își va declara independența. Săptămâna trecută, în Catalonia a avut loc un referendum neoficial organizat de guvernul majoritar pro-independență din regiune. Acesta a fost văzut ca fiind o palmă peste fața guvernului spaniol.

Organizând acest referendum, guvernul catalan a sfidat Curtea Constituțională spaniolă, dar și guvernul de la Madrid. Guvernul spaniol a spus clar că nu va fi tolerată nici o provocare directă la adresa unirii și sanctității Constituției. Dar referendumul a fost totuși organizat.

Peste 800 de oameni au fost răniți când armata spaniolă a intrat cu de-a forța în zonele unde se vota și au luat pe sus urnele de vot și a bătut vontații, a târât femeile de păr și i-a îmbrâncit pe cei bătrâni.

Rezultatele referendumului potrivit guvernului catalan a fost că 90% dintre cei care au votat au declarat că vor independență. 2,26 milioane de catalani au votat, adică 42% din cei 5,3 milioane de votanți ai regiunii. Ceilalți au decis să nu voteze și mulți dintre ei sunt împotriva independenței.

Rezultatul nu impinge guvernul catalan la niște măsuri legale, desi ei au trecut deja mai multe legi pentru a începe procesul de formare a unui stat independent. Guvernul spaniol insistă că referendumul este nul și nu recunoaște rezultatul acestuia.

Așadar, ce spune Constituția spaniolă despre tot acest lucru? Constituția spaniolă spune următoarele lucruri: „Constituția este bazată pe unitatea indisolubilă a națiunii spaniole, patria comună și indivizibilă a tuturor spaniolului; acesta recunoaște și garantează dreptul de a se guverna singure unor naționalități și regiuni din care este formată, dar și solidaritatea tuturor.”

Prim Ministrul Mariano Rajoy al Spaniei a rămas sfidător. Într-un interviu pentru ziarul spaniol El Pais, el a spus că: „eu nu renunț la nimic ce este permis de lege … într-o lume ideală, nu ar trebui să impunem niște soluții atât de extreme, dar lucrurile trebuie să se schimbe dacă vrem să nu se ajungă acolo.”

Între timp, au avut loc zeci de proteste și contra-proteste peste tot în Barcelona și Madrid și în restul țării. „Tot acest lucru produce o ruptură social în Catalonia și acest lucru trebuie rezolvat prin dialog, niciodată prin unilateralism” a declarat un cetățean economist, Jose Manuel Garcia de 61 de ani. „Sunt foarte îngrijorat. Se va încheia urât pentru toată lumea dacă nu vom comunica.”

Acestea sunt momente tensionate, cu siguranță că da. Unul dintre cei mai faimoși cetățeni ai Cataloniei, Pep Guardiola, managerul Manchester City din Prima Ligă engleză a declarat că și el a votat în referendum.

Pep a declarat că „Camp NOu a fost foarte important pentru asta, la fel ca multe alte instituții din Catalonia. Dar, insist, mâine nu întrebăm … nu votăm pentru independență. Mâine nu este vorba de independență, ci despre democrație, este vorba despre ce vor oamenii în Parlamentul Catalan, ei au decis că majoritatea vor să voteze dacă vor să-și trăiască viețile și viitorul altfel.”

„Pentru că vremurile …. Ce s-a întâmplat în secolul XX este foarte diferit față de ce se întâmplă în secolul XXI. Și dorințele celor din secolul XXI, a copiilor noștri, poate că sunt diferite față de cele ale părinților noștri pentru că s-au schimbat, a apărut internetul, societatea este în mișcare” a declarat Guardiola. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.euobserver.com

EN

A question is being asked by many whether Catalonia will get independence. There was an unofficial referendum in Catalonia last week staged by the pro-independence majority government of the region. This was seen as a major offensive against the Spanish government.

By calling the referendum, the Catalan government has defied the Spanish constitutional court as well as the Madrid government. It was made clear by the Spanish government that no direct challenge to the unity of the country or sanctity of the constitution will be tolerated. But the referendum carried on in spite of this.

Over 800 people were injured the Spanish paramilitary stormed polling stations, seized ballot boxes and even beat up voters, dragging women by hair and pushing and shoving at even older men.

The results of the referendum as per the Catalan government, shows that 90% of people cast voted in favour of independence. As many as 2.26 million Catalans voted, which is 42% of the region’s 5.3 million eligible voters. The rest did not take part in the vote and many of them said that they did not favor Catalan independence.

The result is not legally binding although the Catalan government passed legislation start the process of formation of an independent state. The Spanish government insists that the referendum is invalid and does not recognize the results of the vote

So what does the Spanish constitution have to say about it? The Spanish constitution states the following: “The constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish nation, the common and indivisible homeland of all Spaniards; it recognises and guarantees the right to self-government of the nationalities and regions of which it is composed and the solidarity among them all.”

Prime Minister Mariano Rajoy of Spain has been defiant. In an interview with Spanish newspaper El Pais, he said: "I don rule out absolutely anything that is within the law... Ideally, it shouldn be necessary to implement extreme solutions but for that not to happen things would have to be changed."

Meanwhile protests and counter-protests have broken out across Barcelona and Madrid and the rest of the country. "This is producing a social rupture in Catalonia and this has to be resolved through dialogue, never via unilateralism," a citizen, Jose Manuel Garcia, 61, an economist said. Im very worried. This will end badly and everyone will lose (without dialogue)."

These are tense times indeed. One of the greatest and most famous citizens of Catalonia, Pep Guardiola, the manager of Manchester City in the English Premier League, said that he too had voted in the referendum.

Pep said, “The Camp Nou was very important for this, like a lot of other institutions of Catalonia. But, I insist, tomorrow we don ask... we don vote on independence. Tomorrow, its not about independence, its about democracy, its about what the people want to vote for, in the parliament of Catalonia, they decided that the majority want to vote, whether they want to live their lives, their future, in another way.”

“Because the times... what happened in the 20th century is different to what happens in the 21st century. And the wishes of the people in the 21st century, our children, maybe are different to our parents, because things have changed, internet, society moves,” Guardiola said.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: catalonia, independenta, spania, razboi, referendum, da,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.