Logo

Greece/ Rusia va ajuta Grecia?

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8842 times
Greece/ Rusia va ajuta Grecia? Image

Greece/ Rusia va ajuta Grecia?

RO

Întâlnirea dintre Prim Ministrul grec, Tzipras cu Președintele Putin în Moscova a ținut prima pagină a ziarelor în ultima vreme. Primul Ministru grec, Alexis Tsipras a declarat că Grecia este un stat independent și deci are dreptul la o politică externă complet independent. În plus, Primul Ministru și-a exprimat indignarea față de sancțiunile europene impuse Rusiei și a declarat că nedreptatea și demolarea sunt necesare, potrivit The Daily Telegraph.  

Sancțiunile impuse Rusiei de către UE expiră în iunie. Pentru a le prelungi este nevoie de aprobarea tuturor celor 28 de state membre UE. Dacă Grecia va vota împotriva acestei propuneri, acest lucru l-ar putea încuraja pe Primul Ministru maghiar Viktor Orban și Slovacia să facă la fel și să oprească sancțiunile împotriva Rusiei. Rusia ar putea ridica sancțiunile asupra importurilor de produse agricole din Ungaria, Grecia și Cipru, în timp ce restul țărilor UE vor rămâne la fel, lucru confirmat și de Kremlin. Șeful Statului Duma și al Comitetului pentru Afaceri Internaționale, Alexei Pushkov a declarat că Rusia ia în considerare ridicarea embargo-ului supus celor trei țări, iar dintre acestea Grecia a suferit cel mai mult. Potrivit acestuia, Grecia este interesată de o investiție rusă în economia sa.

În momentul de față, Rusia nu este destul de bogată pentru a salva Grecia deoarece până și ea suferă din cauza scăderii prețului petrolului, dar asta nu înseamnă că Moscova a pierdut banii. Putin și Tzipras au fost de acord să coopereze în diferite sectoare economice, dar cel mai interesant proiect este care implică dezvoltări majore în diferite proiecte de energie, potrivit The Daily Telegraph. Primul Ministru grec nici măcar nu a implorat ajutor inanciar de la președintele rus, dar și-a exprimat speranța ca în viitor, cei doi să coopereze.

Putin a lăsat toate opțiunile deschise în ceea ce privește cooperarea cu Grecia, arătând că nu se grăbște. „Vrem să lucrăm în mod deschis cu întreaga Europa pe baza încrederii reciproce și pe baza unei strategii pe termen lung” a declarat Putin.  

Partidul grec aflat la putere, Syriza, a declarat în timpul campaniei electorale că intenționează să schimbe politica externă și să aplice „Planul B” dacă partenerii europeni nu le ascultă cererile, potrivit advance.hr.

Tabloidul german „Bild”, cu ocazia întâlnirii din Moscova, și-a pus întrebarea dacă acest eveniment  este pactul împotriva cancelarului Angela Merkel. Întreaga lume însă se întreabă ce s-a discutat de fapt în spatele ușilor în Kremlin și dacă este posibil ca Grecia să intre în incapacitate de plată.

În timpul vizitei, Tzipras a depus o coroană la mormântul unui soldat necunoscut aproape de Kremlin, a luat micul dejun cu președintele rus, a semnat contracte, s-a întâlnit cu studenți, cu Primul Ministru, dar și cu partiarhul Bisericii Creștin-Ortodoxe din Rusia. Aceasta a fost prima vizită a lui Tzipras în capitala rusă după ce partidul său de stânga, Syriza a câștigat alegerile în ianuarie.

Putin i-a prezentat lui Tsipras o icoană ortodoxă pe care naziștii au furat-o de la Grecia în timpul celui de-al doilea război mondial, iar cei doi lideri au condamnat împreună încercările de a devaloriza memoria războiului și de a nega crimele realizate de către naziști.  

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.capitalotc.com

EN

Meeting of Greek Prime Minister Tzipras with Russian President Putin in Moscow was in focus of all media. Greek Prime Minister Alexis Tsipras said that Greece is a sovereign state and has the full right to conduct independent foreign policy. In addition, the Prime Minister expressed his disagreement with the policy of European sanctions against Russia and declared the necessity of demolition and injustice, said the The Daily Telegraph.

The imposed sanctions to Russia by the EU expire in June. In order to prolong them there need to approval of all 28 EU member states. If Greece invests its veto to such a proposal, this could encourage the Hungarian Prime Minister Viktor Orban, and also Slovakia to do the same and stop further sanctions for Russia. Russia could lift sanctions on imports of agricultural products from Hungary, Greece and Cyprus, while the rest of the EU embargo remains in place; it was confirmed from the Kremlin. Head of the State Duma Committee for International Affairs Alexei Pushkov said that Russia considers ending embargo for the three countries, and that Greece had big losses of these restrictions. According to him, Greece is interested in Russian investment in its economy.

Currently, Russia is not rich enough to be able to rescue Greece because it is itself in trouble because of falling of oil prices, but it does not mean that Moscow has lost the money. Putin and Tzipras agreed cooperation in various economic sectors, and the most interesting one is certainly one of the possible developments of large-scale energy projects, says the Daily Telegraph. Greek Prime Minister did not even beg financial assistance from the Russian President but expressed his hope for the restoration of mutual cooperation.

Putin has left all options open in terms of cooperation with Greece, showing no hurry. We want to work with the whole united Europe openly, on the basis of trust in the framework of long-term strategy, "said Putin.

Ruling Greek political party Syriza in pre-election promises repeatedly hinted that it is prepared to change the foreign policy course and apply a Plan B if European partners remain deaf to their demands, according to advance.hr.

German tabloid "Bild", on the occasion of meeting in Moscow opened the question whether this event is the pact against Chancellor Angela Merkel.  The whole world, however, wonders what they really discussed behind the walls of the Kremlin and shortly before a possible state bankruptcy of Greece.

During a visit Tzipras put a wreath at the tomb of the Unknown Soldier near Kremlin, had breakfast with the Russian President, the signing of contracts, meeting with students, with the Prime Minister, and also with the Patriarch of the Russian Orthodox Church. This was the first visit of Tzipras to the Russian capital after his leftist party Syriza won elections in January.

Putin presented Tsipras an Orthodox icon that the Nazis stole from Greece during the occupation in World War II, and the two leaders jointly condemned the attempts to devalue the memory of the war and to deny the crimes of the Nazis.

Author: Hcroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: rusia, grecia, biserica, imprumut,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.