Logo

Merkel : Toti suntem Germania ...

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 9164 times
Merkel : Toti suntem Germania ... Image

Merkel : Toti suntem Germania ...

RO

Cancelarul german Angela Merkel și membrii guvernului săi s-au întâlnit joi și au discutat despre toleranța religioasă și primirea în Berlin a cultelor religioase, întâlnire organizată de liderii religioși musulmani care au spus că teroriștii nu vor câștiga niciodată, iar președintele Germaniei a spus „toți suntem Germania”. 

Participanții s-au adunat la Poarta Brandenburg în capitala germană și au adus un omagiu celor 17 victime ce au murit în ultimul atac de săptămâna trecută comis de teroriștii islamiști în sediul revistei de satiră Charlie Hebdo și la magazinul evreesc din Paris. „Toți suntem Germania” a declarat președintele german Joachim Gauck, spunând că și musulmanii fac parte din Germania și a parafrazat sloganul „Toți suntem Charlie Hebdo”, slogan folosit de cei care sunt de partea jurnaliștilor și caricaturiștilor uciși din pricina apartenenței la revista de satiră, potrivit index.hr. 

Germania „a devenit mai diversă, cultural și mental din pricina imigrației” a declarat Gauck. „Teroriștii nu au și nu vor câștiga” a declarat președintele Consiliului Central al musulmanilor din Germania, Aiman Mazyek, potrivit AFP.

După atacul asupra revistei de satiră „Charlie Hebdo”, care se pare că a avut legături cu cultura islamistă din Paris, cancelarul Germaniei Angela Merkel a subliniat ideea conviețuirii pașnice cu musulamnii în Germania. „Oamenii au avut o relație foarte bună cu majoritatea vastă musulmană.” 

Cu toate acestea, au existat forțe împrăștiate în Germania care s-au alăturat jihadiștilor. Din acest motiv, măsurile de securitate ar trebui să fie implementate în Germania, a declarat cancelarul: „Noi vom face totul pentru a proteja pe toată lumea, fie ei evrei, creștini, musulmani sau atei, în același mod în care protejăm toți cetățenii Germaniei”, potrivit tagesschau.de.

Cancelarul german a condamnat dur în politica sa atacurile din Franța și a subliniat prietenia cu țara alăturată. „Noi suntem șocați și uimiți de moartea celor 17 oameni săptămâna trecută, ura pură a victimelor teroriștilor” a declarat politicianul CDU. „Germania și Franța au o legătură foarte strânsă, iar Germania și Franța se sprijină una pe alta.”  

Teroarea nu va dispărea peste noapte și a existat dintotdeauna, a declarat Merkel, amintind astfel de taberele de concentrare, de gulagurile rusești, dar și de crimele comise de NSU sau de decapitarea teroriștilor din Iraq ce aparțin Statului Islamic.

Islamul este a doua cea mai mare religie practicată în Germania după creștinism. În momentul de față 5% din populație este musulmană, ceea ce înseamnă aproximativ 4 milioane de oameni (în 2012). Cu toate acestea, detaliile variază de la 1.9% (informații date voluntary în 2011) până la 7% (cifră estimată la Conferința Islamică din Germania 2012). În jur de 1.8 milioane de musulmani erau cetățeni germane în 2008. Religia islamistă practicată este Sunni în principal datorită dezvoltării populației din Germania. În 2008, aproximativ 63% din lucrătorii imigranți ce trăiesc în Germania sunt de origine turcă, care apare din pricina recrutării muncitorilor imigranți, muncitori care au părăsit Turcia în 1960 și 1970. Alți musulamni vin din Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, Siria sau cetățeni germane convertiți. Din 2006, lucrurile s-au concentrate asupra Conferinței Islamice germane, care încearcă să ducă la o integrare religioasă și socială a musulmanilor în Germania. 

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.tv5monde.com

EN

German Chancellor Angela Merkel and members of her government on Tuesday joined the gathering of religious tolerance and openness in Berlin organized by Muslim religious leaders who said that terrorists will never win, and the German president said, "We are all Germany."

The participants at the historic Brandenburg Gate in the German capital paid tribute to the 17 victims of last weeks attacks of Islamic terrorists on the satirical weekly magazine Charlie Hebdo and Jewish shop in Paris. "We are all Germany," said at the meeting German President Joachim Gauck, saying the fact that the Muslims are part of  Germany and paraphrased the slogan "We are all Charlie Hebdo" under which expressed support for murdered journalists and cartoonists of the satirical weekly magazine, says index.hr.

Germany "has become more diverse religiously, culturall yand by mentality thanks to immigration," said Gauck. "Terrorists did not and will not win," said the president of the Central Council of Muslims in Germany, Aiman Mazyek, reports AFP.

After the attack on the satirical magazine "Charlie Hebdo" with apparently Islamist background in Paris, German Chancellor Angela Merkel has stressed the peaceful coexistence with Muslims in Germany. "With the vast majority of Muslims in Germany" there was "a very good relationship."

However, there were also in Germany scattered forces that had joined jihadists. Therefore, the security measures in Germany would be obtained according upright, the Chancellor said: "We do everything to whether somebody is Jewish, Christian, Muslim or no faith to protect people of every faith, in the same way as citizens of Germany “, according to tagesschau.de.

German Chancellor for Spiegel has condemned in its policy the attacks by Islamists in France sharply - and emphasizes the friendship with the neighboring country. "We are shocked and stunned by the deaths of 17 people who died in the past week, the pure hatred of terrorism victims," said the CDU politician. "Germany and France have a special friendship, Germany and France stands together."

Terror will not disappear overnight and have always existed, Merkel said, remembering about German concentration camps, Russian gulags, but also to the murders of NSU or the beheading of hostages in Iraq by the terrorist militia "Islamic State" (IS).

Islam is in Germany after Christianity the religion with the most followers; currently about 5% of the population professes to him, which is about 4 million people (as of 2012). However, the details vary from 1.9% (2011 census: voluntary information) to 7% (estimate of the German Islam Conference 2012). Around 1.8 million Muslims in 2008 were German nationals. Islam is predominantly Sunni due to population development in Germany. In 2008, about 63% of the Muslims living in Germany had a Turkish background, which is due to the recruitment of migrant workers, then called guest workers from Turkey in the 1960s and 1970s. Other Muslims are mainly immigrants from Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, Syria or German converts. Since 2006, there is an aim of Muslims in the German Islam Conference, to achieve a religious and social integration of the Muslim population in Germany.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: merkel, germania, islam, terorism, franta, charlie hebdo,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.