Logo

ISIS e in top...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8610 times
ISIS e in top... Image

ISIS e in top...

RO
Lumea a ajuns să cunoască ISIS ca fiind cea mai barbară organizație teroristă din lume care a devenit infamă pentru decapitarea nemiloasă a jurnalistului american James Foley, înregistrat într-un video și difuzat peste tot în lume pe YouTube.

În timp ce toți liderii lumii s-au susţinut reciproc în condamnarea ISIS, ceea ce devine clar este că ISIS este destul de probabil mult mai puternic chiar decât predecesorul său, Al Qaeda.  Acesta a efectuat atacul sinucigaș asupra World Trade Center din New York, pe 11 septembrie 2001 şi care a dus la moartea a 3000 de oameni, iar în cele din urmă a condus la invazia din Afganistan a Statelor Unite ale Americii. În timp ce ISIS dispune de aceeași cruzime și fanatism îndreptat spre Al Qaeda, e chiar mai rău din cauza marilor bogății pe care le are la dispoziția sa.

Luay Al-Khatteeb, fondator al Institutului pentru Energie din Irak și profesorul invitat la Brookings Institution, spune că "veniturile totale ISIS din producția de petrol ajung la aproximativ 2 milioane de dolari pe zi. Mai simplu, ISIS este în măsură să introducă ilegal peste 30.000 de barili de petrol brut pe zi către teritoriile și țările vecine, la un preț între 25 de dolari şi 60 de dolari pe baril, în funcție de numărul de oameni implicaţi."

Alţi experţi, cum ar fi Janine Davidson și Emerson Brookings ai Consiliului pentru Relații Externe sugerează că "ISIS stă pe un volum de resurse și teritorii de neegalat în istoria organizațiilor extremiste și controlează aproximativ 60% din zăcămintele de petrol din Siria, precum și mai multe producătoare de petrol din Irak."Mulți observatori ai organizației teroriste spun că ISIS vinde petrol intermediarilor din Siria, care la rândul lor îl duc la rafinării în Turcia, Iran și Kurdistan.

Robin Mill, autorul cărţii "Mitul crizei petrolului", a declarat într-un e-mail că "persoanele fizice și națiunile implicate în vânzarea de petrol pe piața neagră ar fi deschişi pentru sancţiunile SUA și UE ca şi acțiuni legale irakiene, în cazul în care statul ar restabili vreodată controlul asupra zonelor pe care ISIS le conduce acum. Impactul practic al acestui lucru nu prea poate fi dat de volumele mici şi dificultatea de urmărire a cumpărătorilor și a vânzătorilor."

ISIS produce 12 milioane de dolari pe lună de la extorcarea de fonduri și activități agresive înăbuşite în orașul irakian Mosul, pe care îl controlează în întregime, adăugându-se de la un milion de dolari la trei milioane de dolari pe zi din vânzarea ilegală de petrol.

Charles Lister, invitat la Brookings Doha Center explică modul în care ISIS s-a folosit de teritoriu, de aprovizionarea cu hrană și apă pentru finanțarea nemiloasă a activităților sale teroriste la nivel mondial: "Banii sunt cheia aici. Este bine cunoscut faptul că ISIS este aproape în întregime autofinanțat. Banii lor provin din controlul și vânzarea ilegală de petrol și gaze naturale, produse agricole, cum ar fi grâul, controlul de apă și energie electrică și din impunerea unor taxe în zonele pe care le controlează. ISIS câştigă literalmente milioane de dolari în fiecare săptămână, și o mare parte din acești bani sunt pompaţi în serviciile sociale."

Nu este de mirare că mulți experți privind terorismul spun deja că ISIS este o organizaţie mai ucigătoare decât a fost Al Qaeda vreodată. De aceea este atât de important pentru liderii lumii să se unească și să facă ceva cu privire la acest pericol clar și prezent înainte de a deveni suficient de puternic pentru a lupta în afara Irakului, în Siria și în Statele Unite și Europa de Vest.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.nbcnews.com

EN
The world knows ISIS as the most barbaric terrorist organization in the world which became infamous world over for the merciless beheading of American journalist James Foley, which they captured on a chilling video and broadcast all over the world on YouTube.

While all world leaders have stood as one in condemning ISIS, what is becoming clear is that ISIS is quite possibly more powerful than even its processor, the Al Qaeda, which carried out the suicide attack on the World Trade Center in New York on September 11th, 2001, which led to the death of 3000 and eventually led to the invasion of Afghanistan by the United States. While ISIS has the same ruthlessness and fanaticism of Al Qaeda, it’s even worse because of the great riches it has under its disposal.

As Luay Al-Khatteeb, founder of the Iraq Energy Institute and a visiting fellow at the Brookings Institution says “ ISIS\s  total revenue from oil production at approximately $2 million a day. Put simply, ISIS is in a position to smuggle over 30,000 barrels of crude oil a day to neighboring territories and countries at a price of between $25 to $60 per barrel depending on the number of middle-men involved."

Other experts such as Janine Davidson and Emerson Brookings of the Council on Foreign Relations suggest that “ISIS stands on a volume of resources and territory unmatched in the history of extremist organizations and controls approximately 60% of Syria\s oil fields as well as several oil producing assets in Iraq."

Many observers of the terrorist organization say that ISIS sells its oil to middlemen in Syria, who in turn take it to refineries in Turkey, Iran, and Kurdistan.

Robin Mill, the author of the book “The Myth Of The Oil Crisis”, said in an email that “individuals and nations involved in the sale of oil on the black market would be open to U.S. and EU sanctions as well as Iraqi legal action, if the state were ever to re-establish control over areas that ISIS now rules. T he practical impact of this may not be much given the small volumes and the difficulty of tracking buyers and sellers”.

ISIS makes $12 million a month from extortion and thuggish activities in the Iraqi city of Mosul, which it controls completely, in addition to $1  million  to $3 million a day from selling oil illegally.

Charles Lister, who is the Brookings Doha Center fellow explains how ISIS used the territory, food and water supply controlled by it to finance its ruthless global terror activities: “Money is key here. It is well-known that the IS is almost entirely self-financed. Its money comes from the control and illicit sale of oil and gas, agricultural products like wheat, the control of water and electricity and from imposing taxes within areas it controls. It is literally earning millions of dollars each week, and a great deal of this money is pumped into social services.”

It’s hardly surprising then that many experts on terrorism are already saying that ISIS is deadlier than Al Qaeda ever was. That is why it is so crucial for world leaders to unite and do something about this clear and present danger before it becomes powerful enough to take the fight outside Iraq and Syria and into the United States and Western Europe.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: ISIS, petrol, organizatie terorista, Mitul crizei petrolului


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.