Logo

ISIS/ Scrisoarea unei condamnate la moarte

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12468 times
ISIS/ Scrisoarea unei condamnate la moarte Image

ISIS/ Scrisoarea unei condamnate la moarte

RO

Kayla Mueller, la doar 26 de ani și un lucrător umanitar din Prescott, Arizona a fost ucisă de către teroriștii aparținând grupului ISIS săptămâna aceasta, potrivit oficialilor americani. Kayla a fost luată ostatică din august 2013, iar grupul terorist a afirmat că a fost ucisă în timpul bombardamentului iordanian. Oficialii americani nu cred acest lucru și afirmă ca ea a fost executată de ei.  

Familia ei a făcut publică o declarație conform căreia fata a fost ucisă de teroriști și de asemenea, o scrisoare scrisă de ea pe care au primit-o acum câteva luni. Aici vă prezentăm scrisoarea sa, din respect pentru această tânătă frumoasă și curajoasă, Kayla, a cărei viață ce promitea mult mai multe a fost terminată de către unul dintre cele mai rele grupuri ce au existat vreodată pe pământ

„Dragii mei,

Dacă primiți această scrisoare înseamnă că încă sunt ostatică, dar cei care erau cu mine (începând de pe 2/11/2014) au fost eliberați.

Le-am cerut să vă contacteze + să vă trimită această scrisoare. Este greu să spun ceva. Vă rog, sunt într-o locație sigură, nu sunt rănită + sănătoasă (m-am îngrășat chiar). Am fost tratată cu foarte mult respect + bunătate.

Am vrut să vă scriu o scrisoare bine gândită (dar nu știam dacă cei din celulă cu mine vor pleca în zilele sau în lunile care urmează, acest lucru limitându-mi timpul) am putut să scriu doar câte un paragraf din scrisoare, pentru că doar gândul că vă scriu vouă mă face să plâng.

Am suferit aici doar gândindu-mă cât de mult suferiți voi, acasă. Nu vă voi cere să mă iertați deoarece nu merit iertare.

Îmi amintesc cum mama mereu îmi spunea că în final, tot ceea ce am este pe Dumnezeu. Am ajuns într-o perioadă în care, exact cum sună, m-am aruncat la picioarele creatorului nostrum pentru că eu chiar cred că nu mai era altcineva aici … împreună cu Dumnezeu + rugăciunile voastre, m-am simțit înfășurată în dragoste.

Mi s-a arătat lumina în întuneric + am învățat că până și în închisoare poți fi liber. Sunt recunoascătoare. Am ajuns să văd binele din fiecare situație, câteodată trebuie doar să îl cauți.

Mă rog în fiecare zi să simt măcar că mă apropii în vreun fel de Dumnezeu + să mă predau lui + am format o legătură de dragoste + sprijin cu el ... îmi e dor de voi ca și cum aș fi plecat de acasă de decenii întregi.

Am avut mult timp de gândire, timp în care m-am gândit la toate lucrurile pe care le-am făcut alături de Lex, prima noastră călătorie cu familia, prima întâlnire la aeroport. Am avut mult timp să mă gândesc că doar în absența voastră, la 25 de ani, am realizat adevăratul meu scop în viață.

Cadoul meu este fiecare dintre voi + persoana care aș putea + care nu aș putea fi dacă nu ați fi făcut parte din viața mea, familia mea, sprijinul meu.

Eu NU vreau ca negocierile pentru eliberarea mea să fie făcute de voi, dacă există vreo altă opțiunea, alegeți-o, chiar dacă durează mai mult. Asta nu ar trebui niciodată să fie povara voastră.

Le-am cerut femeilor ăstora să vă sprijine. Vă rog, consultați-vă cu ele. Dacă nu ați făcut asta până acum, (ȘTERS) ar putea contacta pe (ȘTERS) care are experiență cu tipul este de oameni.

