Logo

Germania/ Problema imigratiei!?

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 9654 times
Germania/ Problema imigratiei!? Image

Germania/ Problema imigratiei!?

RO

Imigrația în Germania a început odată cu unificarea Republicii Federale a Germaniei în 1990, un eveniment de o importanță foarte mare din punct de vedere demographic și economic. Potrivit guvernului german, aproape 9 milioane de oameni care s-au născut în afara granițelor țării locuiesc acum aici (dintre care mai mult de 5 milioane au obținut cetățenie germană).

Germaia este privită ca o națiune de imigranți după unificare, considerată a fi al doilea cel mai atrăgător loc pentru locuit și lucrat după Statele Unite, iar imigrația a creat mai multe oportunități pentru joburi și a dus la industrializarea și modernizarea țării și îmbătrânirea populației native. Cu toate acestea însă, este una dintre cele mai populate țări din Europa și una dintre țările cele mai stabile din punct de vedere economic.  

Imigrația în Germania este dominată de diferite zone culturale. În Germania, cei mai mulți imigranți vin din Europa de Est și Orientul Mijlociu (36.21% dintre străini), din Asia de est (34.45%) și Africa de Nord (14.83%). Străinii mai vin și din regiuni îndepărtate ale UE (4.40%), Africa subsahariană (4.12%), America Latină (2.72%), subcontinentul indian (1.67%), America de Nord (0.66%) și Filipine (0.48%). Restul din Asia și Oceania au un procentaj de 0.50%, în timp ce 0.02% sunt înregistrați ca neaparținând nici unui stat.

Singura națiune care are o prezență puternică în Germania în comunitatea hispanică a fost Spania, datorită apropierii de Germania, iar aici includem imigranți din națiunile din America Latină, care împreună constituie o presiune socială foarte puternică pe sistemele de sănătate, educație și de ocupare a forței de muncă.  

Gastarbeiter este termenul german pentru lucrătorii imigranți. Cel mai mare grup de minorități din Germania este cel al turcilor care numără 2.99 de milioane de oameni. În cazul acesta, 1.7 milioane dintre ei sunt cetățeni tuci, iar aproximativ 1.3 milioane – cetățeni germane. Cu toate acestea, din 2006 s-a înregistrat un exod continuu al cetățenilor turci. De exemplu, în 2012, 28.641 de mii de oameni au venit în Germania din Turcia, în timp ce 32.788 de mii de turci au părăsit Germania. Imigrația sârbă este a doua cea mai mare în Germania, dar nu se compară cu cea turcă. Mulți sârbi și turci imigranți au acum cetățenie germană.  

Aproape două treimi dintre imigranții noi care au venit în Germania cetățeni ai țărilor din Europa, cei mai mulți dintrei ei venind din Estul și partea centrală a Europei și, în principal din Polonia, România și Italia. Rata de ocupare a forței de muncă în rândul populației indigene a Germaniei este la 74%, aici incluzându-se și cei care lucrează în posturi cu calificări înalte, un procentaj de 22%. Există de asemenea și o reducere generală a imigranților veniți din țările aflate în curs de dezvoltare în Germania și în Europa în general.  

Natalitatea a scăzut în Germania începând cu anii 70, iar imigrația este din 1972 (atuci când balanța dintre natalitate și mortalitate a devenit negativă) principalul factor în dinamica populației germane. În total, în timpul perioadei din 1991 până în 2013, în Germania au venit 21 de milioane de oameni, iar 16 milioane au murit. Astfel, creșterea populației germane datorită imigrației în timpul acestei perioade a ajuns la 5.4 milioane de oameni.  

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.harvardpolitics.com

EN

Immigration in Germany began with the unification of the Federal Republic of Germany in 1990, which is a phenomenon of great demographic and economic importance. According to the German government, almost 9 million people born outside its borders are residing in the country (of which more than 5 million had acquired German nationality).

Germany is regarded as a nation of immigrants after unification, considered as the second most attractive place to live and work after the United States, and much has been involved in immigration, resulting with job opportunities for early industrialization and modernization as well as the aging of the native population. However, it is at once the most populous in Europe and one of the countries that are the most economically dynamic.

Immigration in Germany is dominated by culturally different areas. In Germany, most immigrants come from Eastern Europe and the Middle East (36.21% of foreigners); from East Asia (34.45%) and North Africa (14.83%). A great distance foreigners come from the outermost regions of the EU (4.40%), sub-Saharan Africa (4.12%) from Latin America (2.72%), Indian Subcontinent (1.67%), the North America (0.66%) and the Philippines (0.48%). The rest of Asia and Oceania are only originating the remaining 0.50%, while 0.02% are registered stateless.

The only nation that has had a strong presence in Germany of the Hispanic community has been Spain, that due to the proximity of the country, however the Hispanic community has increased notably in Germany; and includes immigrants from Latin American nations, which together are strong social pressure to the demands of health, education and employment.

A Gastarbeiter is German origin name for an immigrant worker. The largest ethnic minority group in Germany is Turks, the number of which is about 2.99 million people. In this case, about 1.7 million of them are Turkish citizens, and about 1.3 million - the citizens of Germany. However, since 2006 there has been a steady exodus of Turkish origin. For example, in 2012, 28,641 people came to Germany from Turkey, while 32,788 Turks left Germany. The Serbian immigration is the second largest in Germany, but far behind the Turkish immigration. Lots of Serbs and Turkish immigrants now have German nationality.

About two-thirds of new immigrants, who arrived in Germany, are citizens of countries in Europe, with most of them come from Eastern and Central Europe and, primarily from Poland, Romania and Italy.  The employment rate among the indigenous population of Germany is 74%, including a highly qualified labor employed of 22%. There is also a general reduction in the flow of migrants from "third countries" in Germany and throughout Europe.

The birth rate is falling in Germany since the 70s and immigration is since 1972 (when the natural balance became negative) the first factor of the German population dynamics. In total, during the period from 1991 to 2013 in Germany came to 21 million people and had lost about 16 million who died. Thus, the growth of the German population due to migration during this period amounted to 5.4 million people.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: germania, imigrare, romania, turcia,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.