Logo

ISIS, nou mesaj video

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8002 times
ISIS, nou mesaj video Image

ISIS, nou mesaj video

RO

Militanții Statului Islamic au publicat un al cincilea videoclip ce arată un jurnalist britanic, ținut prizonier timp de doi ani. 

În videoclip, John Cantlie trimite un mesaj, fiind constrâns, avertizând că guvernele din vest și mass-media se pregătesc de un al treilea Război din Golf.

Anterior, ISIS a publicat un alt videoclip de 6 minute și 53 de secunde care îl arată pe jurnalistul britanic răpit, John Cantlie, cum trimite un mesaj, fiind constrâns, care a fost publicat pe site-ul grupului lui Al Furqan. Cantlie, care a fost ținut prizonier timp de doi ani, a spus că Statul Islamic este „înarmat până în dinți pentru luptă”.

Purtând un costum portocaliu, Cantlie, de 43 de ani, a avertizat că „cei care cred că vor putea executa totul fără vărsare de sânge și fără a se murdări vor fi întâmpinați de o surpriză groaznică”.

De data aceasta, părând să citească dintr-un scenariu, el a spus că administrația Obama a adoptat „exact aceeași retorică folosită pentru a atrage sprijin pentru războiul din Afghanistan și invazia Irakului din 2003”.

El a spus de asemenea că ”Nu este greu să vedeți unde se îndreaptă totul. Mass-media din vest oferă puține informații publicului până, surpriză, suntem angajați într-un război adevărat”. Apoi el a adăugat că ”Uitați-ne deci aici, pregătindu-ne de al treilea război din Golf ... imediat ce miroase ceva ce nu îi place, mașina de război americană se trezește la viață, împinsă de la spate de mass-media, ca de obicei”.

“Istoria arată din nou că fiecare lider al țării vrea să aibă propriul război – iar acum, acesta este al lui Obama.”

Cantlie este un jurnalist din Haslemere în Surrey și a fost răpit de ISIS în noiembrie 2012. Jurnalistul din Haslemere, Surrey, a lucrat pentru multe organizații de presă printre care și Sunday Times. Ultimul videoclip, la fel ca și ultimele cu Cantlie, îl arată îmbrăcat într-un costum portocaliu, precum prizonierii din Guantánamo Bay. Jurnalistul, care a lucrat pentru mai multe organizații de presă printre care și Sunday Times, a adăugat că videoclipurile cu decapitările violente publicate de ISIS reprezintă de fapt o „situație în care grupul are numai de câștigat”.  

El a spus de asemenea că „dacă aceste execuții vor forța publicul să vadă ce se întâmplă și dacă vor schimba ceva în sfera politică, atunci vor reprezenta o victorie uriașă. Și dacă nu vor face decât să ne împingă guvernele să bombardeze și să cheltuie mai multe milioane de dolari, făcându-ne țările mult mai slăbite, atunci și aceasta reprezintă o victorie”.

Cantlie a spus și că varianta ca luptătorii străini ai ISIS să se întoarcă în țările lor native și să provoace diferite atacuri este luată în calcul, ceea ce reprezintă o mare îngrijorare pentru câteva țări din Europa și America de Nord.  

Videoclipul anterior în care apare Cantlie a fost publicat de ISIS la sfârșitul lui septembrie. În acesta, jurnalistul răpit a citit un scenariu de propagandă ce ataca acțiunile președintelui Statelor Unite, Barack Obama în Irak și Siria.

Cantlie a fost mai întâi plimbat prin fața camerelor cu două săptămâni înainte de asta, promițând o serie de videoclipuri în care va spune povestea adevărată a grupului. A fost prima dată când a fost văzut în viață după capturarea sa în Siria, în apropierea graniței cu Turcia la sfârșitul anului 2012. Jurnalistul a fost ținut captiv de militanții din Siria cu ceva timp în urmă, dar fusese eliberat și dus în țară unde a petrecut patru luni după ce a fost eliberat în 2012. Se crede că acesta încerca să părăsească țara cu jurnalistul american James Foley când a fost capturat pentru a doua oară.  

ISIS a publicat câteva videoclipuri cu ostaticii lor. În aceste videoclipuri publicate, printre altele, sunt filmate execuțiile jurnaliștilor americani James Foley și Steven Sotloff, precum și un videoclip în care David Haines, un lucrător social, era ucis.  

Autor: Ishnat Hasnat - Bangladesh 
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.telegraph.co.uk

EN

Islamic State militants have released a fifth video of a British journalist who has been held captive for two years.

In the film, John Cantlie delivers a message under duress, warning that western governments and media are gearing up for a third Gulf war.

Previously , ISIS had also released a 6 minute 53 second videoshowing abducted British journalist John Cantlie delivering a message under duress,  which was posted online by the group’s Al Furqan media outlet, Cantlie, who has been held prisoner for almost two years, said Islamic State was “dug in for the fight”.

Wearing an orange jumpsuit, Cantlie, 43, warned that “what that means is that anyone hoping for a nice neat surgical operation without getting their hands dirty is in for a horrible surprise once it gets underway.”

This time, appearing to read from a script, he says the Obama administration has adopted “exactly the same rhetoric used to rally support for the war in Afghanistan and the invasion of Iraq in 2003”.

He also says: “It’s not to hard to see where this is headed. The western media are drip-feeding the public until, what a surprise, we’re embroiled in a full-scale war. Then adds that , “Here we are, gearing up for Gulf War III … At the first sniff of something they don’t like, the American war machine springs to life, whipped along by the western media, as usual."

“History repeatedly demonstrates that every leader of a country likes to have their own war – and this, now, is Obama’s.”

Mr Cantlie was a freelance journalist from Haslemere in Surry, and was kidnapped by Isis in November 2012. The freelance journalist from Haslemere, Surrey, has worked for news organisations including the Sunday Times. The latest video, like previous films of Cantlie, shows him wearing an orange jumpsuit, like prisoners at Guantánamo Bay. The freelance photojournalist, who has worked for various newspapers including the Sunday Times, added that the violent beheading videos released by ISIS “were a win win” for the group.

He also said that ,“If these executions force public outcry or a policy change, that is a huge victory. And If they only goad our governments into dropping more bombs and spending millions more dollars, making our countries weaker in the process, that is a victory too.”

Cantlie said that it was conceivable that ISIS foreign fighters could return to their home countries and carry out attacks, an issue of concern for several countries in Europe and North America.

The previous video of Cantlie was released by ISIS at the end of September. In it, the abducted journalist delivered a scripted propaganda attack against U.S. President Barack Obama\s strategy in Iraq and Syria.

Cantlie was first paraded in front of the cameras two weeks before that, promising a series of videos giving the real story of IS. It was the first that had been heard from him since he was captured inside Syria close to the border with Turkey towards the end of 2012.The journalist was held captive by militants in Syria on a previous occasion, but returned to the country four months after being released in 2012. It is thought that he was trying to leave the country with the American journalist James Foley when he was abducted for the second time.

ISIS has released several videos depicting hostages it has taken. It has released videos showing, among others, the execution of the American journalists James Foley and Steven Sotloff, as well as a video showing the murder of David Haines, a British aid worker.

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh 

Share it!
Tags: John Cantlie, ISIS, nou video, Siria, Irak


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.