Logo

Germania/ Targuri de Craciun

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 15450 times
Germania/ Targuri de Craciun Image

Germania/ Targuri de Craciun

RO

 Weihnachtsmarkt este o piață tradițională organizată în timpul Crăciunului, ținută în aer liber în multe orașe din Germania, Austria, Elveția și alte țări europene. Povestea primei pieți tradiționale din Germania a început în secolul al paisprezecelea iar în Austria în secolul al treisprezecelea.  

Târgul tipic are loc pe străzile și târgurile din zonele mai vechi ale orașelor și aici se comercializează decorațiuni de Crăciun, specialități locale și lucruri artizanate. Târgurile sunt acompaniate de tot felul de reprezentații, concerte de caritate, prezentări, scene ale nașterii (deseori cu animale) și altele. Târgurile atrag milioane de turiști în fiecare an iar unul dintre cele mai mari târguri din Europa este în Cologne. În timpul acestor târguri se organizează diferite tipuri de divertisment, cele mai multe fiind în forma parcurilor de amuzament în Germania și în Austria.  

Târgurile de Crăciun organizate în Cologne conduc în ceea ce privește numărul vizitatorilor. Din cele șase târguri de Crăciun, cea ținută în Cologne Cathedral este cea mai mare, având aproximativ 5 milioane de vizitatori în 5 săptămâni. Se întinde de-a lungul domului din locația veche și primește 160 de pavilioane cu oferte pentru bunuri, artizanate și bucătărie internaționale. Este cunoscut în special pentru oferta gastronomică. În special, turiștii străini din țări precum Marea Britanie vin aici cu autobuze. Piața de Crăciun ținută în Piața Veche vinde în principal negrese la mai mult de 100 de tarabe.  

Cea mai mare și mai veche piață de Crăciun din Munchen este la Marienplatz, prima data fiind menționată în 1310 ca Nikolausmarkt (Piața Sf. Nicolae) și astfel, este una dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din țările vorbitoare de limba germană. Cu aproximativ 140 de tarabe atrage 3 milioane de vizitatori în fiecare an din fiecare colț al lumii. În plus, pe lângă programul de acompaniament musical și cultural, una dintre atracțiile sale este bradul de Crăciun înalt de 30 de metrii situate în fața primăriei cu 2.500 de luminițe, adus în fiecare an din alt sat din țară sau din străinătate (Austria, Italia) donat cetățenilor din Munich.  

Piața de Crăciun din Dresden, cea mai mare dintre cele șapte din Dresden, a fost organizat de saxonul Elector Friedrich II. Din 1434, el a permis să se organizeze o Piață de Crăciun deschisă o singură zi în „ziua dinainte de Crăciun – Ajunul Crăciunului”. Este una dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din Germania și este ținută în fiecare zi în Ajunul Crăciunului în Piața Veche din Dresden. Cu aproximativ 250 de tarabe și două milioane și jumătate de vizitatori, este de asemenea unul dintre cele mai vizitate din Germania.

Piața de Crăciun tradițională, Magdeburg își are originile într-un târg obișnuit din Evul Mediu organizat în piața catedralei, la care oamenii cumpărau mâncare pentru iarnă. Astăzi, este organizat annual în lunea de după duminica pomenirii până pe 30 decembrie în Piața Veche și în ansamblul arhitectural din Primăria Veche și cea Nouă, Biserica Sf Ioan și în jurul statuii faimoase Magdeburg Rider. Târgurile de Crăciun au 135 de tarabe unde încap aproximativ 1.5 milioane de oameni.

Autor: Hvroje/Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.mandarika.eu

EN

Weihnachtsmarkt is a traditional market during Advent and Christmas, held in the open air in many cities in Germany, Austria, Switzerland, and other European countries. The story of the first Christmas markets in Germany dates back to the late fourteenth and in Austria at the end of the thirteenth century.

Typical fair takes place in the streets and squares of the older parts of cities offering Christmas decorations, local specialties, handicrafts. Fairs are accompanied by all sorts of performances, charity concerts, presentations, nativity scenes (often with livestock) and the like. Markets attract millions of tourists every year, and one of the Europes largest Christmas fair is in Cologne. During such fairs in Germany and Austria are popular attractions and entertainment in the form of traveling amusement parks.

The Cologne Christmas markets lead in the number of visitors. Of the six Cologne Christmas markets, the Christmas market at the Cologne Cathedral is the largest with approximately 5 million visitors in 5 weeks. It extends across the dome plate on the old location and hosts 160 pavilions with offers of goods, crafts and international cuisine. It’s especially known for the variety of gastronomic offer. In particular, foreign tourists from the UK and the Benelux countries are traveling here with buses. The Christmas market on the Old Market is tackling the issue of brownies that populate the nearly 100 wooden stalls with many small figures.

The largest and oldest Christmas market in Munich is at Marienplatz, which was first mentioned in 1310 as Nikolausmarkt documented and thus one of the oldest Christmas markets in German-speaking countries. With approximately 140 stalls now brings to around 3 million visitors a year from all over the world. In addition to the extensive musical and cultural accompanying program, one of its attractions is the 30-meter-high Christmas tree in front of the town hall with 2,500 lights every year from another village in the country or abroad (Austria, Italy) which is donated to the Munich citizens.

The Dresden Christmas Market, the largest of the seven Christmas markets in Dresden, is a privilege of the Saxon Elector Friedrich II. From 1434 he allowed a one-day open market on the Old Market "on the day before Christmas – the Christmas Eve". It is one of the oldest Christmas markets in Germany and is held every year on the Christmas Eve at the Old Market in Dresden. With nearly 250 stalls and two and a half million visitors, it is also one of the most visited in Germany.

The traditional Magdeburg Christmas market has its origins in a late medieval sales fair in the cathedral square, on which people bought the provisions of food and wintry required.  Today is held annually on the Monday after Remembrance Sunday until December 30 at the Old Market in architectural ensemble of the Old and New Town Hall, St Johns Church and around the famous Magdeburg Rider statue. The Christmas market attracts with its over 135 stalls and fairground around 1.5 million people.

Author: Hvroje/Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: wien, craciun, targ, germania, viena


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.