Logo

Germany/ Proteste in Frankfurt

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11383 times
Germany/ Proteste in Frankfurt Image

Germany/ Proteste in Frankfurt

RO

Conflicte foarte violente au avut loc miercurea aceasta pe străzile Frankfurtului în timpul protestului împotriva mișcării anticapitaliste Blockupy în fața sediului ECB (Băncii Centrale Europene). Potrivit ultimelor informații, mai mult de 350 de protestatari au fost arestați. Poliția a folosit gaz lacrimogen, în timp ce protestatarii au decis să lupte folosind cocktailuri Molotov, potrivit advance.hr. Cel puțin doi ofițeri de poliție au fost răniți în conflict. Băncile și magazinele din jurul ECB și-au închis ușile mai devreme pentru a preveni daunele materiale.

Potrivit rapoartelor presei, în jur de 10.000 de ofițeri de poliție au venit în oraș pentru a promova pacea. Au existat conflicte similare în timpul protestelor Blockupy din Frankfurt în anii anteriori. Mișcarea Blockupy subliniază ideea că faptul că poliția este prezentă pentru a crea o atmosferă de frică pe străzi. Ei protestează împotriva măsurilor de austeritate introduse de Troika, adică FMI, Uniunea Europeană și Banca Centrală Europeană.  

Poliția a mai construit în trecut garduri de sârmă  în jurul băncii și a adus tunuri cu apă de peste tot din Germania. Mai mult chiar, protestatarii au stat prin tomberoane, iar câteva mașini de poliție au fost incendiate, iar cele aparținând companiei de transport urban au fost atacate și ele. În timp ce unii organizatori și reprezentanți ai mișcării Blocupy au regretat violența, alții învinuiesc clar poliția pentru escalarea acesteia. Un număr total de 220 de oameni, în principal protestatari și polițiști, au fost răniți, conform Jurnalului Frankfurt.

Blockupy denotă o rețea anticapitalistă de politică de stânga formată din mai multe organizații care își ia numele de la blocada fostei mișcări de tip Occupy. Membrii Blockupy se adună de obicei în fața Băncii Central Europene în districtul financiar al Frankfurt am Main, unde există multe alte bănci și corporații puternice germane, pentru a protesta împotriva politicii europene în ceea ce privește criza euro, pactul fiscal european, mecanismul de stabilitate european și măsurile de austeritate impuse de Uniunea Europeană.  

Rețeaua se vede ca „un proiect european”. Scopul este, potrivit lor, „rezistența împotriva unui regim de criză”, care în multe alte țări europene distruge mii de oameni și îi aruncă în sărăcie.

După succesul electoral al partidul grec de stânga SYRIZA, Blockupy a folosit deschiderea noii clădiri a Băncii Central Europene de pe 18 martie 2015 din Frankfurt ca loc central pentru protestele împotriva măsurilor de austeritate impuse de Uniunea Europeană. ECB-ul deja a decis în avans să organizeze ceremonia de deschidere cu puțini oameni. Din cauza blocadelor așteptate, ei le-au cerut angajaților să lucreze de acasă în acea zi. Doar câțiva jurnaliști aleși pe capete au putut participa la ceremonia de deschidere, iar ziarele din Frankfurt au fost excluse, ceea ce a dus la proteste din partea Asociației Jurnaliștilor Germani.

După amiază, în jur de 8.500 de oameni au participat la un raliu în Romerberg în centrul orașului vechi din Frankfurt. Vorbitorii au fost printre alții Giorgios Chondros din partea partidului aflat la putere în Grecia, SYRIZA, Migues Urban din partea partidului spaniol Podemos, Sahra Wagenknecht din partea partidului de stânga german, criticul globalizării Naomi Klein și comedianul Urban Priol. Aproximativ 17.000 de oameni au luat parte la parada care a urmat în centrul Frankfurtului. 

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.odt.co.nz

EN

Violent clashes broke out this Wednesday in the streets of Frankfurt during protest of the anti-capitalist movement Blockupy in front of the headquarters of the ECB (European Central Bank). According to the latest information, there were arrested more than 350 protesters. Police used tear gas, while protesters decided to fight back with stones and Molotov cocktails, according to advance.hr.  At least two police officers were injured in the clashes. Banks and shops around the ECB closed their doors much earlier to prevent damage.

According to media reports around 10,000 police officers came to protect peace. There have been similar conflicts during Blockupy protests in Frankfurt previous years. The Blockupy movement points out that the police presence on the streets tries to create an atmosphere of fear. They protest against austerity measures introduced by the Troika, ie. the IMF, the European Union and the European Central Bank.

The police had previously built around the bank extensive barriers with the help of razor wire and stationed water cannons from all over Germany. Moreover, protesters sat dumpster and several police cars on fire and damaged vehicles in urban transport company. While some organizers and representatives of Blockupy movement regretted the violence, others explicitly distanced or blame the police for the escalation. A total of 220 people, mostly protesters and policemen, were injured, says Journal Frankfurt.

Blockupy denotes a left political and anti-capitalist network of several organizations which takes its name from a purpose of a blockade and of the previous Occupy movement. Blockupy members usually gather in front of the European Central Bank (ECB) in the financial district of Frankfurt am Main, where are also many powerful German banks and corporations to protest against the European financial policy in relation to the euro crisis, the European fiscal pact, the European stability mechanism and the austerity of the European Union.

The network sees itself as a "European project".  The aim is, according to its own understanding, "the resistance to a crisis regime”, which in many European countries crashes million people in poverty and misery.

After the electoral success of the left, Greek party SYRIZA, Blockupy used the official opening of the new building of the European Central Bank on March 18, 2015 in Frankfurt as central protest against the austerity appointment of the European Union. The ECB had already decided in advance to hold the opening ceremony on a small scale. Because of the expected blockages, they advised their employees to work on that day from home. Only selected journalists were allowed to come to the opening celebration and were excluded Frankfurt daily newspapers, which led to protests by the German Journalists Association. 

In the afternoon, around 8,500 people participated in a rally on the Römerberg in the center of the old town in Frankfurt. The speakers were among others Giorgios Chondros from the Greek ruling party SYRIZA, Miguel Urban of Spanish party Podemos, Sahra Wagenknecht of the German Left Party, the globalization critic Naomi Klein, and the comedian Urban Priol. About 17,000 people took part at the subsequent parade through downtown Frankfurt.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: germania, frankfurt, proteste, blocupy, occupy,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.