Logo

Hawaii sub uragan!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12622 times
Hawaii sub uragan! Image

Hawaii sub uragan!

RO
Furtuna care a fost numită uraganul Ana ,a reprezentat un pericol mare timp de câteva zile pentru Hawaii , deoarece a provocat pagube în apropiere . Uraganul a fost o furtună puternică din pacific şi a cuprins şiinsulele din apropiere într-o situaţie de alertă totală . Au fost avertismente de securitate emise de meteorologii locali pentru a avertiza public că furtuna a fost periculos de aproape de câteva Insule dinHawaii. Uraganul a fost aproape de coastă , provocând o furtună intensă timp de mai multe zile . Furtuna a adus apă din mare în zonele locuite datorită rafalelor puternice de vânt ,cu toate acestea nu au fost raportate ploi . Au fost ceva fulgere şi vânturi puternice.

Duminică dimineaţa , centrul uraganului , a fost la aproximativ o sută douăzeci de mile depărtare  de Insula Kauai şi aproape o sută şi douăzeci şi cinci mile distanţă de coasta de Honolulu exact cum anticipaseră  meteorologii . Aceleaşi informaţii au fost oferite publicului de către Serviciul Administraţia Naţională de Meteorologie şi meteorologii locali . În timp ce furtuna a pierdut din intensitate, potrivit raporturilor,valurile în mare erau mai mari. Valuri care ajungeau pe plajă în timp ce nu ploua deloc au fost cauza pentru care statul a fost complet inundat.

Uraganul , în timpul stadiului cel mai activ , a înregistrat viteze până la 80 mph. Vânturile au vuit pe străzi şi au zguduit totul dar nu au fost raportate pagube nici telefone pentru ajutor nu au fost înregistrate. Adăposturi au fost deschise în Kauai pentru rezidenţi în caz de orice urgenţă . Oficiali au anunţat că uraganul şi-a pierdut din energia de ciclon şi că îşi pierduse din intensitate , viteza scăzând la8mph de la 14 mph. Aşa cum era prevăzut , uraganul nu a făcut victim , dar ar fi fost pagube serioase în cazul în care uraganul ar fi persistat pentru o perioada mai lungă timp sau dacă ar fi venit mai aproape.

Dar oficiali au avertizat că este posibil ca furtuna să se întoarcă şi că toată lumea ar trebuii să fie precaută şi să nu lase garda jos . Furtuna este în continuare luată în serios în Kauai şi advertismente au fost emise menţinând că este încă posibil să apară vânturi puternice de la uraganul de luni noapte, deoarece poate prinde putere şi să se îndrepte spre coastă . S-a raportat că 3 adăposturi s-au deschis în Kauai întimpul vânturilor pentru oricine vrea să fie la adăpost sau să aducă oamenii răniţi pentru asistenţă medicală. În timp ce localnici se relaxază în această duminică încă este posibil ca uraganul să se întoarcăînapoi.

Nimeni nu ştie sigur ce urmează dar oameni au fost rugaţi să fie în alertă. Adăposturile de urgenţă sunt în continuare deschise iar oameni îşi iau măsuri de precauţie pentru a baricada locuinţele. Kirk Caldwell, primarul din Honolulu a avertizat publicul cu o declaraţie oficială, îndemnând publicul să fie precaut primarul a declarat : Ne vrem ca nimeni să lase garda jos .

Reporter: Adam Fiaz - USA
Traducător: Roxana Samfira
Sursă foto: cyclonextreme.com


EN
The storm that was named hurricane Ana, opposed a great danger to the state of Hawaii for several days as it wreaked havoc nearby. The hurricane was a powerful pacific storm and had the state and the nearby islands in a situation of total fret. There were security warnings issued by local forecasters to prompt the public that the storm was dangerously close to some Hawaiian Islands.  The storm came dangerously close to the coast, causing an intense storm for several days. Most of the water was blown into the civilization from the sea by the heavy winds and there no reports of heavy raining. There was some light raining and extreme winds.

Early Sunday Morning, the centre of the hurricane, as visualized by the forecasters, was about a hundred and twenty miles away from the Coast of Kauai Island and almost a hundred and twenty five miles away from the coast of Honolulu. The same information was given to the public by the National Weather Service and local forecasters. While the storm it reported to have been settled a bit by now, the surfs during the winds were reported to be more than ten feet tall. Almost ten to fifteen feet tall waves crashed rapidly on the shores and while there was no heavy rain, the state was still left completely wet with water.

The hurricane, during its most active stage, went up to an astonishing 80mph. The winds gushed through the streets and shook everything but there was no reported damage or any calls for help. Shelters were open in Kauai for residents in case of any emergency. Officials say that the hurricane has lost its cyclopean energy that it was once packing and has now died down to 8mph, after reducing to 14mph. As suspected, the hurricane brought about no fatalities but there would have been serious damages if the hurricane had persisted for a longer time of if it had come closer.

But officials have warned that there might be a chance of the storm’s return and everyone should stay secure and not let their guards down. The storm is still being taken seriously in Kauai and warnings have been issued saying that there might be a chance of severe winds from the hurricane later on Monday night, as it might build force again and start proceeding towards the coast. Reportedly, three shelters were open in Kauai at the time of the winds for anyone to take shelter or to bring in any injured people for treatment. While the locals relax this Sunday and there might be a completely possible chance of the hurricane returning back.

No one knows for sure what will happen, but people have been asked to be on alert. Emergency shelters are still open and people are still taking precautionary measures to hurricane proof their residences. Kirk Caldwell, the Mayor of Honolulu also warned the public in an official statement. Prompting the public to stay on the safer side, the Mayor said: “We don’t want anyone to let their guard down.”

Reporther: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: uragan, dezastru, furtuna


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.