Logo

Inainte de a fi...celebritati?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 19188 times
Inainte de a fi...celebritati?! Image

Inainte de a fi...celebritati?!

RO
Primele locuri de muncă nu sunt deloc pline de farmec , şi anumiţi A-listeri  pot confirma acest lucru. Am început să căutăm pe internet cele mai intereante joburi ale celebrităţilor , aceştia şi-au plătit cu siguranţă tributul . Vestea bună este că toţi aceştia au ajuns celebrii . Aşa că nu trebuie să ne pară rău pentru ei.

Rod Stewart : Grave Digger

Înainte ca Stewart să încânte publicul cu accentul lui britanic , a lucrat ca gropar la cimitirul Highgate din Londra, în timpul adolescenţei sale . Potrivit lui " Rod Stewart: The New Biography ", el spera ca  lucrând la cimitir ar raţionaliza frica de moarte. El a suferit din cauza  coşmarurilor despre moarte de la o vârstă foarte fragedă şi aşa a crezut , ca un adolescent impresionabil, că probabil dacă s-ar apropia de moarte , dacă chiar ar sapa gorpile pentru cadavre reale el ar scăpa de acea frică.

Sylvester Stallone : Lion cage cleaner
Eu nu sunt sigur care a dus-o mai rău : Walken , care a îmblânzit un leu leneş , sau Stallone , care a curăţat după ei . În timp ce aştepta după cariera lui de  actor să prindă aripi , Rambo a curăţat cuştile leilor de la Grădina Zoologică .

Jon Hamm :Set dresser for porn films
Printre primele joburi a lui Hamm din spatele ecranului, se regasește una în care nu a fost la fel de plin de farmec ca în anii 1960 " Mad Men " . Hamm , care subliniază că pornografia pentru care a proiectat platouri a fost strict soft- core , el a declarat că a fost o modalitate uşoară de a castiga câteva sute p zi .”În esenţă , am  mutat mobilier în jurul persoanelor transpirate , goale . Nu a fost un job bun , dar banii au fost folositori  ", a spus el . " A trebuit să mă descurc  - am vrut să fiu actor . "

Orlando Bloom : Clay trapper
Primul loc de muncă al lui Bloom a fost de  clay trapper , la vârsta de 13 ani într-un poligon de tragere .  El trebuia să încarce cu ţinte de lut şi să asigure prezența ţintelo de lut pentru trăgători .

Hugh Jackman: A party clown
Tendinţele de comedian naturale a lui  Jackman îl fac candidatul perfect pentru un clovn la petreceri  . La aproximativ 50 de dolari pe spectacol , el a ajuns foarte departe .Despre slujba sa, el a spus că " îmi place să mă prostesc" . De asemenea, " am trăit muncind ca şi clovn la  petreceri de copii aproximativ trei ani . Am fost Coco Clovnul şi nu am avut trucuri magice şi îmi amintesc un copil în vârstă de şase ani de la o petrecere care a  spus " mami acest clovn este teribil , el nu ştie nici un truc " - şi avea dreptate " .

Brad Pitt : Chicken mascot and limo driver for strippers
Pitt chiar dacă este unul dintre oamenii de top ai Hollywood-ului , la un moment dat , el nu a fost nimic mai mult decât un pui. Primul sau angajator a fost El Pollo Loco ( Puiul Nebun ) şi el a trebuit să se îmbrace ca un pui , înmâna pliante şi atrăgea clienţii la restaurant. În acelaşi an , în timp ce a luptat pentru a deveni un actor , el era şofer  şi plimba  stripteuze într-o limuzina . " Treaba mea era să le duc petrecerile burlacilor şi alte evenimente ", a declarat pentru revista People . “Le ridicam şi apoi la eveniment primeam banii , puneam muzică lui Prince şi prindeam hailele fetelor .

Ellen DeGeneres : Oyster shucker
Sincera gazda a  talk showului a avut câteva locuri de muncă necalificate , inclusiv zugrav , agent de vânzări pentru aspiratoare  , barman , chelneriţă , şi funcţionar , dar cel mai  notabil este jobul de  oyster shucker . Acesta presupune deschiderea coajei de stridii cu un cuţit . În " Ellen : O Biografie ", DeGeneres este citată spunând  , " Când trăieşti în New Orleans , eşti inevitabil  oyster shucker , nu-i aşa ? " Reporter:  Ishan Hasnat - Bangladesh
Traducător: Roxana Samfira
Sursă foto: hollywoodlife.com
 
EN
First jobs are anything but glamorous, and certain A-listers can attest to this. We\ve scoured the web looking for the weirdest stints out there, and these celebrities have certainly paid there dues. The good news is, we know they all made it to stardom. So, no need to feel too sorry for them.

Rod Stewart : Grave Digger
Before Stewart charmed audiences with his British accent, he worked as a gravedigger at Highgate Cemetery in London during his teens. According to "Rod Stewart: The New Biography," he hoped working at the cemetery would rationalize his fear of dying: "He had suffered from nightmares about death from a very early age and so thought, as an impressionable teenager, that perhaps getting as close as he could to death, actually digging out holes to be filled by real bodies, he could rid himself of that fear."

Sylvester Stallone : lion cage cleaner
I am not sure who had it worse: Walken, who tamed a lazy lion, or Stallone, who cleaned up after them. While waiting for his acting career to take off, the Rambo actor cleaned up lion cages at the Central Park Zoo.

Jon Hamm :set dresser for porn films
Hamm\s early off-screen job wasn\t as glamorous as the 1960s "Mad Men" days. Hamm, who stresses that the porn he designed sets for was strictly soft-core, said it was an easy way to earn a few hundred a day. \\Essentially, I had to move furniture around sweaty, naked people. It wasn\t a great job but the money was useful," he said. "I had to get by—I wanted to be an actor."
Orlando Bloom : clay trapper
Bloom\s first job was a clay trapper at age 13 at a pigeon shooting range. Clay trappers load and aim clay discs used as targets for shooters.

Hugh Jackman:  a party clown
Jackman\s natural comedian tendencies would make him the perfect candidate for a party clown. At about $50 per show, he\s come a long way. About his job he said that,"I just love making a fool out of myself," . Also"I made my living as a clown at kids\ parties for about three years. I was Coco the Clown and I had no magic tricks and I remember a six-year-old standing up at a party saying \Mummy this clown is terrible, he doesn\t know any tricks\ - and he was right."

Brad Pitt : chicken mascot and limo driver for strippers
Pitt may be one of Hollywood\s leading men, but once upon a time, he was nothing more than a chicken. His first employer was El Pollo Loco (Crazy Chicken) and he had to dress as a chicken, hand out flyers, and attract customers to the restaurant. During the same year, as he struggled to become an actor, he chauffeured strippers in a limousine. "My job was to drive them to bachelor parties and things," he told People magazine. "I\d pick them up, and at the gig I\d collect the money, play the bad Prince tapes and catch the girls\ clothes."

Ellen DeGeneres : oyster shucker
The outspoken talk show host has had her share of menial jobs, including house painter, vacuum salesperson, bartender, waitress, and sales clerk—but the most notable is an oyster shucker. Oyster shucking involves opening the shell of the oyster with a knife. In "Ellen: A Biography," DeGeneres is quoted as saying, "When you live in New Orleans, you\re bound to be an oyster shucker, aren\t ya?"

Reporther: Ishan Hasnat - Bangladesh


Share it!
Tags: celebritati, slujbe, activitati


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.