Logo

Freelancerii, o noua categorie de muncitori pe piata din Marea Britanie

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 4208 times
Freelancerii, o noua categorie de muncitori pe piata din Marea Britanie Image

Freelancerii, o noua categorie de muncitori pe piata din Marea Britanie

RO

Cu siguranță că ați auzit de economia freelance de tip „gig”. Estimările arată acum că peste o treime din populația din Statele Unite lucrează ca și antreprenor, freelanceri sau fac pare din economia de tip „gig”. Și în Marea Britanie avem statistici asemănătoare – 4,8 milioane de britanici sau unul din șase britanici ce fac parte din forța de muncă lucrează în economia de tip „gig”.

Uniunea GMB a studiat acest tip de economie în Marea Britanie de mult timp și nu este deloc fericită de rezultatele sondajului. Cercetările Uniunii arată că cei care lucrează în acest tip de economie pe bază de contract fără ore sau pe perioade scurte de timp sunt muncitori temporari care sunt deseori plătiți mai puțin decât ar trebui. Ei riscă să ajungă să se numească antreprenori când sunt orice altceva numai asta nu și depend complet de sistemul public al țării pentru nevoile de zi cu zi.  

Peste 3.500 de oameni care lucrează ca și antreprenori au participat la acest sondaj. Rezultatele au fost foarte dezamăgitoare, după cum explică Tim Roache, secretarul general al GMB: „acest sondaj ne prezintă o imagine șocantă a lumii moderne a muncii. Aproape 10 milioane de oameni fie merg la lucru neștiind cât vor lucra în acea zi, dacă vor reuși să-și plătească facturile sau ce vor putea realiza pe termen lung.”

„Acesta este un rezultat trist în secolul 21 și este de fapt produsul eșecului guvernului de a reglementa antreprenorii, folosirea contractelor de la agenții ca și model de business și refuzul clar de a interzice contractele fără plat ape oră” a adăugat Roache.

Sondajul arată că 61% dintre cei care lucrează ca și freelanceri suferă de mult stres și anxietate din cauza proiectelor și mereu se tem că nu vor fi plătiți sau că își vor pierde joburile actuale. Peste 75% dintre cei care au participat la sondaj au declarat că au lucrat în trecut tot felul de joburi și au fost forțați să devină antreprenori sau freelanceri din cauză că nu puteau să reziste cu un job normal de la 9 la 5.

Cu toate acestea, nu avem doar vești proaste. Freelancerii au contribuit cu £119 miliarde la economia Marii Britanii în 2016, cu mai mult de 10 miliarde de lire față de anul trecut, potrivit corpului IPSE care reprezintă liberii profesioniști de peste tot din Marea Britanie. Freelancerii sunt secțiunea ce crește cel mai repede în rândul populației britanice de pe piața muncii și deja pot fi comparați cu „întreag industrie a vânzătorilor de automobile” potrivit IPSE.

Chris Bryce, directorul executiv de la IPSE a declarat că „într-un moment vital în care economia trebuie să fie dinamică în fața acestei incertitudini cu care se confruntă, freelancerii oferă resurse on-demand tuturor afacerilor, ceea ce le permite să fie flexibili față de schimbări. Majoritatea freelancerilor iubesc ceea ce fac așa că nu e de mirare că numărul lor crește.”

Bryce a explicat că: „este foarte interesant de văzut cum generația nouă este foarte bucuroasă că poate să lucreze pe cont propriu. Este important ca alegerea lor să fie recunoscută, iar politicienii trebuie să sprijine acest trend, nu să îl mențină la rangul de serviciu mai puțin flexibil.”

Numărul femeilor ce lucrează ca și freelanceri a crescut cu 55% din 2008, în timp ce numărul mamelor ce lucreză de acasă ca și freelanceri în Marea Britanie a crescut cu 79% din 2008. Cei născuți după 2000 sunt segmental ce crește cel mai repede în economia freelance. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.pymnts.com

EN

You have no doubt heard of the freelance gig economy. Estimates show that over one-third of US working population are self-employed, working as freelancers, as a part of the “gig” economy. In the UK too, we have similar stats – 4.8 million Britons or a sixth of the UK adult workforce are employed in the gig economy.

The GMB union has studied the gig economy in the UK very closely and it is not all too happy with the results of the survey. The Union’s research shows that those who work in the gig economy on a zero hour or short hours contractual basis are temporary workers, who are often underemployed. They are at risk of calling themselves self-employed when they are anything but that, and are completely dependent on the public welfare system for their day to day needs.

Over 3,500 working age people who work as self-employed individuals participated in the survey. The results were really disappointing as Tim Roache, the GMB’s general secretary, explains: “This paints a shocking picture of the modern world of work. Up to 10 million people go to work either not knowing what their hours are, if they’ll be able to pay the bills, or what their long-term prospects are.”

“That’s a sorry state of affairs in the 21st century and a product of government’s failure to tackle bogus self-employment, the use of agency contracts as a business model and point-blank refusal to ban zero-hours contracts,” Mr. Roache added.

The survey shows that 61 percent of those who worked as freelancers suffered from a lot of stress and anxiety as a result of their projects and were always fearful of not being paid or losing out on their current jobs. Over 75 percent of those who were surveyed said that they had in the past worked in regular jobs and were only forced into self-employment because of their failure to get into a proper 9 to 5 job.

However, it is not all bad news. Freelancers contributed £119billion to the UK economy in 2016, up by £10billion over the previous year, according to the industry body IPSE which represents the self-employed professionals throughout the UK. Freelancers are the fastest growing section of the British working population and they are “comparable to that of the entire motor sales industry”, according to the IPSE.

Chris Bryce, chief executive of IPSE, said: ‘At a vital time when the economy needs to be dynamic in the face of growing uncertainty, freelancers are providing on-demand resources to businesses, allowing them to be flexible in response to change. The majority of freelancers love what they do, so it’s no surprise that increasing numbers of people are turning to this way of working.”

Bryce explained: “It is exciting to see that the younger generation has been enlivened by the prospect of working for themselves. It’s important their choice is recognised and policy makers support this trend rather than maintaining a less flexible employment model.”

Female freelancers are up by 55 percent since 2008, while the number of moms working from home as freelancers in the UK has risen by 79 percent since 2008. Millennials are the fastest growing segment in the freelance economy.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: economie, uk, freelanceri, self employed, profesionisti, liber, generatie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.