Logo

Germania/ Merkel, criticata de germani

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7281 times
Germania/ Merkel, criticata de germani Image

Germania/ Merkel, criticata de germani

RO

Cancelarul german Angela Merkel a fost criticată dur în propria țară din cauza încercărilor ei de a risca banii nemților pentru a salva Grecia de la un colaps economic. În timp ce partenerii ei de alianță, social democrații, primesc cu bucurie concesiile Prim Ministrului grec, Alexis Tsipras, aceștia au criticat poziția Greciei.  

Artur Fischer, șeful executiv al bursei din Berlin, a declarat că Merkel își riscă mandatul din cauza obsesiei ei cu Grecia. El a declarat că „aceasta este cea mai dură perioadă din mandatul ei de până acum. Poate rezista vocilor care i se opun din propriul partid pentru a împinge un al treilea împrumut al Bundestagului, împrumut împotriva căruia se declară mulți?”  

Fisher a adăugat că „ea riscă acum dificultăți interne uriașe care ar putea să îi încheie mandatul. Problema e că dacă avem încrede în Grecia și îi dăm bani din nou și din nou, Merkel ar putea să se afle în aceeași poziție ca azi peste 6 luni și din nou peste un an – lucru care ar fi foarte rău pentru ea.”

Grecia a cerut un al treilea împrumut, despre care se spune că s-ar ridica la $56 de miliarde. Criticii cancelarului Merkel din Germania spun că dacă propunerea aceasta este acceptată, acest lucru ar putea duce la începutul unei provocări domestice asupra conducerii ei.  

După cum a spus Axel Schäfer, un social democrat bine cunoscut, despre noul împrumut: „guvernul, precum și cele mai importante partide din opoziție sunt de acord. Asta înseamnă că Grecia are nevoie de măsuri noi financiare care pot fi plătite înapoi pe o perioadă foarte, foarte lungă. Fie guvernul grec își păcălește proprii oameni, fie noi facem asta din nou”.  

Schafer l-a criticat puternic pe Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. El a declarat că „poți spune că dacă i-ai trimite un ziar vechi cu o semnătură pe el, el ar zice „da, superb, superb. Asta e o bază care ar putea funcționa.”  

Un alt lider german din opoziție, Rolf Friendrich, i-a criticat și pe francezi, spunând că președintele François Hollande sprijinp ultimele propuneri pentru că „socialiștii francezi vor să slăbească legile fiscale acum pentru că el realizează că nu pot implementa reformele necesare.”  

Ralph Brinkhaus, un cunoscut critic al guvernului grec a întrebat „cât sunt de credibile aceste lucruri venite de la guvernul grec? Duminică toți conduceau o adevărată campanile în care înjurau aproape orice propun acum … întrebarea e, așadar, se va implementa tot ce este pe hârtie în Parlament sau sunt acestea doar promisiuni ieftine?”

Alexander Lambsdorff, vicepreședintele Parlamentului European și un lider cunoscut în partidul pieței libere germane, FDP-ul, a declarat că Merkel s-a afundat într-o încărcătură serioasă cu Grecia și că habar nu are pentru ce a făcut asta: „de exemplu, nimic de acolo nu vorbește despre rolul bisericii ortodoxe, care este instituția ce deține cel mai mult pământ în Grecia. Nu există reforme asupra autorităților financiare și aceasta este o întrebare decisivă pentru că fie că pui taxa corporativă de 26% sau 28%, în final asta nu e atât de important precum colectarea în sine a acesteia. Asta e problema. Lipsesc câteva lucruri foarte importante din acest program.”  

Laimdota Straujuma, Prim Ministrul Letoniei, care a criticat mereu modul în care UE a tratat situația din Grecia a vorbit la un radio german: „ar fi foarte greu pentru mine să conving partlamentul. Iar parlamentului îi va greu să voteze pentru asta, deoarece pensia medie în Letonia este mult mai mică decât în Grecia și dacă i-ați întreba pe letoni astăzi dacă ar dori să împrumute bani Greciei, cred că vă imaginați ce răspuns ați primi.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.cinemagia.ro

EN

German Chancellor Angela Merkel has been facing a lot of opposition at home because of her attempts to put German money at stake to help rescue Greece from an economic collapse. While her alliance partners, the Social Democrats welcomes concessions from the Greek Prime Minister Alexis Tsipras, they were critical about Greece’s position.

Artur Fischer, who is the joint chief executive of Berlin’s stock exchange, said Merkel was risking her chancellorship because of her obsession with Greece. He said, “This is the toughest time in her chancellorship so far. Can she resist the voices of opposition within her own party to push through a third bailout in the Bundestag that most of them are against?”

Mr. Fisher added, “She is facing huge internal difficulties that have the potential to end her chancellorship. The trouble is, if we trust Greece again and go for a bailout, Merkel could find herself back in the same position again in six months’ time, and again a year’s time from now – and that would be extremely bad for her.”

Greece has asked for a third bailout package, which is said to be worth $56 billion. Chancellor Merkel’s critics in Germany say that if this proposal is accepted, that could signal the start of a domestic challenge to her leadership.

As Axel Schäfer, a prominent Social Democrat, said about the new bailout, “The government, as well as the most important opposition parties, have agreed on it. That is to say, [Greece] needs new financial measures that can be paid back over a very, very long time frame. Either the Greek government is tricking its own people, or us once again,”

Mr. Schafer was very critical of Jean-Claude Juncker, the President of the EU Commission. He said, “You could send him an old newspaper with a signature on it and then he would say: ‘great, great, great. That is a basis from which to work’.”

Another German opposition leader, Rolf Friedrich was critical of the French as well, saying the French President François Hollande, backed the latest reform proposals because, “The French socialists want to weaken the fiscal rules now, because they realise that they’re also not capable of implementing necessary reforms.”

Ralph Brinkhaus, a well known critic of Greek government asked, “How credible is it what this government is delivering? On Sunday they were still having a campaign in which they damned everything that they’re now proposing ... the question is, therefore, will everything be implemented that’s decided on in parliament, or are these just empty promises?”

Alexander Lambsdorff, vice-president of the European parliament and who is a prominent leader in the German free market party, the FDP, said Chancellor Merkel had got herself into a serious mess in Greece and had no idea what she was in for: “For example, there’s nothing in there about the role of the Orthodox church, which is after all the biggest landowner in Greece. There’s little about reform of the financial authorities and that is a very decisive question, because whether you set the corporate tax at 26% or 28% is in the end not nearly so important as whether you actually collect it. That is the problem. Several important things are missing in this programme.”

Laimdota Straujuma, prime minister of Latvia, who has always been critical of how the EU has handled the Greek situation spoke to German radio: “It will be very hard for me to persuade the parliament. And for the parliament it will be difficult to vote for it, because the average pension in Latvia is considerably less than in Greece, and if you were to ask the Latvians today whether they are willing to lend money to Greece, you can probably guess what their answer would be.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: germania, merkel, grecia, criza, referendum, tsipras,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.