Logo

In spatele gratiilor...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 6700 times
In spatele gratiilor... Image

In spatele gratiilor...

RO

Este interesant să ne dăm seama cât de des trăim în spatele gratiilor. Ideea de gratii ne face să ne gândim de obicei la o închisoare sau un fel de centru de corecție. Dacă gândim așa, a fi în spatele gratiilor nu e o situație prea fericită. Este vorba de mâhnire, izolare și pedeapsă.

Pe de altă parte, când ne referim la a fi în spatele gratiilor pentru oamenii obișnuiți, care nu sunt în închisoare, ideea este una foarte pozitivă. Nu există întristare, izolare sau pedeapsă. De fapt, primim chiar opusul acestor lucruri. Experimentezi pace, libertate, un sentiment al apartenentei. Gratii care ne dau libertate!

Ne referim la acelea care înconjoară casele. Acestea sunt garduri sau protectoare metalice pe care oamenii le ridică în jurul casei lor pentru a se baricada, pe ei și pe cei dragi, pentru a ține la distanță hoții și intrușii. Dacă iubiți natura, probabil că ați fi plantat și crescut flori și garduri vii în jurul proprietății dvs. Dată fiind amenințarea ca oameni răi să pătrundă în locuința dvs. sau să fure, este înțelept să vă asigurați că aveți un gard propriu-zis, și nu doar un gard viu cu flori, care poate fi sărit.

Deci, atunci când doriți să priviți în stradă sau când doriți pur și simplu să vedeți natura și mediul chiar din casa dumneavoastră, pe fereastră, tot ce vedeți sunt gratiile. Ceea ce vă face să vă simțiți încarcerați! Pentru a pune capac la toate, nu doar proprietatea dvs. este îngrădită; ferestrele au și ele gratii de fier. Sunteți într-adevar prinși într-o cușcă, în propria casă!

Dar vă face să vă simțiți mult mai relaxați și mai fericiți pentru că nu sunteți expuși fără motiv. S-au spus povești despre garduri foarte înalte care au fost sărite, chiar și cele care aveau sârmă electrică! S-au spus povești chiar și despre gratiile de la ferestre care au fost spintecate pentru a intra într-o casă! Morala este simplă, hilară și ironică: sunteți liberi când sunteți îngrădiți!

Acum două zile m-am uitat pe geam și am văzut un vehicul al poliției. Vă puteți imagina că primul meu gând a fost: „sper că nu e nimic în neregulă pe stradă.” În cele din urmă am descoperit că șoferul vehiculului venise doar să lase un mesaj.

Apoi ieri am fost în spatele altui tip de gratii! Acestea erau balustradele de la primul etaj al Spitalului Federal Staff în Jabi, unde mi-am dus soția la dentist. De la acel prim etaj se pot vedea alți pacienți pe același palier la capătul opus, precum și pacienții dela parter. Așteaptă la rând pentru doctor. Când ne uităm la ei printre bări, pare într-adevăr că privim printr-o cușcă! Dar asta nu e una restrictivă. Este într-un loc special unde oamenii bolnavi primesc ajutor.

Deci, deși se va sta mult la coadă, bările nu sunt amenințătoare. Nu strigă izolare și pedeapsă. Sunt o fereastră prin care se vede ajutorul, grija și atenția medicală.

Așadar, când ne petrecem weekendurile într-o zonă de relaxare care oferă libertate, există întotdeauna bări, deși uneori sunt invizibile. Dacă nu te protejează, te constrâng. Desigur, despre asta e vorba și în viață: libertate și constrângere.

 

Autor - Tubonemi - Nigeria 

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - irepairhome.com

EN

 

It is interesting to discover how often we live behind bars. The idea of bars usually brings to mind a prison or some other correctional facility. In that light, being behind bars does not paint a very happy picture. It is one of gloom and isolation and punishment.

On the contrary, when we speak of being behind bars for everyday regular people who are not in prison, the idea of bars is a very good one. There is no gloom, isolation or punishment. In fact, what you have is the opposite. You experience peace, togetherness and freedom. Bars that give freedom!

Here we are talking about the bars that surround homes. These are fences and metal protectors that people erect around their homes to barricade themselves and their loved ones from armed robbers and intruders. If you love nature, you probably would have planted and grown flowers as hedges around your premises. With the threat of bad men breaking in or stealing from you, it is only wise to ensure that you have a fence and not just a flower hedge that can be scaled.

So, when you have to look out to the street or simply desire to view nature and the environment from the inside of your house through the window, all you see through are bars. Makes you feel imprisoned!  To cap it all, your premises are not just fenced; your windows also have iron bars. You are then truly caged in, in your own home!

But it makes you live more relaxed and happier because you are not unduly exposed. Stories have been told of very high fences that were broken through even with electric nettings on them! Stories have been told of even window bars that have been sliced through to gain access into a house! The morale is simple, hilarious and ironical: you are free when you are imprisoned!

Two days ago, I look out of the window and I see a police vehicle. You can imagine that the first thought is ‘Hope nothing is wrong on the street’. Eventually, we discovered the driver of the vehicle only came to deliver a message.

Then yesterday, I was behind another kind of bars! This one was the railings at the first floor of the Federal Staff Hospital in Jabi where I had taken my wife to see the dentist. From that first floor view you see other patients on that floor at the extreme end, as well as patients on the ground floor. They are waiting to see the doctor. As we look at them through the bars, it does feel like looking through a cage! But this cage is not a restrictive one. It is within a place designed to render help to the sick.

So, while the wait will be a long one, the bars are not threatening. They do not speak isolation or punishment. They are a window to help and care and medical attention.

When we spend weekends therefore, in some arena of leisure that offers freedom, there are always, but sometimes invisible, bars. If they do not protect you, they would restrain you. That, of course, is what life is about –freedoms and restraints.  

 

Author - Tubonemi-Nigeria

Share it!
Tags: garduri, gratii, libertate, siguranta


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.