Nici unul dintre noi nu am știut că va dura atât, dar vreau să știți că eu lupt cum pot de aici + că mai am multă luptă în mine.

Eu nu renunț + nu voi renunța, indiferent de cât durează. Am scris un cântec acum câteva luni care spune că „partea din mine care doare cel mai mult este cea care mă face să mă ridic din pat fără speranța că ar mai putea fi ceva…”

Adică – gândul la durerea pe care o simțiți voi este sursa durerei mele, în același timp este speranța că ne vom reuni, lucru care este sursa puterii mele. 

Vă rog să aveți răbdare, dați-vă durerea lui Dumnezeu. Știu că ați vrea să fiu puternică. Exact asta și fac. Nu vă temeți pentru mine, continuați să vă rugați cum fac eu + dacă Dumnezeu va vrea, vom fi împreună în curând.”

Din tot sufletul, Kayla”

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.nbcnews.com

EN

Kayla Mueller, only 26 years old, and an American humanitarian worker from Prescott, Arizona was, according to US officials, killed by the terrorists belonging to ISIS this week. Kayla was being held captive by ISIS since August 2013 and the terrorist outfit claims that she was killed in a Jordanian airstrike. US officials disbelieve their account and say that she was executed by them.

Her family released a statement that she had been killed by the terrorists and released a letter written by her, which they received a few months back. We present Kayla’s letter in full, out of respect for the young, brave and beautiful Kayla, whose promising life was cut short by the worst specimen of humanity.

“Everyone, If you are receiving this letter it means I am still detained but my cell mates (starting from 11/2/2014) have been released.

I have asked them to contact you + send you this letter. It’s hard to know what to say. Please know that I am in a safe location, completely unharmed + healthy (put on weight in fact); I have been treated w/ the utmost respect + kindness.

I wanted to write you all a well thought out letter (but I didn’t know if my cell mates would be leaving in the coming days or the coming months restricting my time but primarily) I could only but write the letter a paragraph at a time, just the thought of you all sends me into a fit of tears.

If you could say I have “suffered” at all throughout this whole experience it is only in knowing how much suffering I have put you all through; I will never ask you to forgive me as I do not deserve forgiveness.

I remember mom always telling me that all in all in the end the only one you really have is God. I have come to a place in experience where, in every sense of the word, I have surrendered myself to our creator b/c literally there was no else … + by God + by your prayers I have felt tenderly cradled in freefall.

I have been shown in darkness, light + have learned that even in prison, one can be free. I am grateful. I have come to see that there is good in every situation, sometimes we just have to look for it.

I pray each each day that if nothing else, you have felt a certain closeness + surrender to God as well + have formed a bond of love + support amongst one another … I miss you all as if it has been a decade of forced separation.

I have had many a long hour to think, to think of all the things I will do w/ Lex, our first family camping trip, the first meeting @ the airport. I have had many hours to think how only in your absence have I finally @ 25 years old come to realize your place in my life.

The gift that is each one of you + the person I could + could not be if you were not a part of my life, my family, my support.

I DO NOT want the negotiations for my release to be your duty, if there is any other option take it, even if it takes more time. This should never have become your burden.

I have asked these women to support you; please seek their advice. If you have not done so already, [REDACTED] can contact [REDACTED] who may have a certain level of experience with these people.

None of us could have known it would be this long but know I am also fighting from my side in the ways I am able + I have a lot of fight left inside of me.

I am not breaking down + I will not give in no matter how long it takes. I wrote a song some months ago that says, “The part of me that pains the most also gets me out of bed, w/out your hope there would be nothing left …”

aka-The thought of your pain is the source of my own, simultaneously the hope of our reunion is the source of my strength.

Please be patient, give your pain to God. I know you would want me to remain strong. That is exactly what I am doing. Do not fear for me, continue to pray as will I + by God’s will we will be together soon.

All my everything, Kayla”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: isis, terorism, jordan, kayla mueller, usa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.