Logo

Hillary Clinton, viitoarea presedinta a Statelor Unite?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3774 times
Hillary Clinton, viitoarea presedinta a Statelor Unite? Image

Hillary Clinton, viitoarea presedinta a Statelor Unite?

RO

Hillary Clinton și posibilitatea de a deveni președinta Statelor Unite  

Familia Clinton este faimoasă pentru bârfe și aventurile lor, presa petrece mult timp vorbind despre ei. Astăzi însă, lucrurile s-au schimbat, deoarece soția lui Bill Clinton candidează la alegerile prezidențiale din 2016. Ea a avut destul de mult succes până acum, având un procentaj destul de mare în sondaje, în timp ce alții precum Ted Cruz au renunțat la cursă. Hillary, ca femeie, reprezintă o mișcare revoluționară și mai multe perspective liberale, ceea e e atractiv pentru mulți potențiali votanți. în același timp, ea nu dă declarații despre imigranții ilegali sau despre imigranți în general, ceea ce i-a oferit un număr mai mare de voturi decât Donald Trump. Un punct negativ în cazul ei este clar trecutul.  

Trecutul ei  

Ea a fost implicată în război, infracțiuni și alte lucruri neatractive, după cum presupun mulți experți. în câteva zile, s-a readus la vedere un scandal al unui atac cu iperită asupra unui oraș din Orientul Mijlociu, unde în jur de o mie de civili au murit, civili care nu erau implicați direct în război. Alții au vorbit despre corupție și abuz de conexiuni, ea fiind soția lui Bill Clinton. Indiferent cât de adevărate sunt aceste zvonuri, ele au rănit reputația lui Hillary.  

Avantajele ei  

Ea este mult mai liberală decât Trump, mult mai pricepută din punct de vedere retoric decât Cruz sau Marco Rubio, nu este atât de agresivă în declarații precum Trump. Ea este încă în cursă și se luptă cu Bernie pentru ceilalți votanți, în timp ce Donald Trump pare că este atât de convins că va câștiga, încât se vede deja ca viitorul candidat din partea republicanilor.  

Autor: Lukas - Austria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.theatlantic.com

EN

Hillary Clinton and her possibilities to get the next president of the United States

The Clintons are famous for their affairs and gossip, the media used to talk big about for weeks. Nowadays, things have changed for a bit, as the wife of Bill Clinton is now running for the presidential candidacies for 2016. She has been relatively successful so far, with a relatively high percentage of over ten percent in the polls, while others like Ted Cruz even dropped out of the race as it seems like. Hillary, as a woman tends to represent a revolutionary movement and more liberal views, which is attractive for many potential voters. At the very same time she is not dropping statements against illegal immigrants or immigrants in general, which give her the opportunity to get far more votes of very liberal people than Donald Trump did. What’s a negative point for her is clearly her past.

Her past

She has been involved in war, crime and other truly unattractive things, as many people and experts claim. In the last few days, there was brought up a scandal of an attack with mustard gas on a city in the middle east, where around one-thousand civilians died, who were not even involved in the warfare directly. Others speak of corruption and abuse of her connections as the wife of Bill Clinton. No matter how true these rumours are, they surely hurt Hillary’s reputation.

Her advantages

She’s more liberal than Trump, rhetorically far better than Cruz or Marko Rubio, while she’s not as aggressive in her statements as Trump is. She is still in the race and currently fights with Bernie Sanders over the rest of the voters, while Donald Trump seems to be that convinced that he’s going to win, that he already nearly sees himself as the future Republican nominee. 

Author: Lukas - Austria

Share it!
Tags: hillary clinton, usa, obama, trump, democrat, republicani, presedintie, casa alba, alegeri,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.