Logo

Gig Economy avantaje si dezavantaje

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 8527 times
Gig Economy  avantaje si dezavantaje Image

Gig Economy avantaje si dezavantaje

RO

Se poate să fi auzit de „gig economy” – un termen ce se referă la oamenii care lucrează în lumea modernă. Noi nu avem luxul de a lucra pentru aceeași companie pentru 40 de ani ca părinții și bunicii noștrii.

Acum, cel puțin o treime din muncitorii de peste tot din lume lucrează pe contracte pe termen scurt realizate între muncitori și angajați. Oamenii au lucrat mereu pe contracte pe termen scurt, dar economia „gig-urilor” de astăzi este diferită datorită faptului că este împinsă de către tehnologie și de către alte platforme online precum Upwork, Freelancer, TaskRabbit, Uber, Lyft, AirTasker și AirBnb.

Angajatorii de pe platforme precum TaskRabbit și AirTasker postează joburi și sarcini care trebuiesc realizate, iar candidații intră în competiții unii cu alții. Odată ce primesc jobul și realizează toate sarcinile sunt plătiți, platforma aceasta de freelancing fiind un mijlocaș între angajator și muncitor.

Munca e pe termen scurt, angajatorul nu este obligat să continue să angajeze acel candidat – pe care îl vom numi în continuare antreprenor sau freelancer – iar freelancerul nu este obligat să lucreze în continuare pentru acest angajator. Relația dintre cei doi se bazează pe conceptul că ambii beneficiază de pe urma muncii.

În țările dezvoltate precum Australia, multă lume dezbate subiectul economiei gigurilor. Un număr foarte mare de oameni au reușit să obțină un job full time prin intermediul acestuia, dar există și multe întrebări.

Cercetătoarea de la Universitatea de Tehnologie din Sydney, Dr. Sarah Kaine, care a studiat economia gigurilor a declarat că aceasta este cu siguranță un lucru bun deoarece oferă un job a milioane de oameni, „dar afectează puternic societatea. Avem pe de o parte angajați care vor aceleași condiții de care s-au bucurat zeci de ani și pe de altă parte, îi avem pe angajații aceștia.”

Cel mai îngrijorător aspect aici se referă la condițiile de lucru oferite muncitorilor din economia gig-urilor. Referindu-se la Uber și AirBnb, care sunt fără îndoială cele mai faimoase companii ce lucrează în economia gig-urilor, Dr. Kaine a declarat că: „Uber nu deține nici o mașină, așa că cel mai mare operator de transporturi nu deține nici un autovehicul. Dacă vă gândiți și la Airbnb, ei nu dețin hoteluri deloc.”

„Așadar, riscul trece de la acele companii care sunt de fapt terțe ce leagă utilizatorii și muncitorii, la angajații înșiși. Mutarea riscului eu zic că este una dintre cele mai îngrijorătoare aspecte” a explicat Dr. Kaine.

Cu siguranță că există mult skepticism când vine vorba de economia gig-urilor și există și mulți oameni care se întreabă dacă cei care lucrează în cadrul acesteia nu-și aruncă talentul pe geam.

Dar adevărul este că acești oameni schimbă lumea. Nu mai trebuie să lucrezi pentru o companie uriașă pentru a avea un venit frumușel. De fapt, nu mai trebuie nici să mergi la birou. Telecommuting – termen care definește munca de acasă – este noul trend.

Economia gig-urilor este doar una dintre schimbările majore ce au loc la locul de muncă datorită tehnologiei, cloud computing și a telefoanelor mobile. Aceasta este o lume nouă. Și după cum a spus odată un om foarte înțelept, „nu mai trebuie să ne fie frică de nimic înafară de frica însăși!”

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.blog.upthereeverywhere.com

EN

You may have heard about the “Gig Economy” – it refers to how people work in the modern world. We don’t have the luxury of working for 40 years for the same company as our parents’ and grandparents’ generations did.

Now, at least one-third of the workers across the globe work on the basis of casual contracts or short-term agreements between the worker and the employers. People have always worked on the basis of short-term contracts, but what makes the “gig economy” of today different is that it is entirely digitally driven and is propelled by online platforms such as Upwork, Freelancer, TaskRabbit, Uber, Lyft, AirTasker and AirBnb.

Employers on platforms such as TaskRabbit and AirTasker post jobs to be performed and those who are willing to do these jobs compete with others to bid for them. Once they perform the job, they get paid, with the freelance platform acting as a middleman between the employer and the worker.

This is short-term work, the employer is under no obligation to continue hiring the worker – who we call a self-employed individual or a freelancer – and the freelancer is under no obligation to work for the employer. This is based on the concept of mutually beneficial transaction of labor.

In developed countries such as Australia, there is a lot of debate over the Gig economy. A number of people have been able to gain full-time employment through it, but there are questions being asked.

 University of Technology Sydney researcher, Dr. Sarah Kaine, who has studied the gig economy closely says the gig economy is certainly a good thing as it provides employment to millions of people, "but [it comes] at a cost to society. You have employees who are entitled to the types of conditions that we have enjoyed for some decades, and then youll have those others."

The biggest concern is about the working conditions afforded to workers in the gig economy. Talking about Uber and AirBnb, which are arguably the most famous companies operating in the gig economy, Dr. Kaine says, "Uber doesn own cars, so the biggest transport operator doesn own a single vehicle. If you think of Airbnb as well, they don own hotels.”

“So the risk is shifted from those companies that are essentially linking users and workers to the worker themselves. The risk shifting, I think is one of the most serious causes for concern," Dr. Kaine explains.

There is for sure a lot of skepticism about the gig economy and there are many who wonder if the people who are participating in this are now throwing away their talent.

But the fact is thing are changing around the world. You don’t need to actually work at a big company to earn a decent paycheck. In fact, you don’ need to go to the office at all. Telecommuting – where people work from their home – is the new big thing.

The gig economy is only a part of the major changes in the workplace brought forth by technological developments such as the spread of the internet, cloud computing and the widespread use of mobile phones. This is a brave new world. As a wise man once said, “we have nothing to fear but fear itself!”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: gig, economie, taxa, impozite, guvern, usa, uber, airbnb,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.