Logo

Grecia/ Premierul Tsipras: ce e mai rau a trecut!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 9668 times
Grecia/ Premierul Tsipras: ce e mai rau a trecut! Image

Grecia/ Premierul Tsipras: ce e mai rau a trecut!

RO

Prim Ministrul grec, Alexis Tsipras, a declarat recent într-un interviu pe larg cu The Guardian că economia greacă a scăpat de cea mai neagră perioadă. „Ce-a fost mai rău a trecut, clar. Noi putem spune acum clar că economia crește … încet, încet, ceea ce nimeni nu credea că se va întâmpla, se întâmplă. Vom scoate țara din criză… și în final, asta va rămâne în istorie.”

„Când am acceptat această poziție, nu aveam nici un fel de experiență, nici nu știam cât de dificilă va fi viața de zi cu zi” a declarat Prim Ministrul Tsipras. „Eu cred acum că am o altă imagine față de cea pe care o aveam inițial.”

Acum doi ani, Tsipras era un veteran cu multă experiență, deși avea doar 42 de ani. El a preluat foarte multă responsabilitate și a făcut asta destul de bine.

„Am făcut câteva greșeli … câteva greșeli destul de mari” a recunoscut Tsipras. El a trebuit să compromită multe dintre principiile lui de bază în timpul negocierilor cu liderii europeni. „Pui capul jos și accepți tot … știi că nu ai cum altfel … pentru că ai încercat tot pentru a supraviețui, pentru a fi în viață” a adăugat Prim Ministrul.

Adevărul este că membrii partidului lui Tsipras, partidul Syriza, nu sunt siguri că ce a fost mai rău a trecut.

O femeie pe nume Panaghiota Mourtidou, un membru al partidului Tsipras care a muncit mereu din greu și care s-a descurcat de minune organizând și hrănindu-i pe cei sărmani în Atena în timpul celor mai grele zile ale crizei a declarat că: „politicienii nu știu nimic despre realitatea de zi cu zi. Dacă ar ști, nu ar spune așa niște lucruri pentru că sincer, nu se poate să fie mai greu.”

Panaghiota vrea să îl întrebe pe Prim Ministru „spuneți-mi, cum poate cineva să supraviețuiască cu un venit de €490 (£438) și să și plătească taxele și impozitele impuse de govern? 51 de familii depend de noi și mulți dintre ei sunt disperați. Ok, Grecia a scăpat de faliment și chiar a intrat puțin în piață, așa că de ce ne-ar păsa că oamenii sunt falimentați în momentul de față?”

Ce spune Panaghiota este foarte adevărat și oamenii de rând din Grecia sunt de acord. Un bărbat de 68 de ani, pensionar, din Koukaki, Anestis a declarat că „păi, clasa de mijloc are parte de comfort. Noi în schimb devenim din ce în ce mai săraci și avem copii adulți care nu-și găsesc de lucru, care nu vor să plece din țară și se bazează pe noi. Asta e cel mai rău. O întreagă generație care a știut doar de criză, care nu-și găsește de lucru și care nu-și poate întemeia o familie sau un viitor.”

Grecia are probleme economice, dar oamenii au libertatea să spună ce vor, oricând. Grecia este o democrație. Oamenii din Grecia se află într-o situație economică proastă, dar nu și-au pierdut încrederea și mândria. Ei continua să spere la un viitor mai bun pentru copii și nepoții lor.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducator: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.kimcoop.com

EN

Greek prime minister, Alexis Tsipras said recently in a wide ranging interview with The Guardian that the worst is over for the Greek economy. “The worst is clearly behind us. We can now say with certainty that the economy is on the up … Slowly, slowly, what nobody believed could happen, will happen. We will extract the country from the crisis … and in the end that will be judged.”

“When I came into this office, I had no experience, or sense, of how big the day-to-day difficulties would be,” Prime Minister Tsipras said. “I think, now, I have a very different picture from the one I had initially.”

Now two years, Tsipras is a real battle-hardened veteran, although he is only 42 years old. He has taken on a massive amount of responsibility, and done reasonably well.

“I have made mistakes … big mistakes,” PM Tsipras admits. And he had to compromise on his core principles during his negotiations with his European lenders. “You hold your nose, you take it … You know that there is no other way … because you have tried everything else to survive, to stay alive,” the Prime Minister adds. 

But fact is members of PM Tsipras’ own party, the Syriza party are not sure if the worst is over.

A woman by the name of Panaghiota Mourtidou, a very hard working ordinary member of PM Tsipras’ party, who has done a great job organizing food and feeding the hungry in her part of Athens during the worst days of the crisis, says, “Politicians clearly have no idea of the reality on the ground. If they did, they wouldn’t make such pronouncements because, really, it couldn’t be worse.”

Panaghiota wants to know from the Prime Minister, “Tell me, how can anyone survive on a basic wage of €490 (£438) and still pay all the taxes they have passed? There are 51 families who depend on us, and a lot of them feel desperate. OK, Greece has escaped bankruptcy, it has even dipped its toes in the markets again but, so what if its people have been left bankrupt in the process?”

  What Panaghiota has said is very much true and a lot of ordinary Greeks feel the same way. A 68-year old retired gentleman from Koukaki, Anestis says, “The middle class has certain comforts. We’ve become poorer and have adult children who can’t find work, who don’t want to go abroad and who rely on us. That’s the worst. An entire generation who have only known crisis, who may never be able to find work or have a family and future.”

Greece may be in a lot of economic trouble, but here people have the full freedom to say what they feel, fearlessly. Greece is very much an open democracy.  The people of Greece may be in a very bad situation economically, but they have not lost their sense of self-esteem and pride. They continue to hope for a better future for their children and grandchildren.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: grecia, economie, tsipras, prim ministru, ue, faliment,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.