Logo

Grecia/ Da sau nu zonei euro?

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6497 times
Grecia/ Da sau nu zonei euro? Image

Grecia/ Da sau nu zonei euro?

RO

Duminică se va organiza un referendum crucial în Grecia, în care grecii de rând își vor decide viitorul – dacă vor rămâne sau nu în zona euro. Da sau nu?

Deci ce au de spus grecii de rând despre criza recent care amenință că le va distruge națiunea? Vor să rămână în Europa sau vor să plece? Ce cred ei despre politică, despre UE, FMI și Banca Mondială, care au puterea să aducă viață sau moarte asupra lor?

Țara lor este la un pas de colaps și e greu de văzut dacă vor ieși vreodată din asta. Cum e viața într-adevăr în Grecia? Vă aducem aici povestea Greciei prin cuvintele oamenilor de rând. Citiți în continuare și veți afla ce cred într-adevăr grecii despre tot asta și despre greutățile cu care se confruntă. Auziți-i pe ei înșiși dacă își doresc sau nu să rămână în zona euro. Da, sau nu.  

Katerina M, chimist, da pentru zona euro:  

„Am răspuns „da” cu mare greutate la întrebarea anterioară. Deși noi suntem norocoși deoarece eu și soțul meu avem locuri de muncă, ceilalți membrii ai familiei mele nu sunt la fel de norocoși. Sora mea, un designer graphic, este șomeră de la începutul crizei, iar cealaltă soră a mea este plătită cu 4-5 luni mai târziu.”  

Irene, proprietara unui hotel, „nu” zonei euro:  

„Grecia ar trebui să oprească negocierile și să iasă din zona euro! Ultimii cinci ani au fost un coșmar. E de nedecris… noi trăim în șoc!  

„Ne-am văzut visele, afacerile și întreaga viață distrusă. Suntem frustrați și foarte furioși. Am fost insultați și forțați să trăim în sărăcie și totul pentru binele în primul rând al Germaniei și apoi pentru binele tuturor țărilor majore din UE care urmează Germania ca niște oi docile până va veni vremea să fie sacrificate.”

Athanasia, șomeră, da pentru zona euro:  

„Eu sunt șomeră de 2 ani de zile deja și trăiesc din pensia tatălui meu de 86 de ani, care a fost tăiată. Am aproape 50 de ani și nu pot găsi nicăieri un job ca menaeră. Nu am mâncare pe masă în fiecare zi, nu primesc ajutor de șomaj (este tăiat după un an) și sunt izolată social, fără speranțe pentru viitor. Încerc să ies din țară și să mă angajez în Marea Britanie sau în Germania, dar e greu pentru că toată lumea vrea să plece din Grecia.”

Angeliki, absolventă de facultate, șomeră, da pentru zona euro:   

„Dacă ar trebui să-mi descriu poziția din punctul de vedere al crizei economice, aș spune „da” zonei euro și UE și „nu” austerității nedemocratice care nu duce la productivitate. Eu tocmai am absolvit de la o Universitate greacă și nu pot găsi un job în domeniul studiat, am lucrat timp de cinci luni la un call center pentru un salariu de 380 de euro pe lună. În timpul acesta, a trebuit să fac pe plac superiorilor mei și să fac ore suplimentare mai des decât e normal, a trebuit să lucrez dublu de Crăciun și în seara de revelion și am fost mereu amenințată că există foarte mulți oameni care imploră să aibă un job pe care eu sincer îl consider lipsit de satisfacții.”

Christina Thaumastopoulou, profesor, „nu” zonei euro  

„Majoritatea prietenilor mei sunt șomeri și și-au văzut veniturile micșorate la o sumă amărâtă de doar 30 de euro, în timp ce electricitatea și apa au costuri exorbitante. Ei nu pot să plătească nevoile de bază precum mâncare sau combustibil și sunt forțați să accepte împrumuturi de la familii și prieteni pentru a menține un nivel cât de mic de demnitate.”

„E greu să socializezi când nu-ți poți permite nici măcar biletul de autobuz ca să-ți vezi prietenii. Imagineazați-vă cum e să le explicit copiilor că nu există mâncare în frigider. E imposibil să fii sătul, vă garantez asta. Mulți oameni suferă de boli cauzate sau legate de stres, iar înainte de criză asta nu se întâmpla.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.huffpost.com

EN

A crucial referendum will be held on Sunday in Greece, where ordinary Greeks will decide their future – Stay in Eurozone or not. Yes, or No?

So what do ordinary Greeks have to say about the recent crisis that threatens to destroy their nation? Do they want to stay in Europe or leave? What do they think of politics, or the EU, IMF and the World Bank, who have the power of life and death over them?

Their country is on the brink of collapse and it is hard to see how they will ever get out of it. How is life like in Greece, really? We bring you the story of Greece, through the words of the people. Read on, and find out what ordinary Greeks really think about it all and about the hardships being faced by them. Hear from their own words whether they wish to stay on in the Eurozone, or to leave. Yes, or No.

Katerina M, Chemist, yes to eurozone:

“I answered yes with great difficulty to the previous question. Although we were lucky because I and my husband had a job, the other members of my family were not so lucky. My sister, a graphic designer, has been unemployed since the beginning of the crisis and my other sister works but is paid late by four to five months.”

Irene, Hotel owner, no to eurozone:

“Greece should stop negotiating with the EU and just Grexit! The last five years have been a nightmare. Its indescribable... we are actually 

living in shock!

“From one day to the next we could see our life, our dreams, our businesses being demolished. We are frustrated and very angry. We have been highly insulted and forced to live in poverty and all first for the good of Germany and then for the rest of the major EU countries that just follow Germany like helpless sheep until their time comes to be slaughtered.”

Athanasia, Unemployed, yes to eurozone:

“I have been unemployed for 2 years now, living off my 86 year old fathers pension, which has been brutally cut down. I am nearly 50 and cannot find a job even as a cleaner. Food is not on my table every day, I receive no unemployment benefit (it stops after a year) and I am in social isolation having no hope for the future. Trying to get out of the country and find a job in the Uk or Germany but it is difficult as everyone is trying to leave Greece.”

Angeliki,  University graduate, unemployed, yes to eurozone:

If I were to describe my position on the economic crisis, it would be a yes to the EU and the eurozone and a o to non-democratic, counter-productive austerity. As for me, I have just graduated from a Greek University and unable to find a job related to my degree, I worked for five months as a Call Center representative for a wage of 380 euros per month. During that time, I had to accomodate my superiors by doing overtime more often than not, working double shifts on Christmas and New Years Eve and being warned that there are tons of people begging to replace me at a job which I found altogether unrewarding.”

Christina Thaumastopoulou, Teacher, no to eurozone

“Most of my friends are unemployed and have seen their income dwindle to a mere 300 euros while the rates for electricity and water remain exorbitant. They are unable to pay for basic needs such as food or petrol but are forced to accept loans from family and friends to retain a level of basic dignity.”

“It is difficult to socialize when you cannot even afford the bus fare to visit friends. Imagine having to explain to your children that there is no food in the fridge. It is impossible if you are well fed, I grant you. A lot of people suffer from stress related illnesses that were not as prevalent prior to the crisis.” 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: grecia, criza, euro, UE, alexis, banci, referendum,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.