Logo

Grecia primeste o noua transa de bani din UE!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5342 times
Grecia primeste o noua transa de bani din UE! Image

Grecia primeste o noua transa de bani din UE!

RO

În urma încheierii discuțiilor cu creditorii europeni, o lumină a apărut la capătul tunelului pentru Grecia, deoarece tranșa de €86 miliarde a fost trimisă din Bruxelles săptămâna trecută. Guvernul grec a reușit să își convingă creditorii să trimită o altă tranșă din împrumut.

Dar acordul a venit cu un preț. Creditorii europeni au cerut să se facă mai multe schimbări la nivelul pensiilor, taxelor și impozitelor și legilor de muncă din Grecia. EI au cerut să se facă mai multe schimbări la economia Greciei.

Prim Ministrul Alex Tsipras a declarant că guvernul său va introduce mai multe reforme economice majore în schimbul ultimei tranșe de bani pentru salvarea Greciei. Creditorii au reacționat pozitiv, renunțând la măsurile de austeritate pe care le voiau impuse asupra publicului pe care mulți le-au considerat a fi prea mult.

În Grecia însă, Prim Ministrul Tsipras o duce prost în majoritatea sondajelor. Publicul grec l-a acuzat pe el și pe guvernul său că nu au putut face față presiunii europene, în special atunci când economia Greciei o ducea foarte prost iar oamenii sufereau.

Partidul de centru-dreapta, Noua Democrație a declarat că „guvernul sărbătorește întoarcerea instituțiilor grecești în timp ce economia se prăbușește.”

Din partea creditorilor a fost Pierre Moscovici, comisarul European pe probleme economice care a explicat că „trebuie să le arătăm (grecilor) că există lumină la capătul tunelului austerității. Toată lumea este de acord cu acest principiu fundamental.”

Se pare că această criză a fost evitată pe termen scurtă însă, deoarece comisia europeană, FMI-ul și Banca Centrală Europeană sunt de acord cu guvernul grec în ceea ce privește reformele pentru taxe noi, pensii și în piața muncii din țară.

De moment ce creditorii s-au întors în Grecia, sperăm că vor ajunge la o înțelegere comună în ceea ce privește rezolvarea crizei economice din țară. FMI-ul are o perspectivă diferită față de ceilalți creditori și nu vrea să mai aibă discuții legate de salvarea Greciei și noi împrumuturi.

FMI-ul vrea să mai taie din taxele Greciei, dar ceilalți creditori nu sunt de acord. Ei cred că ar trebui să se amâne plățile – nu să se renunțe la ele complet. Astfel, ei cred că economia Greciei va crește și își va plăti datoriile.

Prim Ministrul Greciei a declarant că oamenii au avut parte de prea multă austeritate și nu mai vor să audă nimic despre asta. El se confruntă cu oponenți foarte duri acasă precum partidul communist KKE care a declarant că „orice ar spune guvernul despre reforme fără costuri fiscale și alte măsuri, toate acestea sunt minciuni, dar de data aceasta, nu vor mai păcăli pe nimeni.”

Acestea sunt momente grele pentru Grecia. Viitorul apropiat al țării pare nesigur și tensionat. Putem spune că Prim Ministrul Alexis Tsipras are una dintre cele mai dificile joburi din lume. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.guim.co.uk

EN

There was relief in sight for Greece following the successful completion of the talks with European creditors over the €86bn bailout in Brussels late last week. The Greek government has managed to convince its creditors to send another large tranche of loans.

But the deal comes at a cost. The European creditors have demanded a wide ranging changes to Greece’s pensions, taxes, and labor laws. They have asked for a number of changes to the Greek economy.

Prime Minister Alexis Tsipras has said that his government would introduce a number of major economic reforms in return for the release of the next installment of bailout funds. The creditors have reciprocated in kind, by withdrawing demand for some of the austerity measures to be imposed on the public, which many consider to be going a bit too far.

In Greece, though, Prime Minister Tsipras has been doing badly in most opinion polls. The Greek public has accused his government of caving in to the pressure from Europe, especially at a time when the Greek economy was really down and the people were suffering.

 The centre-right party New Democracy said, “The government is celebrating the return of the institutions to Greece while the economy is sinking.”

Representing the creditors, Pierre Moscovici, the European commissioner for economic affairs, explained, “We need to show [the Greek people] that there is light at the end of the tunnel of austerity. Everyone has agreed on this fundamental principle.”

It does seem that the crisis has been averted in the short term, though, as the European commission, IMF, and the European Central Bank have agreed to work with the Greek government to bring significant reforms to the tax, pensions and labour markets in the country. 

Since the creditors are returning to Greece finally, it is hoped that they would come to a mutual understanding on solving the economic crisis in the country. IMF has different views from the other creditors on the problem and does not want to get involved in the bailout talks.

IMF wants to cut off some of Greece’s tax burden, while the other creditors do not agree. They would believe that the way ahead is to defer repayment terms – instead of waiving payments. This, they think will make it possible for the Greek economy to grow faster and pay its dues.

The Prime Minister of Greece, for his part said that his people have had enough of austerity and will not have any more talk on it. He faces tough competition at home against his opponents such as the communist KKE party, who have said,  “Whatever the government says about reforms without fiscal cost and counter measures is just another attempt at deceiving people, only this time it can’t persuade anyone.”

These are tough times indeed for Greece. The near term future of the country looks tense and precarious. It can be said that Prime Minister Alexis Tsipras probably has the hardest job in the world. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: grecia, criza, economie, europa, ue, franta, uk, tsipras,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.