Logo

Germania / Muzee Berlineze

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9017 times
Germania / Muzee Berlineze Image

Germania / Muzee Berlineze

RO

Berlin are unele dintre cele mai frumoase muzee din lume. Muzeele Berlinului sunt printre cele mai populare elemente ale patrimoniului cultural din capitala Germaniei. În total, sunt peste 175 de muzee și colecții în Berlin. Numărul total al vizitatorilor tuturor muzeelor din Berlin din ultimii ani a crescut continuu. În 2006, mai mult de 12 milioane de oameni le-au vizitat, de două ori mai mulți decât numărul celor din 1994.   
Pe lângă cele 17 Muzee Naționale din Berlin (Fundația Patrimoniului Cultural Prusacă) și cele cinci muzee ale Fundației Muzeelor din Orașul Berlin, există numeroase muzee deținute de stat, muzee istorice ale diferitelor districte din Berlin. Odată cu reunificarea Germaniei și a orașului Berlin, a fost nevoie de o nouă restruturare organizațională a muzeelor din Berlin (în special fuziunea acestora la anumite locații) care încă nu este completă, deși a fost începută acum mulți ani de zile. De asemenea, multe muzee operate privat contribuie la faptul că Berlin este considerat unul dintre cele mai uimitoare vestigii ale muzeelor din lume.

Insula Muzeu este în partea de nord a Insulei Spree din centrul istoric al Berlinului. Este nucleul peisajului muzeelor din Berlin și împreună cu muzeele sale de astăzi, este una dintre cele mai vizitate destinații pentru turiști și unul dintre cele mai importante complexe muzeologice din lume. Încă din 1999, muzeul este unul dintre cele cinci ansambluri arhitecturale și cultural unice ale lumii, potrivit UNESCO.

Cele cinci muzee de pe Insula Muzeelor fac parte din Asociația Națională a Muzeelor din Berlin, care la rândul lor fac parte din Fundația Culturală a Patrimoniului Național Prusac. Insula muzeu este situată alături de Forumul Cultural din Tiergarten, zona din jurul Schloss Charlottenburg și Berlin-Dahlem Museums Complex aproape de centrul muzeelor din Berlin.

Muzeul cel Vechi (Alte Museum) arată o parte a colecției antice de sculpturi, arme, bijuterii de aur și comori de argint din artă grecească și istorie culturală a culturii Cycladic din perioada romană. Noul Muzeu, (Neue Museum) a fost reconstruit până în anii 2009 și face parte din Insula Muzeului, planul extins. Încă de la redeschiderea sa din 2009, prezintă colecții ale Muzeului Egiptului și a Papirusului, împreună cu faimosul bust al regineri Nefertiti și alte lucrări de artă.

Muzeul Pergamon a devenit cunoscut în întreaga lume prin reconstrucția monumentală a construcțiilor arheologice precum a Altarului Pergamon, a Pieței Porții Miletus, a Porții Ishtar, inclusive Calea Babilonului și fațada Mshatta. Colecția din Galeria Națională Veche conține sculpturi și tablouri din secolul 19 aparținând lui Caspar David Friedrich, prin intermediul impresioniștilor francezi, dar și fresci nazaretinene pictate în Roma. Muzeul Bode prezintă artă bizantină din secolele 3 și 15, Colecția de Sculpturi Italiene și Germane și multe alte opere de artă.  

Muzeul Evreilor din Berlin este cel mai mare muzeu dedicat evreilor din Europa. Acesta oferă vizitatorilor o privire de ansamblu asupra istoriei de două milenii dintre germane și evrei, inclusiv punctele importante și cele joase din relația dintre evrei și non-evreii din Germania. Muzeul organizează câteva expoziții pe an și are multe arhive, o bibliotecă un Centru de Învățare Rafael Roth și instituții de cercetare. Toate aceste departamente sunt folosite pentru a reprezenta cultura evreică și istoria dintre evrei și germane. 

Autor: Hvroje/Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo:  

EN

Berlin has some of the finest world’s museums. Berlins museums are among the most famous cultural heritage of the German capital. In total, there are over 175 museums and collections in Berlin. The total number of visitors of all museums in Berlin rise in recent years continuously; there was more than 12 million visitors in 2006, more than twice as much as in 1994.

In addition to the 17 National Museums in Berlin (Prussian Cultural Heritage Foundation) and the five museums of Berlin City Museum Foundation, there are numerous other state-owned museums, history museums of the various districts of Berlin. With the reunification of Germany and the City of Berlin, there was the need for a thorough organizational restructuring of the Berlin museums (especially mergers at selected locations), which already takes years and is still not complete. Also several privately operated museums contribute that Berlin is considered one of the world outstanding museum site.

The Museum Island is the northern part of the Spree Island in the historical center of Berlin. It is the nucleus of the Berlin museum landscape and with its museums today is a much visited destination for tourists and one of the most important museum complexes in the world. Since 1999, the museum is one of the worlds unique cultural and architectural ensembles, a UNESCO World Heritage Site.

The five museums on Museum Island are all part of the Museum Association National Museums in Berlin, which in turn are part of the Prussian Cultural Heritage Foundation. The museum island is next to the Cultural Forum in Tiergarten, the area around the Schloss Charlottenburg and Berlin-Dahlem Museums Complex to the museum centers of Berlin.

The Old Museum (Alte Museum) shows a part of the antique collection of sculptures, weapons, gold jewelery and silver treasures of Greek art and cultural history of the Cycladic culture to the Roman period. The New Museum (Neue Museum) was rebuilt by mid-2009 as part of the Master Plan Museum Island. Since it’s reopening in 2009 contains the Egyptian Museum and Papyrus Collection with the famous bust of the Egyptian queen Nefertiti and other works of art.

The Pergamon Museum has become known worldwide through the monumental reconstruction of archaeological buildings such as the Pergamon Altar, the Market Gate of Miletus, the Ishtar Gate including the Processional Way of Babylon and the Mshatta facade. The collection of the Old National Gallery features sculptures and paintings of the 19th century, by Caspar David Friedrich, via the French Impressionists to frescoes of the Nazarene working in Rome. Bode Museum shows the Byzantine art from the 3rd to the 15th century, the Sculpture Collection of Italian and German sculptures and many other works of art.

The Jewish Museum Berlin is the largest Jewish museum in Europe. It gives the visitors an overview over two millennia of German-Jewish history, including high and low points of the relations between Jews and non-Jews in Germany. The museum organizes several temporary exhibitions a year and has home archives, a library, and Rafael Roth Learning Center and research institutions. All these departments are used to represent Jewish culture and Jewish-German history.

Author: Hvroje / Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: berlin, germania, evrei, holocaust, muzeu


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.